Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0149(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0315/2017

Indgivne tekster :

A8-0315/2017

Forhandlinger :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Afstemninger :

PV 13/03/2018 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0064

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 50k
Tirsdag den 13. marts 2018 - Strasbourg
Grænseoverskridende pakkeleveringstjenester ***I
P8_TA(2018)0064A8-0315/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0285),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0195/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. oktober 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. december 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0315/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 34 af 2.2.2017, s. 106.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester
P8_TC1-COD(2016)0149

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/644.)

Seneste opdatering: 6. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik