Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2573(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0135/2018

Texte depuse :

B8-0135/2018

Dezbateri :

PV 13/03/2018 - 3
CRE 13/03/2018 - 3

Voturi :

PV 14/03/2018 - 8.1
CRE 14/03/2018 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0069

Texte adoptate
PDF 454kWORD 64k
Miercuri, 14 martie 2018 - Strasbourg
Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit
P8_TA(2018)0069B8-0135/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit (2018/2573(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000 (denumită în continuare „Cartaˮ), care a fost proclamată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, și a intrat în vigoare în decembrie 2009, odată cu Tratatul de la Lisabona;

–  având în vedere rezoluția sa din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană(1) și rezoluțiile sale din 3 octombrie 2017(2) și 13 decembrie 2017(3) referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit,

–  având în vedere orientările Consiliului European (articolul 50) din 29 aprilie 2017, în urma notificării Regatului Unit în temeiul articolului 50 din TUE, precum și anexa la Decizia Consiliului din 22 mai 2017 care stabilește directivele de negociere în vederea încheierii unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de stabilire a condițiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană,

–  având în vedere Raportul comun al negociatorilor Uniunii Europene și ai guvernului Regatului Unit din 8 decembrie 2017 privind progresele înregistrate în cursul etapei 1 a negocierilor în temeiul articolului 50 TUE cu privire la retragerea ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană și având în vedere proiectul de acord de retragere prezentat de Comisia Europeană la 28 februarie 2018,

–  având în vedere orientările Consiliului European (articolul 50) din 15 decembrie 2017 și anexa la Decizia Consiliului din 29 ianuarie 2018 de completare a Deciziei Consiliului din 22 mai 2017 de autorizare a deschiderii negocierilor în vederea încheierii unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de stabilire a condițiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât scopul negocierilor dintre Uniunea Europeană (UE) și Regatul Unit (UK) în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) este de a asigura o retragere ordonată a Regatului Unit din UE;

B.  întrucât articolul 50 din TUE prevede că modalitățile de retragere a Regatului Unit ar trebui să țină seama de cadrul viitoarelor relații ale acestei țări cu Uniunea;

C.  întrucât, date fiind progresele suficiente realizate în decembrie 2017 în negocierile privind aspectele legate de separare, este oportun ca negocierile să abordeze acum cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit, cu condiția să existe progrese proporționate în negocierile privind proiectul de acord de retragere prezentat de Comisie;

D.  întrucât aceste negocieri pot începe numai după ce instituțiile UE au acordat un mandat în acest sens negociatorului șef din partea UE;

E.  întrucât orice acord privind un cadru al viitoarelor relații va fi tratat ca parte integrantă a acordului global de retragere și va contribui cu informații la deliberările Parlamentului European în cursul procedurii de aprobare;

F.  întrucât este în interesul tuturor părților ca viitoarele relații să dispună de un cadru cât mai detaliat posibil;

G.  întrucât, după retragere, Regatul Unit va deveni o țară terță, indiferent de cadrul convenit pentru viitoarele sale relații cu UE;

H.  întrucât, pe lângă elementele incluse în notificarea din 29 martie 2017 a Regatului Unit cu privire la intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană, prim-ministrul Regatului Unit a susținut o serie de discursuri - la Lancaster House în 17 ianuarie 2017, la Florența în 22 septembrie 2017, la München în 17 februarie 2018 și, cel mai recent, la Mansion House în 2 martie 2018; întrucât prim-ministrul nu a prezentat încă o perspectivă coerentă privind viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit;

I.  întrucât Regatul Unit și UE vor rămâne vecini apropiați și vor continua să aibă numeroase interese comune; întrucât o astfel de relație strânsă, sub forma unui acord de asociere între UE și Regatul Unit, ar putea fi considerată un cadru adecvat al viitoarelor relații prin care aceste interese comune pot fi protejate și promovate, inclusiv pentru o nouă relație comercială;

J.  întrucât, pentru viitoarele relații, un acord de asociere prezintă avantajul de a fi un cadru flexibil, permițând grade diferite de cooperare într-o gamă largă de domenii de politică; întrucât această cooperare va impune ambelor părți să mențină standarde ridicate și angajamentele lor internaționale în mai multe domenii de politică;

K.  întrucât este esențial să se protejeze acordurile UE cu țările terțe și organizațiile internaționale, inclusiv Acordul privind Spațiul Economic European (Acordul privind SEE);

L.  întrucât UE și Regatul Unit, în calitate de stat membru care părăsește Uniunea, au o obligație primordială de a asigura o abordare cuprinzătoare și reciprocă privind protecția drepturilor cetățenilor UE care trăiesc în Regatul Unit și drepturile cetățenilor Regatului Unit care trăiesc în UE-27;

M.  întrucât, pentru a menține Acordul din Vinerea Mare din 1998 în toate elementele sale, precum și drepturile cetățenilor din Irlanda de Nord, Regatul Unit trebuie să își respecte angajamentele asumate pentru a se asigura că nu există nicio înăsprire a controalelor la frontieră pe insula Irlanda, fie prin intermediul unor propuneri detaliate care urmează să fie prezentate în negocierile privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit, sub formă de soluții specifice pentru Irlanda de Nord, fie printr-o aliniere permanentă în materie de reglementare la acquis-ul UE;

N.  întrucât vor fi necesare dispoziții tranzitorii care implică prelungirea întregului acquis al UE pentru a se evita o situație-limită atunci când Regatul Unit va părăsi UE și pentru a acorda negociatorilor UE și ai Regatului Unit posibilitatea de a negocia un acord pentru relațiile viitoare;

O.  întrucât este necesar ca instituțiile UE și statele membre, împreună cu instituțiile publice și private, să ia măsuri pentru a se pregăti pentru orice evenimente neprevăzute care ar putea apărea în urma negocierilor;

P.  întrucât unitatea instituțiilor UE și a statelor membre este esențială pentru a apăra interesele Uniunii și ale cetățenilor săi pe parcursul etapelor ulterioare ale negocierilor, în special în ceea ce privește cadrul viitoarelor relații, dar și pentru a asigura încheierea în timp util și cu succes a acestor negocieri,

1.  reamintește că articolul 50 alineatul (2) din TUE prevede că acordul de stabilire a modalităților de retragere a unui stat membru ține seama de cadrul viitoarelor relații ale acestei țări cu Uniunea;

2.  constată că un astfel de cadru al viitoarelor relații ar trebui să ia forma unei declarații politice asociate acordului de retragere; subliniază că conținutul declarației va fi evaluat de către Parlamentul European în momentul în care este invitat să își dea aprobarea cu privire la acordul de retragere;

3.  subliniază că acordul internațional care definește noile relații dintre UE și Regatul Unit poate fi negociat în mod oficial numai după ce Regatul Unit a părăsit UE și este o țară terță; reamintește că acest acord poate fi încheiat numai cu participarea deplină și acordul final al Parlamentului European;

4.  reamintește că Parlamentul European va aproba un cadru al viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit numai dacă acest cadru respectă cu strictețe următoarele principii:

   imposibilitatea pentru o țară terță de a beneficia de aceleași drepturi și avantaje ca un stat membru al Uniunii Europene sau un membru al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) sau al SEE,
   protejarea integrității și a funcționării corecte a pieței interne, a uniunii vamale și a celor patru libertăți, fără a permite o abordare sectorială;
   menținerea autonomiei decizionale a UE,
   garantarea ordinii juridice a UE și rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în această privință,
   respectarea în permanență a principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, astfel cum sunt definite în special în Declarația universală a drepturilor omului a ONU, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și protocoalele la aceasta, Carta socială europeană, Statutul de la Roma privind Curtea Penală Internațională și alte tratate internaționale privind drepturile omului ale Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Europei, precum și respectarea principiului statului de drept,
   asigurarea unor condiții de concurență echitabile, în special în ceea ce privește respectarea în continuare de către Regatul Unit a standardelor prevăzute de obligațiile internaționale și legislația și politicile UE în domeniile concurenței echitabile și bazate pe norme, inclusiv ajutoarele de stat, drepturile sociale și drepturile lucrătorilor, în special niveluri echivalente de protecție socială și de protecție în ceea ce privește dumpingul social, mediul, schimbările climatice, protecția consumatorilor, sănătatea publică, măsurile sanitare și fitosanitare, sănătatea și calitatea vieții animalelor, fiscalitatea, inclusiv lupta împotriva evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale, a spălării banilor, precum și protecția datelor și a vieții private, împreună cu un mecanism clar pentru a asigura conformitatea,
   garantarea acordurilor UE cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, inclusiv Acordul privind SEE, precum și menținerea echilibrului general al acestor relații,
   salvgardarea stabilității financiare a UE și respectarea regimului și standardelor de reglementare și de supraveghere, precum și aplicarea lor,
   un echilibru just între drepturi și obligații, inclusiv, dacă este cazul, contribuții financiare proporționale;

5.  reamintește că un acord de asociere negociat și convenit între UE și Regatul Unit după retragerea acestuia din urmă, în conformitate cu articolul 8 din TUE și articolul 217 din TFUE, ar putea constitui un cadru adecvat al relațiilor viitoare, asigurând astfel un cadru de guvernanță omogen, care ar trebui să includă un mecanism solid de soluționare a litigiilor, evitându-se astfel proliferarea acordurilor bilaterale și deficiențele care caracterizează relația dintre UE și Elveția;

6.  propune ca această relație viitoare să se bazeze pe următorii patru piloni:

   relațiile comerciale și economice,
   politica externă, cooperarea în materie de securitate și cooperarea pentru dezvoltare,
   securitatea internă,
   cooperarea tematică;

Cadrul pentru viitoarea relație

7.  ia act de faptul că, date fiind valorile comune ale UE și Regatului Unit, legăturile lor strânse și alinierea reglementărilor actuale în aproape toate domeniile, proximitatea lor geografică și istoria comună, inclusiv apartenența Regatului Unit la UE de peste 40 de ani, precum și rolul Regatului Unit în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU și membru al NATO, această țară va fi în continuare un partener important al UE în toate cele patru componente menționate anterior și este în interesul reciproc al ambelor părți să înființeze un parteneriat care să asigure cooperarea continuă;

8.  cu toate acestea, observă că o astfel de cooperare cu Regatul Unit ca țară terță se poate desfășura numai în conformitate cu principiile enunțate la punctul 4 din prezenta rezoluție; reamintește că UE dispune de norme comune obligatorii, instituții comune și mecanisme comune de supraveghere, asigurare a respectării normelor și de pronunțare a sentințelor și că țările terțe, chiar și cele cu legislații identice sau aliniere deplină în materie de reglementare, nu pot să beneficieze de aceleași avantaje sau de accesul pe piață ca și statele membre ale UE, de exemplu în ceea ce privește cele patru libertăți și contribuțiile financiare din bugetul UE;

9.  consideră că încheierea unui acord referitor la relațiile viitoare ar trebui să includă dispoziții specifice privind circulația cetățenilor din UE către Regatul Unit și din Regatul Unit către UE după perioada de tranziție, care ar trebui să fie cel puțin proporționale cu gradul de cooperare în cadrul celor patru piloni;

10.  reamintește că Parlamentul European va trebui să aprobe orice viitor acord dintre UE și Regatul Unit; subliniază că Parlamentul trebuie să fie informat imediat și pe deplin în toate stadiile procedurii, în conformitate cu articolele 207, 217 și 218 din TFUE și cu jurisprudența relevantă;

   (i) Relațiile comerciale și economice

11.  reamintește că apartenența Regatului Unit la piața internă și la uniunea vamală ar fi soluția optimă atât pentru Regatul Unit, cât și pentru UE-27 și singura care poate garanta continuarea fără divergențe a comerțului și menține pe deplin avantajele oferite de relațiile noastre economice; reamintește că participarea la piața internă necesită respectarea deplină a celor patru libertăți și încorporarea normelor UE corespunzătoare, condiții echitabile de concurență, inclusiv prin intermediul unui regim obligatoriu și ajutoare de stat, jurisprudența cu caracter obligatoriu a CJUE și contribuțiile la bugetul UE; constată că o uniune vamală înlătură barierele tarifare și unele controale vamale, dar necesită respectarea politicii comerciale a UE și o frontieră externă comună; ia act de faptul că guvernul Regatului Unit continuă să excludă atât piața internă, cât și uniunea vamală;

12.  constată că o zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător prevede un mecanism obligatoriu de convergență cu acquis-ul UE, precum și un rol obligatoriu pentru CJUE în interpretarea dreptului Uniunii, și nu permite alegerea preferențială a unor sectoare ale pieței interne;

13.  consideră că poziția Regatului Unit este compatibilă cu un acord comercial în temeiul articolului 207 TFUE, care ar putea forma pilonul comercial și economic al unui acord de asociere; este pregătit să se angajeze alături de Regatul Unit pe baza modelelor menționate mai sus, cu condiția ca acesta să reanalizeze actualele sale limite stricte;

14.  reamintește că toate acordurile de liber schimb (ALS) se bazează pe trei componente principale: accesul pe piață, cooperarea în materie de reglementare și normele; subliniază că, pe lângă principiile enunțate la punctul 4 de mai sus:

   nivelul de acces pe piața UE trebuie să corespundă gradului de convergență continuă cu standardele și normele tehnice ale UE și alinierea la acestea, fără a prevede vreo abordare sectorială și menținând integritatea pieței interne,
   autonomia UE în ceea ce privește stabilirea legislației și standardelor UE trebuie să fie garantată, precum și rolul CJUE de interpret unic al dreptului UE,
   se asigură condiții de concurență echitabile, iar standardele UE sunt garantate, pentru a evita o uniformizare la un nivel inferior și a preveni arbitrajul de reglementare de către operatorii de pe piață,
   regulile de origine trebuie să se bazeze pe regulile preferențiale standard ale UE și interesele producătorilor din UE,
   accesul reciproc pe piață trebuie să fie negociat în deplină conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), inclusiv pentru bunuri, servicii, achiziții publice și, dacă este cazul, investiții străine directe, și toate modurile de prestare a serviciilor, inclusiv în ceea ce privește angajamentele privind circulația transfrontalieră a persoanelor fizice (modul 4), și să fie reglementat în deplină conformitate cu normele UE în ceea ce privește principiile egalității de tratament, în special pentru lucrători;
   cooperarea în materie de reglementare, cu un accent special asupra IMM-urilor, ținând seama de caracterul voluntar al cooperării în materie de reglementare și de dreptul de a reglementa în interes public, reamintind, în același timp, că dispozițiile privind cooperarea în materie de reglementare într-un acord comercial nu pot reprezenta în totalitate reproducerea acelorași schimburi comerciale fără divergențe care decurg din apartenența la piața internă;

15.  subliniază că acest acord dintre UE și Regatul Unit ar trebui să asigure cadrul relațiilor comerciale existente între UE și țările terțe și să evite orice parazitism prin asigurarea coerenței în menținerea unui sistem de cote tarifare adaptat și a normelor privind originea produselor din țările terțe;

16.  subliniază că, în temeiul unui ALS, accesul la piață pentru servicii este limitat și supus întotdeauna excluderilor, rezervelor și excepțiilor;

17.  subliniază că ieșirea din piața internă ar însemna pentru Regatul Unit pierderea atât a dreptului la un pașaport pentru servicii financiare, cât și a posibilității de a-și deschide filiale în UE care fac obiectul supravegherii de către Regatul Unit; reamintește că legislația UE prevede posibilitatea ca, în anumite domenii, să ia în considerare norme din țări terțe ca fiind echivalente, pe baza unei abordări proporționale și bazate pe risc, și ia act de lucrările legislative în curs și viitoarele propuneri ale Comisiei în acest domeniu; subliniază că deciziile referitoare la echivalență au întotdeauna un caracter unilateral; subliniază, de asemenea, că pentru a proteja stabilitatea financiară și a asigura conformitatea deplină cu regimul de reglementare al UE și standardele și aplicarea acestora, excepția prudențială și limitări în furnizarea de servicii financiare transfrontaliere reprezintă o caracteristică obișnuită a ALS;

18.  subliniază că un acord între UE și Regatul Unit ar trebui să includă un mecanism solid de soluționare a litigiilor, precum și structuri de guvernanță; subliniază, în această privință, competența CJUE în interpretarea chestiunilor legate de dreptul UE;

19.  reamintește că poziția și limitele stricte actuale ale Regatului Unit ar conduce la controale vamale și verificări care ar afecta lanțurile de aprovizionare globale și procesele de fabricație, chiar dacă barierele tarifare pot fi evitate; subliniază importanța unui nivel ridicat de aliniere între spațiul unic european pentru TVA și Regatul Unit; consideră că chestiunile de ordin fiscal ar trebui să fie incluse în orice acord încheiat între Regatul Unit și UE pentru a asigura un nivel maxim de cooperare între UE și Regatul Unit și teritoriile sale dependente în domeniul impozitării societăților;

20.  reamintește că, în ceea ce privește produsele alimentare și agricole, accesul pe piața UE este condiționat de respectarea strictă a ansamblului legislației și standardelor UE, în special în materie de siguranță alimentară, OMG-uri, pesticide, indicații geografice, calitatea vieții animalelor, etichetarea și trasabilitatea produselor, standardele sanitare și fitosanitare, sănătatea umană, animală și a plantelor;

   (ii) Politica externă, cooperarea în materie de securitate și cooperarea pentru dezvoltare

21.  observă că, în ceea ce privește politica externă și de securitate comună, Regatul Unit, ca țară terță, nu va putea participa la procesul decizional al UE și că pozițiile și acțiunile comune la nivelul UE pot fi adoptate numai de către statele membre ale UE; subliniază totuși că aceasta nu exclude mecanismele de consultare care ar permite Regatului Unit să se alinieze la pozițiile de politică externă ale UE, la acțiunile comune, mai ales cu privire la drepturile omului sau cooperarea multilaterală, în special în cadrul ONU, OSCE și al Consiliului Europei; sprijină coordonarea politicii de sancțiuni și a punerii sale în aplicare, inclusiv embargourile asupra armelor și Poziția comună privind exporturile de arme;

22.  subliniază că un astfel de parteneriat ar putea fi instituit în temeiul Acordului-cadru de participare care administrează rolul țărilor terțe, făcând astfel posibilă participarea Regatului Unit la misiunile civile și militare ale UE (fără rol de lider pentru Regatul Unit) și operațiunile, programele și proiectele, schimbul de informații, formarea și schimbul de personal militar, precum și colaborarea în domeniul armamentului, inclusiv proiectele dezvoltate în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO); subliniază că o astfel de participare nu ar trebui să aducă atingere pozițiilor, deciziilor și legislației europene pertinente ale UE și ar trebui să fie în concordanță cu acestea, inclusiv în ceea ce privește achizițiile publice și transferurile în domeniul apărării; afirmă că o astfel de cooperare este condiționată de respectarea deplină a drepturilor internaționale ale omului și a dreptului umanitar internațional și drepturile fundamentale ale UE;

23.  ia act de faptul că orice cooperare în domeniile menționate mai sus care implică schimbul de informații UE clasificate, inclusiv în domeniul serviciilor de informații, este condiționată de un acord privind securitatea informațiilor pentru protecția informațiilor clasificate ale UE;

24.  ia act de faptul că, pe baza altor acorduri similare cu țări terțe, Regatul Unit poate participa la programele Uniunii în sprijinul apărării și al securității externe (cum ar fi Fondul european pentru apărare, Galileo și programele de securitate cibernetică); este deschis la posibilitatea ca Regatul Unit să continue să contribuie la instrumentele de finanțare a acțiunii externe a UE în urmărirea unor obiective comune, în special în ceea ce privește vecinătatea comună;

25.  constată că Regatul Unit este un important actor de cooperare pentru dezvoltare și de ajutor umanitar și că cooperarea dintre UE și Regatul Unit în aceste domenii după Brexit ar fi reciproc avantajoasă;

   (iii) Securitatea internă

26.  subliniază că este în interesul reciproc al UE și al Regatului Unit de a institui un parteneriat care să asigure continuarea cooperării în materie de securitate pentru a face față amenințărilor comune, în special terorismul și criminalitatea organizată, și a evita perturbările fluxurilor de informații în acest domeniu; ia act de faptul că țările terțe (în afara spațiului Schengen) nu beneficiază de niciun acces privilegiat la instrumentele UE, inclusiv bazele de date, în acest domeniu, iar aceste țări nu pot lua parte la stabilirea priorităților și elaborarea obiectivelor strategice multianuale sau conduce planuri de acțiune operaționale în cadrul ciclului de politici ale UE;

27.  constată, de asemenea, că, pe lângă necesitatea de a proteja procedurile în curs și anchetele care implică Regatul Unit, prin dispoziții tranzitorii, va fi necesar să se găsească măsuri cu Regatul Unit ca țară terță în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală, inclusiv în ceea ce privește extrădarea și asistența judiciară reciprocă, în locul mecanismelor actuale cum ar fi mandatul european de arestare;

28.  este de părere că cooperarea viitoare poate fi elaborată pe baza unor măsuri dintr-o țară terță din afara spațiului Schengen care permit schimbul de date relevante în materie de securitate și cooperarea operațională cu organismele și mecanismele UE (precum Europol și Eurojust);

29.  subliniază faptul că o astfel de cooperare ar trebui să ofere certitudine juridică, trebuie să se bazeze pe măsuri de protecție în ceea ce privește drepturile fundamentale, astfel cum sunt prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, și trebuie să ofere un nivel de protecție în esență echivalent cu cel prevăzut în Cartă; subliniază, de asemenea, că aceasta ar trebui să respecte pe deplin standardele UE de protecție a datelor și să se bazeze pe mecanisme eficiente de aplicare a normelor și de soluționare a litigiilor; consideră că este necesar să se găsească o soluție care să reglementeze schimburile viitoare de date în ceea ce privește aplicarea legii, serviciile de informații și operațiunile de combatere a terorismului dintre UE și Regatul Unit; subliniază că o decizie a Comisiei privind caracterul adecvat ar fi opțiunea preferată și cea mai sigură; reamintește că, în orice caz, Regatul Unit trebuie să ofere un nivel de protecție a datelor care este la fel de solid ca normele Uniunii privind protecția datelor;

   (iv) Cooperarea tematică

30.  subliniază că principiile enunțate la punctul 4 de mai sus ar trebui, de asemenea, să se aplice pe deplin și în mod necondiționat cooperării viitoare cu Regatul Unit într-o serie de domenii de interes comun; subliniază că astfel de acorduri ar trebui să asigure un echilibru între drepturi și obligații comparabil cu cel al unor acorduri similare cu alte țări terțe, dar ținând seama de proximitatea geografică și legăturile strânse dintre UE și Regatul Unit;

31.  consideră că, având în vedere principiile și condițiile menționate anterior și în interesul pasagerilor, transportatorilor aerieni, producătorilor și sindicatelor lucrătorilor, conectivitatea trebuie să fie asigurată prin intermediul unui acord de transport aerian și un acord privind siguranța aviației; subliniază, cu toate acestea, că gradul de acces pe piață este condiționat de nivelul convergenței în materie de reglementare și al alinierii la acquis-ul UE, precum și de înființarea unui mecanism solid de soluționare a litigiilor și de arbitraj; nu exclude, de asemenea, cooperarea viitoare cu Regatul Unit în vederea sprijinirii proiectelor de interes comun din sectorul transporturilor;

32.  consideră, în ceea ce privește activitățile de pescuit, că o nouă formă de parteneriat bilateral de tip țară-terță ar trebui să fie negociată, cu scopul de a menține un nivel ridicat de cooperare, coerență și convergență, asigurând accesul reciproc stabil și continuu la ape și resurse, în conformitate cu principiile politicii comune în domeniul pescuitului și dispozițiile privind guvernanța și gestionarea durabilă a stocurilor comune pentru refacerea și menținerea populațiilor acestor stocuri peste niveluri care permit obținerea producției maxime durabile; subliniază că gestionarea comună a stocurilor comune necesită ca Regatul Unit să continue să-și aducă contribuția la evaluarea științifică a stocurilor respective; subliniază, cu toate acestea, că accesul reciproc pe piață pentru produsele pescărești trebuie negociat ca parte a viitorului acord și că accesul pe piața internă a UE trebuie să fie condiționat de accesul navelor UE în Regatul Unit, locurile de pescuit și resursele acestora, precum și de nivelul de cooperare în gestionarea stocurilor comune;

33.  subliniază valoarea cooperării culturale și educaționale, inclusiv a învățării și a mobilității tinerilor, precum și importanța industriilor culturale și creative pentru a sprijini UE în aprofundarea relațiilor cu țările vecine și ar saluta cooperarea continuă dintre UE și Regatul Unit în aceste domenii, inclusiv prin programe cum ar fi Erasmus sau Europa Creativă;

34.  ar putea avea în vedere, în ceea ce privește cooperarea în materie de cercetare și inovare, participarea Regatului Unit ca țară terță în cadrul Programului-cadru al UE pentru cercetare și inovare și în programele spațiale ale UE, fără a permite transferuri nete de la bugetul UE în Regatul Unit sau vreun rol decizional atribuit Regatului Unit;

35.  consideră că cea mai bună opțiune pentru mediu, pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru sănătatea publică și siguranța alimentară ar fi ca Regatul Unit să rămână pe deplin aliniat la actuala și viitoarea legislație a UE, inclusiv prin respectarea angajamentelor și obiectivelor pentru 2030 deja convenite în cadrul pachetului „Aer curat” și pachetului privind „Energia curată” ale UE; solicită totuși, în cazul în care acest lucru nu se întâmplă, încheierea de acorduri între UE și Regatul Unit care să asigure o cooperare strânsă și standarde înalte cu privire la aceste aspecte, precum și tratarea chestiunilor de mediu transfrontaliere; subliniază că orice cooperare cu agențiile UE în aceste domenii ar trebui să se bazeze pe acorduri bilaterale;

36.  ar putea avea în vedere acorduri similare cu țările terțe în domeniile energiei, comunicațiilor electronice, securității cibernetice și TIC; este de părere că, în ceea ce privește energia, orice astfel de măsuri ar trebui să respecte integritatea pieței interne a energiei și să contribuie la securitatea energetică, sustenabilitate și competitivitate și să țină seama de interconexiunile dintre UE și Regatul Unit; se așteaptă ca Regatul Unit să respecte cele mai înalte standarde de siguranță nucleară, securitate și protecția împotriva radiațiilor, inclusiv standardele pentru transportul deșeurilor și dezafectare;

37.  consideră că programul PEACE al UE, care vizează consolidarea unei societăți pașnice și stabile prin promovarea reconcilierii în Irlanda de Nord și în regiunea de frontieră a Irlandei, ar trebui menținut, cu continuarea participării Regatului Unit;

   (v) Guvernanța viitorului acord

38.  subliniază că orice viitor acord UE-Regatul Unit cu Regatul Unit ca țară terță ar trebui să includă stabilirea unui sistem de guvernanță solid și coerent drept cadru general pentru cei patru piloni, acoperind supravegherea continuă/gestionarea acordului și a mecanismelor de soluționare a litigiilor și de punere în aplicare în ceea ce privește interpretarea și aplicarea dispozițiilor acordului;

39.  insistă asupra necesității absolute ca acest sistem de guvernanță să mențină în totalitate autonomia procesului decizional și ordinea juridică ale UE, inclusiv rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene ca unic interpret al legislației UE;

40.  subliniază că structura de guvernanță ar trebui să fie proporțională cu natura, sfera și gradul de aprofundare a relației viitoare și să țină seama de nivelul de interconectare, de cooperare și de proximitate;

41.  este de acord cu ideea de a se institui un comitet comun responsabil cu supravegherea punerii în aplicare a acordului, care să trateze diferențele de interpretare, să aplice cu bună credință măsurile de corecție convenite și să asigure pe deplin autonomia de reglementare a UE, inclusiv prerogativele legislative ale Parlamentului European și ale Consiliului; subliniază că reprezentanții UE din cadrul acestui comitet ar trebui să fie supuși unor mecanisme de responsabilizare adecvate care implică Parlamentul European;

42.  consideră că, în cazul dispozițiilor întemeiate pe conceptele dreptului UE, mecanismele de guvernanță ar trebui să prevadă sesizarea CJUE; repetă că, pentru aplicarea și interpretarea altor dispoziții ale acordului decât cele legate de dreptul Uniunii, poate fi avut în vedere un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor numai dacă acesta oferă garanții de independență și imparțialitate echivalente cu cele ale CJUE;

   (vi) Condiții de concurență echitabile

43.  reamintește că Regatul Unit și teritoriile sale dependente trebuie să respecte și să aplice în continuare standardele în vigoare în temeiul angajamentelor sale internaționale și al legislației și politicilor UE, îndeosebi în domeniile menționate la punctul 4 de mai sus, astfel încât să fie reflectate amploarea și profunzimea viitoarelor relații; atrage atenția asupra avantajelor legate de menținerea conformității normative cu legislația Uniunii;

44.  observă că amploarea și profunzimea acordului privind condițiile echitabile vor fi esențiale pentru determinarea dimensiunii viitoarelor relații globale dintre UE și Regatul Unit; reamintește că respectarea în continuare de către Regatul Unit a modelului social european va avea un rol decisiv în acest sens;

45.  este ferm convins că Regatul Unit ar trebui să respecte standardele aflate în evoluție referitoare la legislația din acquis-ul Uniunii privind impozitarea și combaterea spălării banilor, inclusiv transparența fiscală, schimbul de informații fiscale și măsurile de combatere a evitării obligațiilor fiscale, și ar trebui să soluționeze situația teritoriilor sale dependente și nerespectarea de către acestea a criteriilor de bună guvernanță și a cerințelor de transparență ale UE; insistă ca accesul la uniunea vamală să fie ferm condiționat de respectarea de către Regatul Unit a standardelor menționate mai sus;

46.  reiterează nevoia instituirii unor mecanisme de garantare a menținerii unor standarde ridicate și a unor condiții echitabile în ceea ce privește protecția mediului, combaterea schimbărilor climatice, siguranța alimentară și sănătatea publică; subliniază că trebuie să li se garanteze cetățenilor și ONG-urilor accesul la justiție și la un mecanism adecvat de reclamații în ceea ce privește aplicarea standardelor din domeniile muncii și mediului;

47.  observă că, la fel ca și celelalte elemente ale acordului, dispozițiile privind condițiile echitabile vor impune existența unor structuri de guvernanță solide, care să conțină mecanisme corespunzătoare de gestionare, supraveghere, soluționare a litigiilor și de asigurare a aplicării, cu sancțiuni și măsuri intermediare acolo unde este necesar, și cu o obligație pentru ambele părți de a înființa sau, dacă este cazul, de a menține instituții independente care să fie în măsură să supravegheze și să asigure în mod eficient punerea în aplicare;

   (vii) Posibila participare la programele UE

48.  subliniază că pentru participarea Regatului Unit la acțiunile și programele UE se vor aplica normele valabile pentru țările terțe care nu fac parte din SEE; subliniază că participarea Regatului Unit trebuie să fie convenită de comun acord de către UE, cu respectarea tuturor normelor, mecanismelor și condițiilor de participare aplicabile, inclusiv în ceea ce privește finanțarea, implementarea, controlul și descărcarea de gestiune și fără a autoriza transferuri nete de la bugetul UE către Regatul Unit;

49.  reamintește că, drept regulă generală, Regatul Unit nu poate participa și nici nu poate avea acces la agențiile UE, deoarece este o țară terță; observă, totuși, că acest principiu nu exclude cooperarea în anumite cazuri și în mod strict reglementat, fiind necesară respectarea tuturor normelor aplicabile și a contribuțiilor financiare; atrage atenția asupra faptului că următorul cadru financiar multianual va trebui să țină seama de consecințele viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit;

Acordul de retragere

50.  salută proiectul Comisiei din 28 februarie 2018 privind acordul de retragere, care reflectă în mare măsură poziția Parlamentului; observă că proiectul a fost elaborat pe baza raportului comun din 8 decembrie 2017, convenit de comun acord și a pozițiilor, UE privind alte chestiuni legate de separare;

51.  salută dispozițiile instituționale și mecanismele de soluționare a litigiilor prevăzute în proiectul de acord de retragere, inclusiv suspendarea beneficiilor în perioada de tranziție, astfel cum se prevede la articolul 165 din proiectul de acord de retragere, în cazul neîndeplinirii angajamentelor și a dispozițiilor referitoare la acordul de retragere;

   (i) Drepturile cetățenilor

52.  salută abordarea generală în ceea ce privește drepturile cetățenilor, inclusă în partea a doua a proiectului Comisiei de acord de retragere, însă repetă că printre aspectele principale de care va depinde aprobarea Parlamentului se vor afla soluționarea tuturor aspectelor rămase în ceea ce privește drepturile cetățenilor și asigurarea faptului că drepturile cetățenilor UE cu reședință legală în Regatul Unit și drepturile cetățenilor Regatului Unit cu reședință legală în UE-27 nu sunt afectate de Brexit; sprijină includerea mențiunii privind viitorii soți/viitoarele soții; ia act de dispozițiile privind procedurile administrative pentru dobândirea statutului de rezident permanent și insistă asupra faptului ca familiile să aibă posibilitatea să inițieze această procedură prin intermediul unui formular unic, cu caracter declarativ, iar sarcina probei trebuie să le revină autorităților Regatului Unit; subliniază că Parlamentul European va verifica dacă aceste proceduri sunt aplicate efectiv și sunt simple, clare și gratuite; insistă ca viitoarele drepturi privind libera circulație să fie garantate pe întreg teritoriul UE cetățenilor Regatului Unit care au reședința în prezent în unul dintre statele membre ale UE-27, precum și drepturile de vot la alegerile locale tuturor cetățenilor vizați de acordul de retragere; solicită, de asemenea, ca cetățenii UE vizați de acordul de retragere să aibă dreptul pe viață de a se întoarce în Regatul Unit, solicită protecția împotriva expulzării cetățenilor cu dizabilități și a persoanelor care îi îngrijesc, precum și garantarea drepturilor de procedură legate de expulzare, menționate în Directiva 2004/38/CE, și a drepturilor resortisanților țărilor terțe prevăzute de legislația UE;

53.  insistă ca pe durata perioadei de tranziție toți cetățenii UE care sosesc în Regatul Unit să se bucure de aceleași drepturi ca cei care au sosit înainte de începutul perioadei de tranziție; respinge, în acest context, propunerea enunțată în documentul de politică publicat recent de către guvernul Regatului Unit prin care se menține discriminarea între cetățenii UE care sosesc înainte de începutul perioadei de tranziție și cei care sosesc după;

54.  reamintește faptul că mulți cetățeni din Regatul Unit și-au exprimat vehement opoziția față de pierderea drepturilor de care beneficiază în prezent în temeiul articolului 20 din TFUE; propune ca UE-27 să examineze o modalitate de atenuare a acestei pierderi în limitele dreptului primar al Uniunii, respectând pe deplin principiile reciprocității, echității, simetriei și nediscriminării; atrage atenția asupra sesizării recente a CJUE cu privire la un caz adus în fața unei instanțe din Țările de Jos privind păstrarea după Brexit a drepturilor legate de cetățenia europeană de către cetățenii Regatului Unit;

   (ii) Irlanda și Irlanda de Nord

55.  salută Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord inclus în proiectul Comisiei de acord de retragere, datorită căruia devine operațională opțiunea de sprijin prevăzută în Raportul comun din 8 decembrie 2017; subliniază că, astfel, se asigură o soluție concretă privind cooperarea dintre nord și sud și se evită o frontieră strict controlată între Irlanda de Nord și Irlanda, care este necesară în cazul în care nu se găsește nicio alternativă nici în cadrul raporturilor generale dintre UE și Regatul Unit, nici în baza soluțiilor specifice pe care trebuie să le propună Regatul Unit conform punctului 49 din raportul comun;

56.  reamintește importanța angajamentului Regatului Unit de a garanta că nu vor exista restricții ale drepturilor, inclusiv drepturile sociale și democratice, ale garanțiilor și principiului egalității de șanse prevăzute în Acordul din Vinerea Mare, în conformitate cu angajamentele enunțate în raportul comun; insistă asupra transpunerii tuturor elementelor aferente zonei comune de călătorie și asupra drepturilor la libera circulație ale cetățenilor UE, consacrate în legislația UE și în Acordul din Vinerea Mare;

   (iii) Perioada de tranziție

57.  reamintește principiile incluse în rezoluția sa din 13 decembrie 2017, potrivit cărora, după data retragerii, Regatul Unit nu va mai face parte din instituțiile și organele UE și nu va mai contribui la procesele decizionale, iar tranziția poate consta numai în prelungirea acquis-ului UE și continuarea aplicării față de Regatul Unit a instrumentelor și structurilor în vigoare ale UE în materie de reglementare, de buget, de supraveghere, de exercitare a puterii judiciare și de asigurare a aplicării; sprijină fără rezerve mandatul de negociere stabilit de Consiliul European prin intermediul orientărilor de negociere, al directivelor Consiliului privind negocierile și al documentului de luare de poziție adoptat recent de Comisie cu privire la acest subiect;

58.  salută și sprijină partea a patra a proiectului de acord de retragere, care vizează mecanismele tranzitorii; repetă că toate drepturile conferite cetățenilor prin legislația UE ar trebui extinse pe întreaga durată a perioadei de tranziție; subliniază că acest principiu li se aplică și cetățenilor UE care vor sosi în Regatul Unit în perioada de tranziție și care ar trebui să se bucure de exact aceleași drepturi, îndeosebi în ceea ce privește alocațiile pentru copii, reîntregirea familiei și accesul la căi de atac pe lângă CJUE;

59.  reamintește că toate mecanismele tranzitorii trebuie să fie pe deplin compatibile cu obligațiile asumate în cadrul OMC, pentru a nu fi perturbate relațiile comerciale cu țările terțe;

60.  insistă ca viitoarele acorduri comerciale pe care Regatul Unit le va negocia cu țări terțe după retragere să poată intra în vigoare doar la sfârșitul perioadei în care se aplică dispozițiile tranzitorii;

61.  reamintește că, începând cu data retragerii din UE, Regatului Unit nu va mai beneficia de acordurile internaționale încheiate de UE, de statele membre în numele Uniunii sau de UE și statele membre împreună; observă că, pe durata perioadei de tranziție, Regatul Unit va trebui să-și respecte obligațiile ce decurg din aceste acorduri; subliniază că Regatul Unit nu va putea să participe la structurile de guvernanță și la procedurile decizionale prevăzute de aceste acorduri;

62.  subliniază că, întrucât fac parte din acordul de retragere, mecanismele tranzitorii pot fi aplicate numai după intrarea în vigoare a acordului;

   (iv) Alte aspecte legate de separare

63.  solicită să se ajungă fără întârziere la un acord cu privire la toate dispozițiile privind separarea prevăzute în partea a treia a acordului de retragere și îndeamnă Regatul Unit să prezinte o poziție clară, dacă nu a făcut încă acest lucru, cu privire la toate aspectele rămase nesoluționate referitoare la retragerea sa ordonată;

Gradul de pregătire

64.  atrage atenția asupra importanței eforturilor depuse la diferite niveluri de Comisie și statele membre în ceea ce privește sensibilizarea și gradul de pregătire; subliniază că, având în vedere incertitudinile create de Brexit, trebuie să fie atenționate și informate în mod corespunzător nu numai instituțiile UE, ci și autoritățile naționale, operatorii economici și, mai ales, cetățenii, astfel încât să fie în măsură să se pregătească în mod corespunzător pentru orice evoluție posibilă, inclusiv pentru situația în care nu se ajunge la un acord; solicită, în special, să fie inițiate măsuri care să vizeze cât mai multe sectoare și persoane ce pot fi afectate, inclusiv în următoarele domenii:

   accesul continuu și în condiții de siguranță al pacienților la medicamente și la echipamente medicale pentru uz uman și veterinar, inclusiv aprovizionarea garantată și constantă cu izotopi radioactivi,
   servicii financiare pentru operatorii economici,
   pregătirea IMM-urilor și a agenților economici mici care au relații comerciale cu Regatul Unit, cum ar fi producătorii agroalimentari și producătorii de produse piscicole, care ar putea să se confrunte, pentru prima dată în istorie, cu proceduri de export și cu anumite cerințe, inclusiv sanitare și fitosanitare,
   limitările și constrângerile ce ar putea fi generate de noul cadru legislativ în domeniul transportului de călători și de bunuri și efectul acestora asupra elementelor lanțului de aprovizionare, prelucrare și distribuire ce țin de produsele alimentare care necesită livrarea exact la timp,
   capacitatea privind etichetarea corectă, trasabilitatea și originea veridică a produselor agricole și piscicole, pentru a se asigura respectarea normelor privind siguranța alimentară și calitatea vieții animalelor și informarea corectă a consumatorilor cu privire la produsele alimentare,
   cadrul juridic privind protecția datelor,
   identificarea de către Comisie a tuturor dispozițiilor legislative ale UE care trebuie modificate în urma Brexitului;

o
o   o

65.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene, parlamentelor naționale și guvernului Regatului Unit.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0102.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2017)0361.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2017)0490.

Ultima actualizare: 31 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate