Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0242(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0028/2018

Texte depuse :

A8-0028/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2018 - 8.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0073

Texte adoptate
PDF 324kWORD 49k
Miercuri, 14 martie 2018 - Strasbourg
Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei ***I
P8_TA(2018)0073A8-0028/2018
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0559),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0335/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 21 februarie 2018, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0028/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO L 218, 14.8.2013, p. 15.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 martie 2018 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei
P8_TC1-COD(2017)0242

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2018/598.)

Ultima actualizare: 6 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate