Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0149(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0315/2017

Předložené texty :

A8-0315/2017

Rozpravy :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Hlasování :

PV 13/03/2018 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0064

Přijaté texty
PDF 397kWORD 44k
Úterý, 13. března 2018 - Štrasburk
Služby přeshraničního dodávání balíků ***I
P8_TA(2018)0064A8-0315/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0285),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0195/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2016(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. prosince 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0315/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 106.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o službách přeshraničního dodávání balíků
P8_TC1-COD(2016)0149

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/644.)

Poslední aktualizace: 6. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí