Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0242(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0028/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0028/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 14/03/2018 - 8.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0073

Elfogadott szövegek
PDF 247kWORD 44k
2018. március 14., Szerda - Strasbourg
A Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás ***I
P8_TA(2018)0073A8-0028/2018
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2018. március 14-i jogalkotási állásfoglalása a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0559),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 212. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0335/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Parlament és a Tanács által a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi határozattal(1) egy időben elfogadott közös nyilatkozatra,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2018. február 21-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0028/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 218., 2013.8.14., 15. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. március 14-én került elfogadásra a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló (EU) 2018/.... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2017)0242

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/598 irányelvvel.)

Utolsó frissítés: 2018. november 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat