Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0329(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0026/2018

Внесени текстове :

A8-0026/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2018 - 8.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0072

Приети текстове
PDF 469kWORD 51k
Сряда, 14 март 2018 г. - Страсбург
Мерки за борба с нюкасълската болест ***I
P8_TA(2018)0072A8-0026/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/66/ЕИО на Съвета за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест (COM(2017)0742 – C8-0431/2017 – 2017/0329(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0742),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0431/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 февруари 2018 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0026/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 март 2018 г., с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/66/ЕИО на Съвета за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест
P8_TC1-COD(2017)0329

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2018/597.)

Последно осъвременяване: 6 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност