Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0149(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0315/2017

Texte depuse :

A8-0315/2017

Dezbateri :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Voturi :

PV 13/03/2018 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0064

Texte adoptate
PDF 325kWORD 53k
Marţi, 13 martie 2018 - Strasbourg
Serviciile de livrare transfrontalieră de colete ***I
P8_TA(2018)0064A8-0315/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0285),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0195/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 decembrie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0315/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 34, 2.2.2017, p. 106.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete
P8_TC1-COD(2016)0149

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/644.)

Ultima actualizare: 6 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate