Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0241(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0058/2018

Ingediende teksten :

A8-0058/2018

Debatten :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Stemmingen :

PV 15/03/2018 - 10.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0082

Aangenomen teksten
PDF 243kWORD 47k
Donderdag 15 maart 2018 - Straatsburg
Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren ***
P8_TA(2018)0082A8-0058/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 maart 2018 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (14423/2017),

–  gezien de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren(1),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0447/2017),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van 15 maart 2018(2) over het ontwerp van besluit,

–  gezien artikel 99, lid 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A8-0058/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Unie van de Comoren.

(1) PB L 290 van 20.10.2006, blz. 7.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0083.

Laatst bijgewerkt op: 6 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid