Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2630(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0168/2018

Rozpravy :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0079

Přijaté texty
PDF 344kWORD 49k
Čtvrtek, 15. března 2018 - Štrasburk
Situace na Maledivách
P8_TA(2018)0079RC-B8-0168/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 o situaci na MalediváchBalcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, (2018/2630(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci na Maledivách, zejména na usnesení ze dne 16. září 2004(1), 30. dubna 2015(2), 17. prosince 2015(3) a 5. října 2017(4),

–  s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 2. února 2018 o rozhodnutí Nejvyššího soudu Malediv ze dne 1. února 2018(5)a prohlášení ze dne 6. února 2018 o situaci na Maledivách(6),

–  s ohledem na společné místní prohlášení delegace Evropské unie ze dne 30. ledna 2018 v souladu s vedoucím misí EU v Kolombu a akreditovaným na Maledivách o opětovném zatčení poslance Farise Maumoona(7),

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), mezi jehož smluvní strany patří i Maledivy,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR), mezi jehož smluvní strany patří i Maledivy,

–  s ohledem na obecné pokyny EU týkající se trestu smrti,

–  s ohledem na oficiální pracovní cestu Evropské parlamentní delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie na Maledivy ve dnech 29. – 31. října 2017,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna ze dne 7. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení předsednictva Delegace Evropského parlamentu pro vztahy se zeměmi jižní Asie ze dne 6. února 2018 o situaci na Maledivách,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o Maledivách, jak je přijala Rada na jejím 3598. zasedání dne 26. února 2018,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na schůzi generálního tajemníka OSN s Mohamedem Asimem, ministrem zahraničních věcí Maledivské republiky ze dne 28. září 2017, na níž vyjádřil znepokojení nad politickou situací v zemi,

–  s ohledem na prohlášení Mezinárodního sdružení advokátů ze dne 7. března 2018, v němž vyjádřili vážné obavy o právní stát a nezávislost soudnictví na Maledivách,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že konání prvních demokratických voleb v roce 2008 a přijetí nové ústavy přineslo velké naděje, že Maledivy překonají desítky let autoritářské vlády a budou směřovat k demokratickému systému, avšak nedávné události realizaci těchto vyhlídek vážně ohrožují;

B.  vzhledem k tomu, že členové opozičních stran, nezávislí novináři a obránci lidských práv informují o zvýšeném počtu hrozeb a útoků ze strany úřadů, policie a extremistických skupin; vzhledem k tomu, že se se znepokojením hovořilo o značně zpolitizované maledivské soudní moci, která po léta zneužívala své pravomoci a rozhodovala ve prospěch strany, která je právě u moci, a proti opozičním politikům; vzhledem k tomu, že roste počet důkazů o tom, že trestní obvinění vznesená proti politickým oponentům prezidenta Abdalláha Jamína Abdala Gajúma (dále jen prezidenta Jamína) mohla být politicky motivována; vzhledem k tomu, že v únoru 2018 byl zatčen bývalý prezident Maumún Abdul Gajúm;

C.  vzhledem k tomu, že v září 2018 se má konat první kolo prezidentských voleb; vzhledem k tomu, že prezident vyzval mezinárodní společenství ke sledování průběhu prezidentských voleb;

D.  vzhledem k tomu, že dne 1. února 2018 bylo rozhodnutím Nejvyššího soudu Malediv zrušeno trestní stíhání předních politiků a že soud připustil, že jejich stíhání bylo nespravedlivé; vzhledem k tomu, že soud nařídil okamžité propuštění devíti osob, z toho osmi vedoucích politických představitelů, včetně Mohameda Našída v exilu, a že 12 poslanců, kteří byli suspendováni, se má opětovně ujmout svých funkcí; vzhledem k tomu, že vláda si v parlamentu zachovává většinu, pokud uvedených 12 poslanců zůstane zbaveno svých funkcí;

E.  vzhledem k tomu, že maledivský prezident Jamín dne 5. února 2018 v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu vyhlásil 15-ti denní výjimečný stav; vzhledem k tomu, že vyhlášením výjimečného stavu bylo pozastaveno velké množství lidských práv a základních svobod zakotvených v ústavě, včetně práv na svobodu pokojného shromažďování a svobody před nezákonným zatčením a zadržováním;

F.  vzhledem k tomu, že dva soudci předsedající Nejvyššímu soudu, včetně nejvyššího soudce, byli zatčeni, což vedlo k tomu, že ostatní předsedající soudci museli zrušit původní příkaz; vzhledem k tomu, že soudci a političtí oponenti byli svévolně zadrženi bez jakéhokoli ohledu na nezávislost soudnictví;

G.  vzhledem k tomu, že Parlament dne 20. února 2018 prodloužil výjimečný stav o dalších 30 dnů navzdory pokojnému protestu stovek občanů, což byl krok, který byl nejvyšším státním zástupcem Malediv považován za protiústavní, ale Nejvyšší soud ho potvrdil; vzhledem k tomu, že hlasování o prodloužení výjimečného stavu bylo vynuceno navzdory tomu, že Parlament nebyl usnášeníschopný;

H.  vzhledem k tomu, že Rada pro zahraniční věci se znepokojením sleduje nedávné zhoršení situace na Maledivách a vyzývá všechny tamní aktéry, zejména donucovací orgány, aby jednali uvážlivě; vzhledem k tomu, že dne 8. března 2018 bylo na 37. zasedání Rady pro lidská práva vydáno prohlášení jménem více než 40 zemí, včetně všech členských států EU, v němž vyzývá maledivskou vládu, aby obnovila ústavní práva a nezávislost soudů a aby vyjádřila svou podporu pro řádné fungování místního parlamentu, a naléhavě vyzývá vládu, aby propustila politické vězně a jejich rodiny;

I.  vzhledem k tomu, že aktivisté občanské společnosti a obránci lidských práv na Maledivách jsou nadále terčem vyhrožování a zastrašování ze strany extremistů a soudního obtěžování ze strany orgánů, jako je tomu v případě Šáhindy Ismailové, výkonné ředitelky maledivské sítě pro demokracii, která byla napadena v novinových článcích, bylo jí vyhrožováno smrtí a stala se cílem policejního vyšetřování kvůli svému boji proti náboženskému fundamentalismu a radikalizaci;

J.  vzhledem k tomu, že prezident Jamín opakovaně ohlásil svůj záměr pokračovat v provádění státem schválených poprav a ukončit 60 let trvající moratorium; vzhledem k tomu, že maledivské právní předpisy v rozporu s mezinárodním právem umožňují odsoudit nezletilé osoby k trestu smrti, který je odložen do doby, kdy nezletilá osoba dosáhne věku 18 let; vzhledem k tomu, že nejméně ve třech případech, konkrétně v případě Husajna Humáma Ahmeda, Ahmeda Murratha a Mohameda Nabíla, potvrdil nejvyšší soud Malediv tresty smrti pro odsouzené, jejichž soudní procesy nesplňovaly mezinárodně uznávané normy spravedlivého soudního procesu a jimž nyní bezprostředně hrozí poprava;

K.  vzhledem k tomu, že na Maledivách nastal v posledních letech posun k radikální verzi islámu; vzhledem k tomu, že panuje také znepokojení nad rostoucí militantností radikálních islamistů a nad množstvím zradikalizovaných mladých mužů a žen, kteří údajně vstoupili do řad ISIS;

L.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní federace novinářů (IFJ), organizace Reportéři bez hranic (RSF) a Výbor na ochranu novinářů (CPJ) vydaly dne 15. února 2018 společné prohlášení vyjadřující jejich hluboké znepokojení nad omezeními svobody sdělovacích prostředků a tisku na Maledivách a nad hrozbami namířenými proti nim; vzhledem k tomu, že dne 4. února 2018 se místopředseda Pokrokové strany Malediv (PPM) Abdul Rahím Abdulláh obrátil na bezpečnostní síly s výzvou, aby okamžitě ukončily vysílání Raajje TV, kterou obvinil, že dává prostor opozičním vůdcům;

M.  vzhledem k tomu, že EU udržuje s Maledivami dlouhodobé vztahy, zejména v oblastech, jako je boj proti změně klimatu, a statisíce evropských turistů každoročně cestuje na Maledivy;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad vážnou a stále se zhoršující politickou situací a situací ve věci dodržování lidských práv na Maledivách a nad stále autoritářštějším způsobem vládnutí prezidenta Jamína a jeho vlády; pozitivně přijímá závěry Rady týkající se Malediv ze dne 26. února 2018;

2.  vyzývá vládu Malediv, aby okamžitě zrušila výjimečný stav, respektovala instituce a jejich pravomoci dané ústavou a respektovala základní práva všech lidí, včetně svobody projevu a shromažďování a také právního státu; vyjadřuje stále větší znepokojení nad nedávnými kroky vlády, které vážně poškozují a podrývají demokracii a jsou v rozporu s ústavou Malediv a s mezinárodními závazky země v oblasti lidských práv; odsuzuje stále trvající zastrašování novinářů, bloggerů a obránců lidských práv na Maledivách a vyhrožování, jemuž čelí; naléhavě vyzývá maledivské orgány, aby zaručily bezpečnost všech aktivistů občanské společnosti, obránců lidských práv a pracovníků sdělovacích prostředků v zemi, umožnily jim v bezpečí a bez překážek dělat svou práci, vedly vyšetřování ve věci výhrůžek, kterým čelí, a stíhaly jejich původce; vyjadřuje politování nad zátahem na politické oponenty na Maledivách a vyzývá vládu, aby všechny, kdo jsou ve vazbě z politických důvodů, zprostila veškerých obvinění a zajistila jejich okamžité a bezpodmínečné propuštění;

3.  vítá rozhodnutí Nejvyššího soudu Malediv, kterým dne 1. února 2018 zrušil trestní řízení vedené proti předním politikům a obnovil mandát 12 členům parlamentu; vyzývá maledivské orgány, aby jednaly v intencích tohoto rozsudku;

4.  důrazně odsuzuje jakékoli zásahy do práce Nejvyššího soudu Malediv a zatýkání předsedajících soudců; vyzývá k jejich okamžitému a bezpodmínečnému propuštění; je znepokojen tím, jak se na Maledivách stále více hroutí princip oddělení výkonné, soudní a jiných mocí; vyzývá příslušné orgány, aby učinily okamžité kroky k tomu, aby znovu platily a byly ctěny zásady zakotvené v ústavě země;

5.  znovu vyzývá vládu, aby zajistila plnou nezávislost a nestrannost soudní moci a zaručila všem občanům právo na spravedlivé a transparentní soudnictví, které je prosto politického ovlivňování; odsuzuje jakékoli zásahy do práce Nejvyššího soudu a kroky učiněné proti soudům a soudcům; vyzývá vládu, aby zajistila, aby mohli právní zástupci vykonávat všechny své profesní funkce bez zastrašování, omezování, šikanování či nepatřičného vměšování se do jejich práce;

6.  opětovně vyzývá maledivskou vládu, aby vedla inkluzivní dialog s vedoucími představiteli všech politických stran; připomíná, že takovýto dialog připravuje půdu pro důvěryhodné, transparentní a inkluzivní volby; domnívá se, že by EU měla aktivně pokračovat v podpoře OSN v roli zprostředkovatele takovéhoto dialogu;

7.  vyzývá aktéry v daném regionu, aby se ve spolupráci se zeměmi EU snažily pomoci dosáhnout na Maledivách politické a demokratické stability;

8.  je přesvědčen, že jediným způsobem, jak zvrátit zhoršující se stav demokracie, lidských práv a svobod na Maledivách, je zahájit proces skutečného dialogu za účasti všech politických stran a ostatních vůdčích představitelů občanské společnosti; dále je přesvědčen, že jako první krok k usmíření musí vláda propustit všechny opoziční politiky, kteří jsou v současné době vězněni;

9.  opakuje, že EU je důrazně proti trestu smrti, a to ve všech případech a bez výjimky; důrazně odsuzuje oznámení o znovuzavedení trestu smrti na Maledivách a naléhavě vyzývá vládu a parlament Malediv, aby respektovaly moratorium na ukládání trestu smrti, které je v platnosti již déle než 60 let; vyzývá ke všeobecnému zrušení trestu smrti a žádá vládu, aby zrušila všechna obvinění vůči mladistvým, za která jim hrozí trest smrti, a aby zakázala popravy mladistvých pachatelů;

10.  ostře kritizuje skutečnost, že za praktikování nemuslimských vyznání lze na Maledivách ukládat velmi přísné tresty; vyjadřuje znepokojení nad tím, že zákon o náboženské jednotě je využíván k omezování svobody projevu na Maledivách;

11.  vyjadřuje obavy z toho, jaký dopad by mohla mít současná situace také na bezpečnost zahraničních rezidentů a návštěvníků; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, delegaci EU na Maledivách a delegace členských států, aby v tomto ohledu úzce koordinovaly svá doporučení pro cestování do této země;

12.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech svévolně zadržovaných osob – v mnoha případech jde o novináře a účastníky pokojných protestů; odsuzuje veškeré používání síly ze strany orgánů; vyzývá maledivské orgány, zejména donucovací orgány, aby jednaly zdrženlivě; vyzývá orgány, aby vyšetřovaly všechny osoby podezřelé z odpovědnosti za trestné činy, které byly spáchány, a zajistily, aby se tyto osoby ze svého jednání zodpovídaly;

13.  vyzývá EU, aby plně využila veškeré nástroje, které má k dispozici, k prosazování dodržování lidských práv a demokratických zásad na Maledivách, včetně možnosti pozastavit finanční pomoc EU zemi do doby, kdy bude země znovu právním státem a bude se řídit demokratickými principy; vyzývá Radu, aby zavedla cílená opatření a sankce proti těm, kdo v zemi porušují lidská práva, a aby zmrazila majetek v zahraničí a uložila zákazy cestování do EU některým členům maledivské vlády a jejich hlavním podporovatelům v maledivské komunitě obchodníků a podnikatelů;

14.  vyzývá maledivskou vládu, aby provedla dalekosáhlou reformu soudnictví, zajistila nestrannost komise pro soudní systém, obnovila nezávislost nejvyššího státního zástupce a dodržovala řádný procesní postup právních řízení a právo na spravedlivý proces před nestranným a nezávislým soudem;

15.  je si vědom toho, že podle ústavy se v roce 2018 musí konat volby; zdůrazňuje, že by měly být okamžitě učiněny kroky s cílem zajistit, aby byly tyto volby transparentní a důvěryhodné, aby měli voliči možnost skutečného výběru a aby strany mohly svobodně vést kampaň;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a vládě Malediv.

(1) Úř. věst. C 140 E, 9.6.2005, s. 165.
(2) Úř. věst. C 346, 21.9.2016, s. 60.
(3) Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 134.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2017)0383.
(5) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en
(7) https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en

Poslední aktualizace: 31. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí