Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0149(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0315/2017

Esitatud tekstid :

A8-0315/2017

Arutelud :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Hääletused :

PV 13/03/2018 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0064

Vastuvõetud tekstid
PDF 239kWORD 50k
Teisipäev, 13. märts 2018 - Strasbourg
Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenused ***I
P8_TA(2018)0064A8-0315/2017
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2018. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta (COM(2016)0285 – C8‑0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0285),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0195/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobri 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 20. detsembri 2017. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A8‑0315/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 34, 2.2.2017, lk 106.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/… postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta
P8_TC1-COD(2016)0149

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2018/644) lõplikule kujule).

Viimane päevakajastamine: 6. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika