Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0241(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0058/2018

Ingivna texter :

A8-0058/2018

Debatter :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0082

Antagna texter
PDF 235kWORD 42k
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg
Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning ***
P8_TA(2018)0082A8-0058/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 mars 2018 om förslaget till rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14423/2017),

–  med beaktande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0447/2017),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 15 mars 2018(2), om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0058/2018),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet sägs upp.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Unionen Komorerna.

(1) EUT L 290, 20.10.2006, s. 7.
(2) Antagna texter, P8_TA(2018)0083.

Senaste uppdatering: 6 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy