Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2631(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0159/2018

Rozpravy :

PV 15/03/2018 - 8.2
CRE 15/03/2018 - 8.2

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0080

Přijaté texty
PDF 345kWORD 50k
Čtvrtek, 15. března 2018 - Štrasburk
Zatčení obhájců lidských práv v Súdánu, zejména případ nositele Sacharovovy ceny Sáliha Mahmúda Usmána
P8_TA(2018)0080RC-B8-0159/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 o zatčení obránců lidských práv v Súdánu, zejména o případu laureáta Sacharovovy ceny Sáleha Mahmúda Usmána (2018/2631(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Súdánu,

–  s ohledem na prohlášení svého místopředsedy odpovědného za Síť nositelů Sacharovovy ceny a předsedy podvýboru pro lidská práva ze dne 9. února 2018 o laureátovi Sacharovovy cenu Sálehu Mahmúdu Usmánovi,

–  s ohledem na prohlášení vedoucích misí na velvyslanectvích EU na místě ze dne 11. ledna 2018 o nedávných protestech v Chartúmu,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2400 (2018) přijatou na 8177. zasedání dne 8. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 31. ledna 2018 v souvislosti s projednáváním bodu s názvem „Zprávy generálního tajemníka o Súdánu a Jižním Súdánu“ v Radě bezpečnosti OSN,

–  s ohledem na prohlášení tuzemského humanitárního koordinátora OSN v Súdánu o únosu humanitárního pracovníka v Dárfúru vydané v Chartúmu dne 9. října 2017,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv a článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, v nichž je stanoveno, že nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 27. června 2016 k tomu, že súdánská vláda ohlásila čtyřměsíční jednostranné ukončení násilností,

–  s ohledem na přepracovanou Dohodu o partnerství z Cotonou,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že situace v Súdánu představuje i nadále hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost v regionu; vzhledem k tomu, že súdánské orgány násilným způsobem potlačují pokojné protesty a činnost občanské společnosti a obránců lidských práv;

B.  vzhledem k tomu, že v souvislosti se sporadickými protesty, které vypukly v Súdánu dne 7. ledna 2018 z důvodu rostoucích cen potravin a léků, zatkla súdánská Státní zpravodajská a bezpečnostní služba (NISS) nejméně 140 členů opozičních stran, obránců lidských práv, studentů a aktivistů vystupujících za ženská práva, kteří jsou nyní zadržováni; vzhledem k tomu, že súdánské síly protesty potlačily pomocí nadměrné síly, což kromě přísných celostátních opatření namířených proti novinářům a aktivistům vedlo k úmrtí jednoho protestujícího a ke zranění dalších osob; vzhledem k tomu, že střety z ledna a února 2018 jsou nejnovějším příkladem neustálého porušování lidských práv v této zemi;

C.  vzhledem k tomu, že mezi zatčenými jsou političtí oponenti, a to tři vůdcové Súdánské kongresové strany, kteří byli svévolně zatčeni a jsou zadržováni; vzhledem k tomu, že mezi další zatčené oponenty patří politický tajemník Súdánské komunistické strany Mohammed Muchtár al-Chatíb, místopředseda Národní strany Umma Mohammed Abdallah ad-Dúmá, vedoucí člen Súdánské národní aliance Mohammed Fárúk Salmán a dva členové ústředního výboru Súdánské komunistické strany Mohí ad-Dín al-Džálad a Sadqí Kaballu;

D.  vzhledem k tomu, že dne 1. února 2018 zatkly síly NISS Sáleha Mahmúda Usmána – místopředsedu dárfúrské advokátní komory, člena Demokratického sdružení právníků, právníka v oblasti lidských práv, který prosazuje vytvoření právního státu a prostřednictvím Národního shromáždění Súdánu obhajuje právní reformu, a laureáta Sacharovovy ceny za rok 2007 – v jeho advokátní kanceláři; vzhledem k tomu, že Sáleh Mahmúd Usmán byl nedávno převezen do vězení Dabak 20 kilometrů severně od Chartúmu a že orgány odmítly poskytnout informace o jeho zdraví a jeho právníkovi a rodině zamítly možnost jej navštívit;

E.  vzhledem k tomu, že po zatčení Sáleha Mahmúda Usmána zaslal vedoucí delegace EU v Súdánu demarši súdánskému ministerstvu zahraničí a zvláštní zástupce EU pro oblast lidských práv Stavros Lambrinidis dne 27. února 2018 předložil na 37. zasedání Rady OSN pro lidská práva stížnost;

F.  vzhledem k tomu, že za oběť tohoto masového zatýkání padla i řada aktivistů vystupujících za práva žen; vzhledem k tomu, že obránci ženských práv jsou předmětem sexuálního násilí, pronásledování a násilných trestů ze strany vládních bezpečnostních sil; vzhledem k tomu, že organizace žen jsou pod důkladným dohledem a vystupují proti zákonům, které ženy všeobecně diskriminují;

G.  vzhledem k tomu, že v polovině února 2018 súdánská vláda vyhlásila, že propustí 80 zadržovaných osob, včetně Ráwy Džaafar Bachítové, Náhid Džabralláhové, Amal Habbáníové, Hanán Hasan Chalífové a Mohammeda Abdalláha ad-Dúmy, s nimiž se ve vězení zacházelo špatně; vzhledem k tomu, že Státní zpravodajská a bezpečnostní služba podmínila propuštění dalších zadržovaných jejich slibem, že přestanou organizovat protesty; vzhledem k tomu, že tato prohlášení jsou v rozporu s mezinárodními závazky Súdánu v oblasti lidských práv; vzhledem k tomu, že ve vězení však zůstává několik prominentních obránců lidských práv a opozičních politických aktivistů, včetně Usmána Sáleha a Amdžada Farída, obránce lidských práv, který je v Chartúmu zadržován od 18. ledna 2018; vzhledem k tomu, že tito zadržovaní nebyli obviněni z žádného zločinu ani nebyli postaveni před soud;

H.  vzhledem k tomu, že obránci lidských práv a organizace občanské společnosti, včetně právníků a advokátních komor, hrají při zajišťovaní demokracie, lidských práv, právního státu, stability a udržitelného rozvoje zásadní úlohu;

I.  vzhledem k výraznému omezování činnosti organizací občanské společnosti a opozičních politických stran a k tomu, že NISS brání těmto organizacím a opozičním stranám v pořádání celé řady akcí; vzhledem k tomu, že mezinárodní nevládní organizace jsou ze země pravidelně vykazovány a stávají se cílem nátlaku a zastrašování ze strany vlády;

J.  vzhledem k tomu, že zákon o národní bezpečnosti z roku 2010 a novela článku 151 ústavy přijatá dne 5. ledna 2015 udělily NISS rozsáhlé pravomoci týkající se zatýkání a zadržování a umožnily jí zadržovat podezřelé osoby až po dobu čtyř a půl měsíců, aniž by bylo možné její rozhodnutí soudně přezkoumat; vzhledem k tomu, že tyto pravomoci údajně využívá ke svévolnému zatýkání a zadržování osob, které jsou v mnoha případech mučeny a podrobeny špatnému zacházení; vzhledem k tomu, že podle téhož zákona mají zaměstnanci NISS imunitu vůči stíhání za jakýkoli čin, který spáchali v průběhu plnění svých povinností, což vedlo k vytvoření kultury všeobecné beztrestnosti;

K.  vzhledem k tomu, že v květnu 2016 súdánská vláda odmítla doporučení OSN, v nichž ji tato organizace vyzvala ke zrušení ustanovení o beztrestnosti uvedená v zákoně o národní bezpečnosti z roku 2010 a k zajištění nezávislého vyšetřování, které by mělo být zahájeno s cílem stíhat trestné činy podle mezinárodního práva a porušování práv, jehož se dopustily zaměstnanci NISS, ozbrojené síly a policie;

L.  vzhledem k tomu, obránci lidských práv, kteří jsou zadržováni, jsou podrobeni mučení a špatnému zacházení; vzhledem k tomu, že špatné zacházení hrozí zejména zadržovaným osobám, které zadržuje NISS; vzhledem k tomu, že NISS je známa špatným zacházením se zadržovanými a jejich mučením;

M.  vzhledem k tomu, že přetrvávající násilí ze strany vládních sil, provládních milicí a protivládních ozbrojených skupin tvoří pozadí pokračujícího pronásledování, svévolného zatýkání, držení v izolaci a údajného mučení obránců lidských práv ze strany příslušníků súdánské armády a bezpečnostních sil;

N.  vzhledem k tomu, že Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) prohlásila, že zmírnění amerických sankcí je důležitým krokem k celkovým snahám o opětovné zapojení Súdánu do mezinárodního společenství, a dala najevo, že EU je připravena Súdán na této cestě doprovázet; vzhledem k tomu, že v průběhu vůbec první pracovní cesty parlamentního podvýboru pro lidská práva do Súdánu, která proběhla v prosinci 2017, vyjádřila súdánská vláda ochotu znovu navázat spolupráci s mezinárodním společenstvím; vzhledem k tomu, že Sáleh Mahmúd Usmán při několika příležitostech navštívil orgány EU, včetně Evropského parlamentu, aby vyjádřil značné výhrady ohledně opětovného navázání spolupráce se Súdánem;

O.  vzhledem k tomu, že súdánské orgány zabránily Mohammedovi ad-Dúmovi cestovat a odebrali mu cestovní pas, když byl dne 8. března 2018 na cestě do Káhiry, kde se měl podrobit léčbě v návaznosti na špatné zacházení ve vazbě;

P.  vzhledem k tomu, že Súdán se v žebříčku světového indexu svobody tisku nachází na 174. místě ze 180; vzhledem k tomu, že svoboda tisku a sdělovacích prostředků je i nadále silně omezována ze strany orgánů a zákona o tisku a publikacích, který obsahuje restriktivní opatření, jako je cenzura, zabavování a konfiskace novin, uzavírání sdělovacích prostředků a vypínání Internetu; vzhledem k tomu, že pravidelně dochází k cenzuře novin a k jejich zabavování poté, co jsou vytištěny, což představuje hospodářské sankce jdoucí nad rámec politických sankcí;

Q.  vzhledem k tomu, že i nadále dochází k omezování práva na svobodu náboženství a že zákon trestá odpadlictví od víry, rouhačství a přechod z islámu na jiné náboženství; vzhledem k tomu, že dne 21. února 2018 byla novinářka Šamael an-Núrová, která pracuje pro deník At-Tajjár, obviněna za to, že zveřejnila úvodní článek o omezování veřejných výdajů na zdravotnictví, z odpadlictví od víry, což je obvinění, které se v Súdánu trestá smrtí;

R.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud vydal dne 4. března 2009 a 12. července 2010 rozkaz k zatčení súdánského prezidenta Umara Hasana Ahmada al-Bašíra;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad přetrvávajícím pronásledováním obránců lidských práv a občanské společnosti v Súdánu, které zahrnuje zejména porušování svobody projevu, svobody demonstrací, svobody shromažďování a náboženské svobody, a zastrašování obránců lidských práv, novinářů a nevládních organizací, které jsou vůči režimu v opozici;

2.  vyzývá k okamžitému bezpodmínečnému propuštění laureáta Sacharovovy ceny Sáleha Mahmúda Usmána a všech dalších obránců lidských práv, aktivistů občanské společnosti a opozičních aktivistů, kteří jsou zadržováni pouze proto, že legitimně a pokojně pracují na obranu lidských práv a demokracie;

3.  co nejdůrazněji odsuzuje praxi mučení zadržovaných osob a špatného zacházení s nimi; trvá na tom, že podmínky v případě všech zadržovaných osob musejí splňovat mezinárodní normy, včetně Souboru zásad OSN pro ochranu všech zadržovaných či vězněných osob;

4.  vyzývá súdánské orgány, aby prošetřily používání násilí vůči pokojným demonstrantům, mučení a špatné zacházení a postavily pachatele před soud; zdůrazňuje, že jako důkaz v rámci soudního jednání nesmějí být nikdy připuštěny žádné vynucené informace získané v důsledku mučení a špatného zacházení;

5.  s politováním konstatuje, že v Súdánu se terčem pronásledování stávají všichni obránci lidských práv, a vyzývá súdánské orgány, aby za všech okolností zajistily, aby tito obránci mohli vykonávat svou legitimní činnost bez strachu z represe a bez jakýchkoli omezení, včetně soudního obtěžování;

6.  naléhavě vyzývá súdánskou vládu, aby okamžitě ukončila porušování práv opozičních politických stran a obránců lidských práv na svobodu projevu, sdružování a shromažďování; vyzývá k dodržování a ochraně základních lidských práv všech lidí v Súdánu;

7.  vyjadřuje znepokojení nad pokračujícími a častými případy porušování práv žen v Súdánu, zejména pokud jde o článek 152 trestního řádu; vyzývá súdánské orgány, aby bezodkladně podepsaly a ratifikovaly Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen;

8.  zdůrazňuje, že je i nadále odhodlán podporovat mechanismus na ochranu ohrožených obránců lidských práv; vyzývá ESVČ, aby dále zlepšovala uplatňování obecných zásad EU, které se týkají obránců lidských práv, tím, že bude neomezeně využívat všechny prostředky, které má v Súdánu k dispozici; zdůrazňuje, že delegace EU musejí v průběhu výzev k předkládání návrhů v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) považovat podporu těch obránců lidských práv, kteří jsou ohroženi nejvíce, za prioritu, tak aby byla zajištěna jejich účinná a cílená podpora;

9.  požaduje, aby ESVČ a delegace EU v Súdánu informovaly Parlament o opatřeních, která přijaly v zájmu poskytování ochrany a podpory obráncům lidských práv; vyzývá ke společné činnosti EU a členských států, která by podpořila ohrožené obránce lidských práv;

10.  znovu opakuje, že je naprosto nezbytné, aby došlo k přehodnocení a přepracování hlavních zákonů, včetně zákona o národní bezpečnosti z roku 2010 a zákonů regulujících sdělovací prostředky a občanskou společnost, tak aby odpovídaly mezinárodním normám, které prosazují svobodu projevu, shromažďování a sdružování;

11.  připomíná Súdánu jeho povinnosti coby člena OSN a naléhavě jej žádá, aby dodržoval rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1593 z roku 2005, v níž se požaduje, aby spolupracoval s Mezinárodním trestním soudem (ICC); znovu opakuje svůj požadavek, aby súdánský prezident Umar al-Bašír dodržoval v souladu s úmluvami a smlouvami, jichž je Súdán smluvní stranou, mezinárodní právo, a podporuje úlohu Mezinárodního trestního soudu, který dlouhodobě usiluje o jeho obvinění z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy;

12.  naléhavě vybízí Súdán, aby zajistil dodržování lidských práv a základních svobod v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a Deklarací OSN o obráncích lidských práv;

13.  sdílí obavy, které vyjádřil Sáleh Mahmúd Usmán, totiž že stávající zaměření na otázky migrace může odvádět pozornost EU od problematiky lidských práv;

14.  vyzývá proto ESVČ, aby v reakci na rozsáhlé porušování lidských práv ze strany státu a milicí i nadále vydávala svá prohlášení, stejně jako v případě omezování prostoru pro občanskou společnost, aby tím demonstrovala, že EU má stále značné obavy, pokud jde o situaci v oblasti lidských práv v Súdánu;

15.  důrazně požaduje, aby EU a její členské státy zajistily, aby se při realizaci projektů se súdánskými orgány dodržovala zásada „neškodit“, která by vyloučila spolupráci s osobami odpovědnými za porušování lidských práv;

16.  vyzývá EU a její členské státy, aby prostřednictvím odborné pomoci a programů zaměřených na budování kapacit zajistily podporu těch, kteří si skutečně přejí změnu, a organizací občanské společnosti, s cílem zlepšit jejich schopnosti v oblasti obrany lidských práv a prosazování zásad právního státu a zajistit, aby byli schopni účinněji přispět ke zlepšení situace v oblasti lidských práv v Súdánu;

17.  vyzývá EU a její členské státy, aby se i nadále angažovaly a podporovaly snahu Africké unie přinést Súdánu a súdánskému lidu mír; vyjadřuje v této souvislosti svou podporu prodloužení mandátu mise OSN a Africké unie v Dárfúru (UNAMID) do června 2018;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě Súdánu, Africké unii, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu (PAP).

Poslední aktualizace: 31. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí