Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0015(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0321/2017

Předložené texty :

A8-0321/2017

Rozpravy :

PV 12/03/2018 - 18
CRE 12/03/2018 - 18

Hlasování :

PV 13/03/2018 - 7.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0065

Přijaté texty
PDF 402kWORD 43k
Úterý, 13. března 2018 - Štrasburk
Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel a řidičské průkazy ***I
P8_TA(2018)0065A8-0321/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2018 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2017)0047),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0025/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017 (1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. prosince 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0321/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 115.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech
P8_TC1-COD(2017)0015

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2018/645.)

Poslední aktualizace: 6. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí