Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2630(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0168/2018

Rozpravy :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0079

Prijaté texty
PDF 186kWORD 51k
Štvrtok, 15. marca 2018 - Štrasburg
Situácia na Maldivách
P8_TA(2018)0079RC-B8-0168/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2018 o situácii na Maldivách (2018/2630(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii na Maldivách, najmä na uznesenia zo 16. septembra 2004(1), z 30. apríla 2015(2), zo 17. decembra 2015(3) a z 5. októbra 2017(4),

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu ESVČ z 2. februára 2018 o rozhodnutí Najvyššieho súdu Maldív z 1. februára 2018(5) a zo 6. februára 2018 o situácii na Maldivách(6),

–  so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie delegácie Európskej únie z 30. januára 2018 po dohode s vedúcimi misií EÚ so sídlom v Kolombe akreditovanými pre Maldivy o opätovnom zatknutí poslanca Farisa Maumoona(7),

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého sú Maldivy zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR), ktorého sú Maldivy takisto zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o treste smrti,

–  so zreteľom na oficiálnu služobnú cestu Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s krajinami južnej Ázie na Maldivy od 29. do 31. októbra 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna zo 7. februára 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie, ktoré 6. februára 2018 vydalo predsedníctvo Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s krajinami južnej Ázie, o situácii na Maldivách,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Maldivách v znení, ktoré Rada prijala na svojom 3598. zasadnutí 26. februára 2018,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na stretnutie generálneho tajomníka OSN s ministrom zahraničných vecí Maldivskej republiky Mohamedom Asimom, ktoré sa uskutočnilo 28. septembra 2017 a na ktorom bolo vyjadrené znepokojenie nad politickou situáciou v krajine,

–  so zreteľom na vyhlásenie Medzinárodného združenia právnikov (UIA) zo 7. marca 2018, v ktorom boli vyjadrené vážne obavy týkajúce sa právneho štátu a nezávislosti súdnictva na Maldivách,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže prvé demokratické voľby v roku 2008 a prijatie novej ústavy priniesli veľké nádeje, že Maldivy prekonajú desaťročia autoritárskej vlády a posunú sa smerom k demokratickému systému, nedávny vývoj je však pre realizáciu týchto vyhliadok vážnou hrozbou;

B.  keďže členovia opozičných strán, nezávislí novinári a obhajcovia ľudských práv informujú o väčšom počte hrozieb a útokov zo strany orgánov, polície a extrémistických skupín; keďže vznikli obavy v súvislosti s vysoko spolitizovaným maldivským súdnictvom, ktoré roky zneužívalo svoje právomoci a konalo v prospech súčasnej vládnucej strany a proti opozičným politikom; keďže existuje čoraz viac dôkazov naznačujúcich, že trestné obvinenia vznesené proti politickým oponentom prezidenta Abdullu Yameena Abdula Gayooma (ďalej len „prezident Yameen“) mohli byť politicky motivované; keďže bývalý prezident Maumoon Abdul Gayoom bol v februári 2018 zatknutý;

C.  keďže prvé kolo prezidentských volieb sa má konať v septembri 2018; keďže prezident vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby sledovalo volebný proces;

D.  keďže 1. februára 2018 Najvyšší súd Maldív svojím rozhodnutím zrušil trestné konania voči politickým lídrom a pripustil, že súdne konania voči nim boli nespravodlivé; keďže rozhodnutím bolo nariadené okamžité prepustenie deviatich osôb vrátane ôsmich opozičných politických lídrov, a to aj Mohameda Nasheeda, ktorý žije v exile, ako aj obnovenie mandátov 12 suspendovaných poslancov; keďže vláda si v parlamente zachová väčšinu, pokiaľ týchto 12 poslancov zostane zbavených funkcií;

E.  keďže 5. februára 2018 v nadväznosti na rozhodnutie najvyššieho súdu prezident Yameen vyhlásil 15-dňový výnimočný stav; keďže vyhlásením výnimočného stavu bol pozastavený veľký počet ľudských práv a základných slobôd zakotvených v ústave vrátane práva na pokojné zhromažďovanie a ochrany pred nezákonným zatýkaním a zadržiavaním;

F.  keďže dvaja predsedajúci sudcovia najvyššieho súdu vrátane predsedu najvyššieho súdu boli zatknutí, v dôsledku čoho ostatní predsedajúci sudcovia zrušili pôvodný príkaz; keďže sudcovia a politickí oponenti boli svojvoľne zadržiavaní, jednoznačne bez ohľadu na nezávislosť súdnictva;

G.  keďže napriek pokojnému protestu stoviek občanov parlament 20. februára 2018 predĺžil výnimočný stav o ďalších 30 dní, čo bol krok, ktorý generálny prokurátor Maldív považoval za protiústavný, ktorý však najvyšší súd potvrdil; keďže hlasovanie o predĺžení výnimočného stavu bolo v parlamente vynútené, pričom nebol uznášaniaschopný;

H.  keďže Rada pre zahraničné veci so znepokojením sleduje nedávne zhoršenie situácie na Maldivách a vyzýva všetkých v krajine, a predovšetkým orgány presadzovania práva, aby konali zdržanlivo; keďže na 37. zasadnutí Rady pre ľudské práva 8. marca 2018 bolo vydané spoločné vyhlásenie v mene viac ako 40 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ, v ktorom sa vláda Maldív vyzýva, aby obnovila ústavné práva a nezávislosť súdnictva a vyjadrila svoju podporu riadnemu fungovaniu parlamentu krajiny, a v ktorom sa vláda Maldív naliehavo vyzýva, aby prepustila politických väzňov a členov ich rodín;

I.  keďže aktivisti občianskej spoločnosti a obhajcovia ľudských práv na Maldivách naďalej čelia hrozbám a zastrašovaniu zo strany extrémistov a súdnemu obťažovaniu zo strany orgánov, ako je to v prípade Shahindhy Ismailovej, výkonnej riaditeľky Maldivskej siete pre demokraciu, ktorá bola napadnutá v novinových článkoch a ktorej bolo vyhrážané smrťou a policajným vyšetrovaním pre jej boj proti náboženskému fundamentalizmu a radikalizácii;

J.  keďže prezident Yameen opakovane ohlásil svoj zámer obnoviť vykonávanie štátom povolených popráv, a ukončiť tak 60 rokov trvajúce moratórium; keďže v rozpore s medzinárodným právom môžu byť podľa maldivského práva maloleté osoby odsúdené na trest smrti, ktorého výkon sa odloží do momentu, keď maloletá osoba dovŕši 18 rokov; keďže najmenej v troch prípadoch, konkrétne vo veci Husseina Humaama Ahmeda, Ahmeda Murratha a Mohameda Nabeela, Najvyšší súd Maldív potvrdil trest smrti pre odsúdených, ktorých súdne konania nespĺňali medzinárodne uznávané normy spravodlivého procesu a ktorým v súčasnosti bezprostredne hrozí poprava;

K.  keďže v posledných rokoch na Maldivách došlo k posunu smerom k radikálnej podobe islamu; keďže existujú aj obavy týkajúce sa rastúcej militantnosti radikálnych islamistov a množstva radikalizovaných mladých mužov a žien, ktorí údajne vstúpili do organizácie ISIS;

L.  keďže Medzinárodná federácia novinárov (IFJ), Reportéri bez hraníc (RSF) a Výbor na ochranu novinárov (CPJ) vydali 15. februára 2018 spoločné vyhlásenie, v ktorom vyjadrili hlboké znepokojenie nad obmedzeniami slobody médií a tlače na Maldivách a nad hrozbami voči tejto slobode; keďže 4. februára 2018 podpredseda vládnucej Pokrokovej strany Maldív (PPM) Abdul Raheem Abdullah vyzval bezpečnostné sily, aby okamžite ukončili vysielanie stanice Raajje TV, ktorú obvinil z toho, že vedúcim predstaviteľom opozície poskytuje priestor na vyjadrenie;

M.  keďže EÚ má s Maldivami dlhodobé vzťahy, predovšetkým v oblastiach, akou je boj proti zmene klímy, a státisíce európskych turistov každoročne cestujú na Maldivy;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad závažnou a zhoršujúcou sa politickou situáciou a situáciou v oblasti ľudských práv na Maldivách a nad čoraz autoritatívnejším vládnutím prezidenta Yameena a jeho vlády; s uspokojením berie na vedomie závery Rady o Maldivách z 26. februára 2018;

2.  vyzýva vládu Maldív, aby okamžite zrušila výnimočný stav, rešpektovala inštitúcie a ich právomoci, ako je stanovené v ústave, a dodržiavala základné práva všetkých osôb vrátane práva na slobodu prejavu a zhromažďovania, ako aj zásady právneho štátu; vyjadruje čoraz väčšie znepokojenie nad nedávnymi krokmi vlády, ktoré vážne poškodzujú a oslabujú demokraciu a sú v rozpore s ústavou Maldív a medzinárodnými záväzkami krajiny v oblasti ľudských práv; odsudzuje pretrvávajúce zastrašovanie a hrozby namierené proti novinárom, blogerom a obhajcom ľudských práv na Maldivách; naliehavo vyzýva maldivské orgány, aby zaručili bezpečnosť všetkých aktivistov občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv a mediálnych pracovníkov v krajine, umožnili im vykonávať si prácu bezpečne a bez prekážok, vyšetrili hrozby namierené proti nim a stíhali páchateľov; odsudzuje zásahy proti politickým oponentom na Maldivách a vyzýva vládu, aby stiahla všetky obvinenia voči všetkým osobám zadržiavaným z politických dôvodov a okamžite a bezpodmienečne ich prepustila;

3.  víta rozhodnutie Najvyššieho súdu Maldív z 1. februára 2018 zrušiť trestné konania voči politickým lídrom a obnoviť mandát 12 poslancom; vyzýva maldivské orgány, aby toto rozhodnutie dodržiavali;

4.  dôrazne odsudzuje akékoľvek zasahovanie do práce Najvyššieho súdu Maldív a zatknutie predsedajúcich sudcov; žiada ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie; je znepokojený čoraz výraznejším stroskotávaním zásady oddelenia výkonnej a súdnej moci a iných mocí na Maldivách; vyzýva zodpovedné orgány, aby prijali okamžité kroky na obnovenie a dodržiavanie zásad zakotvených v ústave krajiny;

5.  opakovane vyzýva vládu, aby zaistila úplnú nezávislosť a nestrannosť súdnictva a aby všetkým občanom zaručila právo na spravodlivé a transparentné súdnictvo, ktoré nie je politicky ovplyvňované; odsudzuje zasahovanie do práce najvyššieho súdu a kroky prijaté proti súdom a sudcom; vyzýva vládu, aby zaistila, aby právnici mohli vykonávať všetky svoje profesijné činnosti bez zastrašovania, prekážok, prenasledovania či nevhodného zasahovania;

6.  opakovane vyzýva vládu Maldív, aby sa zapojila do inkluzívneho dialógu s predstaviteľmi všetkých politických strán; pripomína, že takýto dialóg pripravuje pôdu pre dôveryhodné, transparentné a inkluzívne voľby; domnieva sa, že EÚ by mala aj naďalej aktívne podporovať uľahčovanie takéhoto dialógu zo strany OSN;

7.  vyzýva regionálnych aktérov, aby spolupracovali s krajinami EÚ s cieľom pomôcť dosiahnuť politickú a demokratickú stabilitu na Maldivách;

8.  domnieva sa, že zhoršovanie situácie v oblasti demokracie, ľudských práv a slobôd na Maldivách možno zvrátiť len prostredníctvom skutočného dialógu, do ktorého budú zapojené všetky politické strany a ostatní občianski lídri; ďalej sa domnieva, že ako prvý krok smerom k zmiereniu musí vláda prepustiť všetkých opozičných politikov, ktorí sú v súčasnosti väznení;

9.  opätovne potvrdzuje rozhodne odmietavý postoj EÚ voči trestu smrti vo všetkých prípadoch a bez výnimky; dôrazne odsudzuje oznámenie o opätovnom zavedení trestu smrti na Maldivách a naliehavo vyzýva vládu a parlament Maldív, aby dodržiavali moratórium na trest smrti, ktoré platí už viac ako 60 rokov; požaduje všeobecné zrušenie trestu smrti a vyzýva vládu, aby zrušila všetky rozsudky trestu smrti voči mladistvým a zakázala popravy mladistvých páchateľov;

10.  dôrazne kritizuje skutočnosť, že praktizovanie nemoslimského vierovyznania sa na Maldivách prísne trestá; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že zákon o náboženskej jednote sa používa na obmedzovanie slobody prejavu na Maldivách;

11.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, aký vplyv by súčasná situácia mohla mať aj na bezpečnosť zahraničných rezidentov a návštevníkov; vyzýva podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku, delegáciu EÚ na Maldivách a delegácie členských štátov, aby v tejto súvislosti úzko koordinovali svoje cestovné odporúčania;

12.  vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré sú svojvoľne zadržiavané a z ktorých mnohé sú novinári a pokojní demonštranti; odsudzuje akékoľvek použitie sily zo strany orgánov; vyzýva maldivské orgány, najmä orgány presadzovania práva, aby konali zdržanlivo; vyzýva orgány, aby vyšetrili všetky osoby podozrivé zo zodpovednosti za trestné činy, ktoré boli spáchané, a aby voči nim vyvodili zodpovednosť;

13.  vyzýva EÚ, aby v plnej miere využívala všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na podporu dodržiavania ľudských práv a zásad demokracie na Maldivách, prípadne aj vrátane pozastavenia finančnej pomoci EÚ pre túto krajinu, pokým nebude obnovený právny štát a pokým sa nebudú dodržiavať demokratické zásady; vyzýva Radu, aby zaviedla cielené opatrenia a sankcie proti tým, ktorí v krajine podkopávajú ľudské práva, a aby zmrazila zahraničné aktíva a uložila zákaz cestovania niektorým členom maldivskej vlády a ich hlavným stúpencom spomedzi maldivskej podnikateľskej komunity;

14.  vyzýva vládu Maldív, aby uskutočnila hlbokú reformu súdnictva, ustanovila nestrannosť komisie pre justičnú službu, obnovila nezávislosť generálneho prokurátora a rešpektovala riadny proces a právo na spravodlivý, nestranný a nezávislý súdny proces;

15.  berie na vedomie, že podľa ústavy sa voľby musia uskutočniť v roku 2018; zdôrazňuje, že by sa mali vykonať okamžité kroky na zabezpečenie toho, aby tieto voľby boli transparentné a vierohodné, aby voliči mali skutočnú možnosť výberu a aby strany mohli slobodne viesť kampaň;

16.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a vláde Maldív.

(1) Ú. v. EÚ C 140 E, 9.6.2005, s. 165.
(2) Ú. v. EÚ C 346, 21.9.2016, s. 60.
(3) Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 134.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2017)0383.
(5) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en
(7) https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en

Posledná úprava: 31. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia