Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2630(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0168/2018

Keskustelut :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0079

Hyväksytyt tekstit
PDF 174kWORD 44k
Torstai 15. maaliskuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Malediivien tilanne
P8_TA(2018)0079RC-B8-0168/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. maaliskuuta 2018 Malediivien tilanteesta (2018/2630(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Malediivien tilanteesta ja erityisesti 16. syyskuuta 2004(1), 30. huhtikuuta 2015(2), 17. joulukuuta 2015(3) ja 5. lokakuuta 2017 antamansa(4) päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 2. helmikuuta 2018 antaman julkilausuman Malediivien korkeimman oikeuden 1. helmikuuta 2018 antamasta ratkaisusta(5) ja 6. helmikuuta 2018 antaman julkilausuman Malediivien tilanteesta(6),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin edustuston yhteisymmärryksessä Colombossa sijaitsevien ja Malediiveille akkreditoitujen EU:n edustustojen päälliköiden kanssa 30. tammikuuta 2018 antaman yhteisen paikallisen julkilausuman parlamentin jäsenen Faris Maumoonin uudesta pidätyksestä(7),

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Malediivit on,

–  ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Malediivit on,

–  ottaa huomioon kuolemanrangaistusta koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon suhteista Etelä-Aasian maihin vastaavan Euroopan parlamentin valtuuskunnan virallisen virkamatkan Malediiveille 29.–31. lokakuuta 2017,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin 7. helmikuuta 2018 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon suhteista Etelä-Aasian maihin vastaavan Euroopan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtajiston 6. helmikuuta 2018 antaman julkilausuman Malediivien tilanteesta,

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston Malediiveista antamat päätelmät, sellaisina kuin neuvosto ne hyväksyi 26. helmikuuta 2018 pitämässään 3598. kokouksessa,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Malediivien tasavallan ulkoministerin Mohamed Asimin kanssa 28. syyskuuta 2017 pitämän kokouksen, jossa hän ilmaisi huolensa maan poliittisesta tilanteesta,

–  ottaa huomioon International Association of Lawyersin (UIA) 7. maaliskuuta 2018 antaman julkilausuman, jossa se ilmaisi vakavan huolensa oikeusvaltioperiaatteen tilasta ja oikeuslaitoksen riippumattomuudesta Malediiveilla,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että ensimmäiset demokraattiset vaalit vuonna 2008 ja uuden perustuslain hyväksyminen nostattivat suuria toiveita siitä, että Malediiveilla siirryttäisiin vuosikymmeniä jatkuneen autoritaarisen hallinnon jälkeen demokraattiseen järjestelmään, mutta viimeaikaiset tapahtumat uhkaavat vakavasti tällaisten näkymien toteutumista;

B.  ottaa huomioon, että oppositiopuolueiden jäsenten, riippumattomien toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien mukaan uhkailu ja hyökkäykset viranomaisten, poliisin ja ääriryhmien suunnalta ovat lisääntyneet; toteaa, että Malediivien erittäin politisoituneesta oikeuslaitoksesta on kannettu huolta, sillä vuosien varrella se on käyttänyt väärin valtaansa ja toiminut nykyisen hallitsevan puolueen tahdon mukaisesti ja oppositiopoliitikkoja vastaan; toteaa, että on yhä enemmän näyttöä siitä, että presidentti Abdulla Yameen Abdul Gayoomin (jäljempänä presidentti Yameen) poliittisiin vastustajiin kohdistetuilla rikossyytteillä olisi ollut poliittiset vaikuttimet; ottaa huomioon, että entinen presidentti Maumoon Abdul Gayoom pidätettiin helmikuussa 2018;

C.  toteaa, että presidentinvaalien ensimmäinen kierros on määrä järjestää syyskuussa 2018; ottaa huomioon, että presidentti on kutsunut kansainvälisen yhteisön tarkkailemaan vaaliprosessia;

D.  ottaa huomioon, että 1. helmikuuta 2018 annetussa Malediivien korkeimman oikeuden ratkaisussa mitätöitiin rikosoikeudellinen menettely johtavia poliitikkoja vastaan ja myönnettiin heitä vastaan vireille pannun oikeudenkäynnin olleen epäoikeudenmukainen; huomauttaa, että tuomiossa määrättiin vapauttamaan välittömästi yhdeksän henkilöä, heidän joukossaan kahdeksan oppositiota edustavaa poliittista johtajaa, kuten maanpaossa elävä Mohamed Nasheed, ja palauttamaan 12:n tehtävästään erotetun jäsenen paikka parlamentissa; huomauttaa, että hallituksella on enemmistö parlamentissa niin kauan kuin kyseiset 12 parlamentin jäsentä eivät saa toimia tehtävässään;

E.  ottaa huomioon, että presidentti Yameen julisti korkeimman oikeuden ratkaisun jälkeen 5. helmikuuta 2018 maahan 15 päivän poikkeustilan; toteaa, että poikkeustilan julistamisen myötä monien perustuslaissa tunnustettujen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien soveltaminen keskeytettiin ja että näihin kuuluvat oikeus kokoontua rauhanomaisesti ja vapaus mielivaltaiselta pidättämiseltä ja säilöönotolta;

F.  huomauttaa, että kaksi korkeimman oikeuden puheenjohtajana toimivaa tuomaria, joista toinen on korkeimman oikeuden presidentti, pidätettiin, minkä jälkeen muut puheenjohtajina toimivat tuomarit kumosivat alkuperäisen tuomion; toteaa, että oikeuslaitoksen riippumattomuudesta selvästi piittaamatta oikeuslaitoksen jäseniä ja poliittisia vastustajia on pidätetty mielivaltaisesti;

G.  ottaa huomioon, että satojen ihmisten rauhanomaisesta mielenilmauksesta huolimatta parlamentti pidensi poikkeustilan kestoa 30 päivällä 20. helmikuuta 2018 ja että Malediivien yleinen syyttäjä katsoi poikkeustilan jatkamisen perustuslain vastaiseksi, mutta korkein tuomioistuin piti päätöksen voimassa; toteaa, että äänestys poikkeustilan jatkamisesta ajettiin väkisin läpi parlamentissa, vaikka parlamentti ei ollut päätösvaltainen;

H.  huomauttaa, että ulkoasiainneuvosto on seurannut huolestuneena Malediivien tilanteen viimeaikaista heikentymistä ja kehottanut maan kaikkia toimijoita, erityisesti lainvalvontaviranomaisia, noudattamaan toimissaan pidättyvyyttä; toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston 37. istunnossa annettiin 8. maaliskuuta 2018 yli 40 maan puolesta, mukaan lukien kaikki EU:n jäsenvaltiot, yhteinen julkilausuma, jossa vaadittiin Malediivien hallitusta palauttamaan perustuslailliset oikeudet ja tuomioistuinten riippumattomuus, ilmaistiin tuki maan parlamentin asianmukaiselle toiminnalle ja kehotettiin hallitusta vapauttamaan poliittiset vangit ja heidän perheenjäsenensä;

I.  ottaa huomioon, että ääriliikkeiden edustajat uhkailevat ja pelottelevat edelleen Malediiveilla kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja ihmisoikeuksien puolustajia, jotka ovat joutuneet myös viranomaisten oikeudellisen ajojahdin kohteeksi, ja että esimerkiksi Malediivien demokratiaverkoston toimitusjohtaja Shahindha Ismail joutui lehdistön maalitauluksi ja sai tappouhkauksia ja häntä vastaan aloitettiin poliisitutkinta hänen otettuaan kantaa uskonnollista fundamentalismia ja radikalisoitumista vastaan;

J.  ottaa huomioon, että presidentti Yameen on toistuvasti tuonut julki aikomuksensa ottaa uudelleen käyttöön valtiolliset teloitukset 60 vuoden tauon jälkeen; toteaa, että Malediivien lainsäädännössä sallitaan kansainvälisen oikeuden vastaisesti alaikäisten tuomitseminen siirrettyyn kuolemanrangaistukseen, joka pannaan täytäntöön henkilön täyttäessä 18 vuotta; toteaa, että ainakin kolmessa tapauksessa eli Hussein Humaam Ahmedin, Ahmed Murrathin ja Mohamed Nabeelin tapauksissa Malediivien korkein oikeus on vahvistanut kuolemantuomiot tuomituille henkilöille, joiden oikeudenkäynnit eivät täyttäneet kansainvälisesti tunnustettuja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia ja joita uhkaa nyt välitön teloitus;

K.  ottaa huomioon, että Malediiveilla on viime vuosina siirrytty kohti islamin radikaalia versiota; toteaa, että on tuotu esille huoli myös nousussa olevasta radikaalista islamismista ja väitteiden mukaan Isisiin liittyneistä radikalisoituneista nuorista miehistä ja naisista;

L.  ottaa huomioon, että Kansainvälinen journalistiliitto (IFJ), Toimittajat ilman rajoja ja Committee to Protect Journalists -järjestö julkaisivat 15. helmikuuta 2018 yhteisen julkilausuman, jossa ne ilmaisivat syvän huolensa tiedotusvälineiden ja lehdistön vapauden rajoituksista ja siihen kohdistuvista uhkista Malediiveilla; toteaa, että valtaapitävän Malediivien edistyspuolueen varajohtaja Abdul Raheem Abdulla vaati 4. helmikuuta 2018 turvallisuusjoukkoja välittömästi sulkemaan Raajje TV -nimisen televisioaseman ja syytti sitä ohjelma-ajan antamisesta oppositiojohtajille;

M.  ottaa huomioon, että EU:lla on pitkäaikaiset suhteet Malediivien kanssa varsinkin ilmastonmuutoksen alalla ja että sadat tuhannet eurooppalaiset turistit matkustavat Malediiveille joka vuosi;

1.  ilmaisee syvän huolensa Malediivien vakavasta ja heikkenevästä poliittisesta ja ihmisoikeustilanteesta sekä presidentti Yameenin ja hänen hallituksensa yhä autoritaarisemmasta hallinnosta; suhtautuu myönteisesti Malediiveista 26. helmikuuta 2018 annettuihin neuvoston päätelmiin;

2.  kehottaa Malediivien hallitusta lopettamaan poikkeustilan välittömästi, kunnioittamaan instituutioita ja niiden perustuslaissa määrättyä toimivaltaa ja kunnioittamaan kaikkien ihmisten perusoikeuksia, mukaan lukien oikeus sanan- ja kokoontumisvapauteen, sekä oikeusvaltioperiaatetta; ilmaisee kasvavan huolensa hallituksen viimeaikaisista toimista, jotka vahingoittavat ja horjuttavat demokratiaa vakavasti ja ovat Malediivien perustuslain ja maan kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden vastaisia; tuomitsee toimittajien, bloggaajien ja ihmisoikeuksien puolustajien jatkuvan pelottelun ja uhkailun Malediiveilla; kehottaa Malediivien viranomaisia takaamaan kaikkien kansalaisyhteiskunnan aktivistien, ihmisoikeuksien puolustajien ja tiedotusvälineiden työntekijöiden turvallisuuden maassa, sallimaan heidän tehdä työtään turvassa ja esteettä, tutkimaan heihin kohdistetut uhkaukset ja asettamaan niiden tekijät syytteeseen; pitää valitettavana Malediiveilla poliittisiin vastustajiin kohdistettua ajojahtia ja kehottaa hallitusta kumoamaan kaikki poliittisista syistä pidätettyjä vastaan nostetut syytteet ja vapauttamaan heidät välittömästi ja ehdoitta;

3.  suhtautuu myönteisesti 1. helmikuuta 2018 annettuun Malediivien korkeimman oikeuden ratkaisuun mitätöidä rikosoikeudellinen menettely johtavia poliitikkoja vastaan ja palauttaa 12 jäsenen paikka parlamentissa; kehottaa Malediivien viranomaisia noudattamaan tuomiota;

4.  tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen sekaantumisen Malediivien korkeimman oikeuden työhön ja puheenjohtajina toimivien tuomarien pidätykset; vaatii, että heidät vapautetaan välittömästi ja ehdoitta; on huolissaan täytäntöönpanovallan, tuomiovallan ja muun vallankäytön erottamista koskevan periaatteen yhä pahenevasta murenemisesta Malediiveilla; kehottaa asiasta vastuussa olevia viranomaisia toteuttamaan välittömiä toimia perustuslaissa tunnustettujen periaatteiden palauttamiseksi ja puolustamiseksi;

5.  kehottaa jälleen hallitusta varmistamaan oikeuslaitoksen täyden riippumattomuuden ja puolueettomuuden ja takaamaan kaikille kansalaisille oikeuden oikeudenmukaiseen ja avoimeen oikeusjärjestelmään, johon ei vaikuteta poliittisesti; tuomitsee sekaantumisen Malediivien korkeimman oikeuden työhön ja oikeuslaitoksen ja tuomarien vastaiset toimet; kehottaa hallitusta takaamaan, että asianajajat voivat hoitaa kaikkia ammattiinsa liittyviä tehtäviä ilman pelottelua, estämistä, ahdistelua tai asiatonta sekaantumista;

6.  kehottaa jälleen Malediivien hallitusta käymään osallistavaa vuoropuhelua kaikkien puolueiden johtajien kanssa; muistuttaa, että tällainen vuoropuhelu pohjustaa tietä uskottaviin, avoimiin ja osallistaviin vaaleihin; katsoo, että EU:n olisi edelleen aktiivisesti tuettava tällaista vuoropuhelua YK:n johdolla;

7.  kehottaa alueellisia toimijoita tekemään yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden kanssa poliittisen ja demokraattisen vakauden toteutumiseksi Malediiveilla;

8.  katsoo, että Malediivien demokratian, ihmisoikeuksien ja vapauksien tilan heikentyminen voidaan estää vain aloittamalla aito vuoropuhelu kaikkien puolueiden ja muiden kansalaisyhteiskunnan johtajien välillä; katsoo myös, että ensimmäisenä eleenä kohti sovintoa hallituksen on vapautettava kaikki tällä hetkellä vangittuina olevat oppositiopoliitikot;

9.  muistuttaa, että EU vastustaa voimakkaasti kuolemanrangaistusta kaikissa tapauksissa ja poikkeuksetta; tuomitsee jyrkästi ilmoituksen kuolemanrangaistuksen palauttamisesta Malediiveilla ja kehottaa Malediivien hallitusta ja parlamenttia kunnioittamaan yli 60 vuotta voimassa ollutta kuolemantuomioiden täytäntöönpanon kieltoa; vaatii kuolemanrangaistuksen yleismaailmallista poistamista ja kehottaa hallitusta kumoamaan välittömästi kaikki alaikäisille määrätyt kuolemantuomiot ja kieltämään alaikäisten rikoksentekijöiden teloittamisen;

10.  arvostelee jyrkästi sitä, että muiden uskontojen kuin islamin harjoittamisesta rangaistaan ankarasti Malediiveilla; ilmaisee huolensa siitä, että uskonnollista yhtenäisyyttä koskevaa lakia käytetään rajoittamaan sananvapautta Malediiveilla;

11.  on huolissaan tämänhetkisen tilanteen mahdollisesta vaikutuksesta myös maassa asuvien ulkomaalaisten ja sinne matkustavien turvallisuuteen; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, EU:n Malediivien-edustustoa ja jäsenvaltioiden edustustoja koordinoimaan tiiviisti tätä koskevia matkustusohjeitaan;

12.  kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt, joista monet ovat toimittajia ja rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistuneita; tuomitsee kaikenlaisen viranomaisten voimankäytön; kehottaa Malediivien viranomaisia, erityisesti lainvalvontaviranomaisia, noudattamaan toimissaan pidättyvyyttä; kehottaa viranomaisia tutkimaan kaikki henkilöt, joiden epäillään syyllistyneen rikoksiin, ja saattamaan heidät vastuuseen teoistaan;

13.  kehottaa EU:ta käyttämään täysimääräisesti kaikkia sen käytettävissä olevia välineitä ihmisoikeuksien ja demokraattisten periaatteiden kunnioittamisen edistämiseksi Malediiveilla ja mainitsee näistä mahdollisena esimerkkinä EU:n maalle antaman rahoitusavun keskeyttämisen, kunnes se on palauttanut voimaan oikeusvaltioperiaatteen ja noudattaa jälleen demokraattisia periaatteita; kehottaa neuvostoa ottamaan käyttöön kohdennettuja toimenpiteitä ja seuraamuksia niitä vastaan, jotka horjuttavat maassa ihmisoikeuksia, ja jäädyttämään tiettyjen Malediivien hallituksen jäsenten ja heidän Malediivien elinkeinoelämässä toimivien johtavien tukijoidensa ulkomailla olevat varat ja asettamaan heidät matkustuskieltoon;

14.  kehottaa Malediivien hallitusta toteuttamaan oikeuslaitoksen perusteellisen uudistuksen, vahvistamaan oikeuslaitoskomission puolueettomuuden, palauttamaan yleisen syyttäjän riippumattomuuden ja kunnioittamaan oikeudenmukaista menettelyä sekä oikeutta oikeudenmukaiseen, puolueettomaan ja riippumattomaan oikeudenkäyntiin;

15.  muistuttaa, että perustuslain mukaan vaalit on pidettävä vuonna 2018; korostaa, että olisi toteutettava välittömiä toimia sen varmistamiseksi, että nämä vaalit ovat avoimet ja uskottavat, että äänestäjille annetaan aidot valinnanmahdollisuudet ja että puolueet voivat kampanjoida vapaasti;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille ja Malediivien hallitukselle.

(1)EUVL C 140 E, 9.6.2005, s. 165.
(2)EUVL C 346, 21.9.2016, s. 60.
(3)EUVL C 399, 24.11.2017, s. 134.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0383.
(5)https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en
(6)https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en
(7)https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en.

Päivitetty viimeksi: 31. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö