Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2631(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0159/2018

Разисквания :

PV 15/03/2018 - 8.2
CRE 15/03/2018 - 8.2

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0080

Приети текстове
PDF 488kWORD 56k
Четвъртък, 15 март 2018 г. - Страсбург
Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по‑специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“
P8_TA(2018)0080RC-B8-0159/2018

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“ (2018/2631(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Судан,

—  като взе предвид изявлението от 9 февруари 2018 г. на своя заместник-председател, отговорен за мрежата на носителите на наградата „Сахаров“ и на председателя на своята подкомисия по правата на човека относно лауреата на наградата „Сахаров“ Салих Махмуд Осман,

—  като взе предвид изявлението на място от 11 януари 2018 г. на ръководителите на мисиите на посолствата на ЕС относно неотдавнашните протести в Хартум,

—  като взе предвид Резолюция 2400 (2018) на Съвета за сигурност на ООН, приета на неговото 8177-о заседание на 8 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид изявлението от 31 януари 2018 г. на председателя на Съвета за сигурност на ООН във връзка с разглеждането в Съвета за сигурност на точка, озаглавена „Доклади на генералния секретар относно Судан и Южен Судан“,

—  като взе предвид направеното в Хартум на 9 октомври 2017 г. изявление на постоянния координатор/хуманитарен координатор на ООН в Судан относно отвличането на хуманитарен работник в Дарфур,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид член 5 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 7 от Международния пакт за граждански и политически права, съгласно които никой не трябва да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

—  като взе предвид изявлението от 27 юни 2016 г. на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно обявеното от правителството на Судан четиримесечно едностранно прекратяване на военните действия,

—  като взе предвид преразгледаното Споразумение за партньорство от Котону,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че положението в Судан продължава да представлява заплаха за международния мир и сигурността в региона; като има предвид, че суданските органи са предприели репресивни мерки срещу мирните протести, гражданското общество и защитниците на правата на човека;

Б.  като има предвид, че във връзка с някои епизодични протести, започнали в Судан на 7 януари 2018 г. поради увеличението на разходите за храна и лекарства, най-малко 140 членове на опозиционни партии, защитници на правата на човека, студенти и активисти за правата на жените са били арестувани и задържани от националните служби за разузнаване и сигурност на Судан; като има предвид, че протестите са били посрещнати с прекомерна употреба на сила от суданските въоръжени сили, което е довело до смъртта на един демонстрант и раняването на няколко други, в допълнение към репресиите срещу журналисти и активисти в цялата страна; като има предвид, че сблъсъците през януари и февруари 2018 г. са най-новите примери за постоянните нарушения в страната;

В.  като има предвид, че сред задържаните са политически опоненти — трима водачи на партията „Национален конгрес“ са произволно арестувани и задържани; като има предвид, че сред другите задържани опоненти са Мохамед Мухтар ал-Хатиб, политически секретар на Комунистическата партия на Судан; Мохамед Абдала Алдума, заместник-председател на Националната партия Ума; Мохамед Фарук Салман, водещ член на Суданския национален алианс; както и двама членове на централния комитет на Суданската комунистическа партия, Мохиелдин Еляляд и Сидги Кабало;

Г.  като има предвид, че националните служби за разузнаване и сигурност на Судан са задържали Салих Махмуд Осман — заместник-председател на Дарфурската адвокатска колегия, член на Демократичната асоциация на адвокатите, адвокат в областта на правата на човека, който пропагандира установяването на принципите на правовата държава и се застъпва за правна реформа чрез Националното събрание на Судан, лауреат на наградата „Сахаров“ за 2007 г. — в неговата адвокатска кантора на 1 февруари 2018 г.; като има предвид, че неотдавна той е бил прехвърлен в затвора Дабак, на 20 км северно от Хартум, и органите са отказали да предоставят информация за здравето му и не разрешават посещения на неговия адвокат и на семейството му;

Д.  като има предвид, че след задържането на Салих Махмуд Осман ръководителят на делегацията на ЕС в Судан предприе демарш пред Министерството на външните работи на Судан, а специалният представител на ЕС за правата на човека Ставрос Ламбринидис отправи призив към 37-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека на 27 февруари 2018 г.;

Е.  като има предвид, че редица активисти жени също са жертва на тази кампания от масови арести; като има предвид, че защитниците на правата на жените биват подложени на сексуално насилие, преследване и жестоки наказания от страна на правителствените сили за сигурност; като има предвид, че организациите на жените биват държани под строго наблюдение и че те водят кампания срещу законите, които като цяло дискриминират жените;

Ж.  като има предвид, че в средата на февруари 2018 г. правителството на Судан обяви освобождаването на 80 задържани, включително Рауа Джафар Бакхит, Нахид Джабрала, Амел Хабани, Ханан Хасан Халифа и Мохамед Абдала Алдума, след като те са били малтретирани по време на задържането; като има предвид, че началникът на националните служби за разузнаване и сигурност на Судан е поставил като условие за освобождаването на други задържани обещанието им да спрат организирането на протести; като има предвид, че тези изявления са в противоречие с международните ангажименти на Судан в областта на правата на човека; като има предвид обаче, че няколко видни защитници на правата на човека и политически активисти от опозицията все още са в затвора, включително Салих Осман и Амджид Фарид, защитник на правата на човека, който е задържан в Хартум от 18 януари 2018 г.; като има предвид, че на задържаните не са предявени обвинения за каквото и да било престъпление и че те не са били изправени пред съд;

З.  като има предвид, че защитниците на правата на човека и организациите на гражданското общество, включително адвокати и адвокатски колегии, играят централна роля в гарантирането на демокрация, права на човека, принципите на правовата държава, стабилност и устойчиво развитие;

И.  като има предвид, че дейностите на организациите на гражданското общество и опозиционните политически партии са силно ограничени и че националните служби за разузнаване и сигурност не позволяват на организациите на гражданското общество и опозиционните партии да провеждат много събития; като има предвид, че международните неправителствени организации редовно биват експулсирани от страната и са обект на натиск и сплашване от страна на правителството;

Й.  като има предвид, че Законът за националната сигурност от 2010 г. и изменението на член 151 от Конституцията, прието на 5 януари 2015 г., предоставят широки правомощия за арест и задържане на националните служби за разузнаване и сигурност, като им позволяват да задържат заподозрени лица за период от четири месеца и половина без каквато и да е възможност за съдебен контрол; като има предвид, че се твърди, че тези правомощия се използват за произволно арестуване и задържане на хора, които в много случаи са подложени на изтезания и други форми на малтретиране; като има предвид, че по силата на същия закон служителите на националните служби за разузнаване и сигурност се ползват с имунитет срещу съдебно преследване за действия, извършени в изпълнение на служебните си задължения, което е създало култура на безнаказаност;

К.  като има предвид, че през май 2016 г. правителството на Судан отхвърли препоръките на ООН, в които се призовава за отмяна на разпоредбите за безнаказаността от Закона за националната сигурност от 2010 г. и за организиране на независими разследвания, които да бъдат проведени с оглед наказателното преследване за престъпления съгласно международното право и нарушения на правата на човека, извършени от членове на националните служби за разузнаване и сигурност, въоръжените сили и полицията;

Л.  като има предвид, че няколко защитници на правата на човека, които са били задържани, са били подложени на изтезания и малтретиране; като има предвид, че задържаните от националните служби за разузнаване и сигурност са изложени на особено голям риск от малтретиране; като има предвид, че националните служби за разузнаване и сигурност са известни с малтретирането и изтезанията на задържани лица;

М.  като има предвид, че продължаващото насилие от страна на правителствените сили, проправителствени милиции и антиправителствени въоръжени групировки създава среда за продължаващ тормоз, произволни арести, задържания в изолация и предполагаеми изтезания на защитници на правата на човека от суданските въоръжени сили и сили за сигурност;

Н.  като има предвид, че Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви облекчаването на санкциите от страна на Съединените щати за важна стъпка в цялостните усилия за реинтегриране на Судан в международната общност и обяви, че ЕС е готов да съпътства Судан в този процес; като има предвид, че по време на първата мисия в Судан на подкомисията на Парламента по правата на човека през декември 2017 г. правителството на Судан изрази готовност да поднови диалога с международната общност; като има предвид, че Салих Махмуд Осман неколкократно е посещавал институциите на ЕС, включително Европейския парламент, за да изрази силните си резерви относно подновяването на ангажимента на ЕС със Судан;

О.  като има предвид, че суданските органи не са разрешили на Мохамед Алдума да пътува и са конфискували паспорта му, докато той е бил на път за Кайро за медицинско лечение на 8 март 2018 г. след малтретирането по време на задържането му;

П.  като има предвид, че Судан е на 174-то място от общо 180 държави според световния индекс за свобода на печата; като има предвид, че свободата на печата и медиите продължава да бъде сериозно ограничавана от органите и от Закона за печата и изданията, който предвижда ограничения като цензура, изземване и конфискация на вестници, закриване на медии и спиране на интернет; като има предвид, че вестниците редовно биват цензурирани и конфискувани след отпечатването им, което налага икономически санкции в допълнение към политическите санкции;

Р.  като има предвид, че правото на свобода на религията продължава да бъде ограничавано, а законът инкриминира вероотстъпничеството, богохулството и преминаването от исляма към други религии; като има предвид, че на 21 февруари 2018 г. журналистът Шамаел ал-Нур, работещ за ежедневника Ал-Таяр, е обвинен във вероотстъпничество заради статията си относно съкращенията на националните разходи за здравеопазване, обвинение, за което в Судан се полага смъртно наказание;

С.  като има предвид, че Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на суданския президент Омар Хасан Ахмад ал-Башир на 4 март 2009 г. и 12 юли 2010 г.;

1.  изразява дълбока загриженост във връзка с продължаващото преследване на защитниците на правата на човека и гражданското общество в Судан, и по-специално преследването, включващо нарушаване на свободата на изразяване на мнение, свободата на демонстрации, свободата на събрания и свободата на вероизповедание, както и сплашването на защитници на правата на човека, журналисти и неправителствени организации, противопоставящи се на режима;

2.  призовава за незабавно и безусловно освобождаване на лауреата на наградата „Сахаров“ Салих Махмуд Осман, както и на всички други защитници на правата на човека, активисти на гражданското общество и опозиционни активисти, които са задържани единствено заради своята законна и мирна работа в защита на правата на човека и демокрацията;

3.  осъжда най-остро практиката на изтезания и малтретиране на което и да е задържано лице; настоява, че условията на всички задържани лица трябва да са в съответствие с международните стандарти, включително Сборника с принципи на ООН за закрила на всички лица, намиращи се под всякаква форма на задържане или плен;

4.  призовава суданските органи да разследват използването на насилие срещу мирни демонстранти, изтезанията и малтретирането и да изправят извършителите пред съда; подчертава, че предполагаема информация, събрана в резултат от изтезания и малтретиране, никога не трябва да се допуска като доказателство при съдебни производства;

5.  изразява съжаление във връзка с атаките и нарушенията срещу всички защитници на правата на човека и активисти в областта на правата на човека в Судан и призовава органите да гарантират във всички случаи, че те могат да упражняват своите законни дейности без страх от репресии и без никакви ограничения, включително съдебен тормоз;

6.  настоятелно призовава суданското правителство незабавно да прекрати нарушаването на правата на опозиционните политически партии и защитниците на правата на човека на свобода на изразяване, на сдружаване и на събрания; призовава основните права на всички хора в Судан да бъдат спазвани и защитавани;

7.  изразява загрижеността си по повод продължаващите и чести нарушения на правата на жените в Судан, по-специално във връзка с член 152 от Наказателния кодекс; призовава суданските органи да подпишат и ратифицират без отлагане Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

8.  подчертава своя неотклонен ангажимент към механизма за защита на защитниците на правата на човека, изложени на риск; призовава ЕСВД да продължи да подобрява изпълнението на Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека, като използва изцяло всички средства, с които разполага в Судан; подчертава, че делегациите на ЕС трябва да дават приоритет в своите местни покани за представяне на предложения в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) на тези защитници на правата на човека, които са изложени на най-голям риск, като по този начин се гарантира по-ефективна и целенасочена подкрепа;

9.  отправя искане към ЕСВД и делегацията на ЕС в Судан да докладват пред Парламента за действията, предприети за осигуряване на защита и подкрепа за защитниците на правата на човека; призовава за обединени действия на ЕС и държавите членки в подкрепа на защитниците на правата на човека, които са изложени на риск;

10.  припомня, че е наложително някои ключови закони, включително Законът за националната сигурност от 2010 г. и законите, уреждащи медиите и гражданското общество, да бъдат преразгледани и реформирани, за да бъдат приведени в съответствие с международните стандарти, които защитават свободата на изразяване на мнение, на събрания и на сдружаване;

11.  припомня на Судан неговите задължения като член на ООН и настоятелно го призовава да се съобрази с Резолюция 1593 (2005) на Съвета за сигурност на ООН, която изисква сътрудничество с Международния наказателен съд (МНС); потвърждава искането си суданският президент Омар ал-Башир да спазва международното право в съответствие с конвенциите и договорите, по които Судан е страна, и подкрепя ролята на МНС за даване ход на повдигнатите срещу него обвинения във военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид;

12.  настоятелно призовава Судан да гарантира зачитането на правата на човека и основните свободи в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека;

13.  споделя опасенията, изразени от Салих Махмуд Осман, че настоящият фокус върху миграцията може да отклони вниманието на ЕС от въпроси в областта на правата на човека;

14.  поради това призовава ЕСВД да възобнови изявленията си в отговор на широко разпространени нарушения на правата на човека от страна на държавни участници и милиции, както и изявленията относно свиващото се пространство за гражданското общество, за да се демонстрира, че ЕС остава дълбоко загрижен във връзка с положението с правата на човека в Судан;

15.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че изпълнението на проекти със суданските органи спазва принципа за „ненанасяне на вреда“, което би изключило сътрудничество с участници, отговорни за нарушения на правата на човека;

16.  приканва ЕС и неговите държави членки да предоставят подкрепа на тези в Судан, които наистина търсят промяна, и да предоставят на организациите на гражданското общество техническа помощ и програми за изграждане на капацитет с цел подобряване на способностите им за защита на правата на човека и принципите на правовата държава, както и да им се даде възможност да допринасят по-ефективно за подобряване на правата на човека в Судан;

17.  призовава Комисията и държавите членки да продължат ангажимента си да подкрепят усилията на Африканския съюз за постигане на мир в Судан и за суданския народ; в тази връзка изразява своята подкрепа за подновяването на мандата на Мисията на ООН и Африканския съюз в Дарфур (UNAMID) до юни 2018 г.;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството на Судан, Африканския съюз, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС и на Панафриканския парламент.

Последно осъвременяване: 31 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност