Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2266(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0055/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0055/2018

Viták :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Szavazatok :

PV 15/03/2018 - 10.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0083

Elfogadott szövegek
PDF 279kWORD 48k
2018. március 15., Csütörtök - Strasbourg
Az EU és a Comore-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodás felmondása (Állásfoglalás)
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

Az Európai Parlament 2018. március 15-i nem jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött halászati partnerségi megállapodás felmondásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (14423/2017),

–  tekintettel az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodásra(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével és a 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban a Tanács által előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0447/2017),

–  tekintettel a határozattervezetről szóló, 2018. március 15-i jogalkotási állásfoglalására(2) ,

–  tekintettel a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendeletre(3) (az IUU-rendeletre) és különösen 8. cikkének (8) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A8‑0055/2018),

A.  mivel az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió (a továbbiakban: Comore-szigetek) közötti halászati partnerségi megállapodás lehetőséget biztosít annak bármelyik fél által történő megszüntetésére olyan súlyos körülmények fennállása esetén, mint például a felek által a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászat elleni küzdelem érdekében tett kötelezettségvállalások teljesítésének elmulasztása;

B.  mivel a jogellenes halászat jelentős fenyegetést jelent a globális tengeri erőforrásokra nézve azáltal, hogy kimeríti a halállományokat, tönkreteszi a tengeri élőhelyeket, méltatlanul hátrányos helyzetbe hozza a tisztességes halászokat, és különösen a fejlődő országokban ellehetetleníti a tengerparti közösségek megélhetését;

C.  mivel az Uniónak mindent meg kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy a harmadik országokkal kötött, fenntartható halászati megállapodások kölcsönös előnyökkel járjanak az Unió és az érintett harmadik országok számára, beleértve a helyi lakosságot és a halászati ágazatot is;

D.  mivel az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodás létrejöttéről szóló jegyzőkönyv átfogó célja az Unió és a Comore-szigetek közötti halászati együttműködés mindkét fél érdekében történő javítása azáltal, hogy a Comore-szigeteki kizárólagos gazdasági övezet fenntartható halászati politikájának kialakítása és halászati erőforrásainak fenntartható kiaknázása érdekében partnerségi keretet hoz létre, valamint azáltal, hogy biztosítja az uniós flották érdekeinek megfelelően a rendelkezésre álló többletállomány optimális elosztását;

E.  mivel az EGK és a Comore-szigetek közötti első halászati megállapodás 1988-ra nyúlik vissza, és mivel azóta az EGK/EU-tagállamok flottái az egymást követő végrehajtási jegyzőkönyveknek köszönhetően halászati lehetőségekhez jutottak;

F.  mivel az UNCTAD „Halászati export és a legkevésbé fejlett országok gazdasági fejlődése” című jelentése szerint az ágazati együttműködés eddig csak kezdetleges szintet ért el, és minimális hatásokkal járt a halászati ágazatra, a kirakodási feltételekre, a nyomon követéshez és felügyelethez fűződő kapacitásra, a tudományos fejlődésre, valamint a halászok és a megfigyelők technikai képzésére nézve; mivel a tonhal tonnánkénti ára, melyet az Unió a Comore-szigeteknek fizet, a becsült tonnánkénti nagykereskedelmi ár körülbelül 15 %-a;

G.  mivel a Comore-szigeteket 2015. október 1-én értesítették arról, hogy nem együttműködő harmadik országként azonosíthatják az ország lobogója alatt lajstromozott hajók megfelelő ellenőrzésének elmulasztása miatt; mivel annak ellenére, hogy a „piros lapot” kibocsátó Unió az országot 2017 májusában nem együttműködő országként azonosította, 2017 júliusában pedig fel is vette ezen országok jegyzékébe, az ország a mai napig nem hozta meg az azonosított problémák megoldásához és a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemhez szükséges korrekciós intézkedéseket;

H.  mivel az ezt megelőző, a Comore-szigeteki Unióval kötött halászati megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv 2016. december 30-án lejárt, és nem újították meg tekintve, hogy a Comore-szigetek elmulasztotta a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem érdekében vállalt kötelezettségének teljesítését; mivel a jegyzőkönyv évi 600 000 EUR pénzügyi keretösszeget biztosított, amelyből 300 000 eurót különítettek el a Comore-szigetek halászati politikájának támogatására a halászati erőforrások fenntarthatóságának és hatékony kezelésének előmozdítása céljából;

I.  mivel az Unió határozottan elköteleződött a jogellenes halászat és bármely, ebből eredő üzlet elleni harc mellett, és ezt az elhatározást a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatról szóló rendelet határozza meg;

J.  mivel az Unió és tagállamai számos ágazatban működnek együtt a Comore-szigetekkel; mivel a halászati partnerségi megállapodás Unió általi felmondása (a szükséges korrekciós intézkedések megtételével) visszafordítható, és mivel ezen megállapodás felmondása nem zárja ki, hogy a jövőben tárgyalásokat folytassanak egy másik megállapodásról vagy az együttműködés bármely egyéb formájáról a halászati szektorban;

K.  mivel a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem nem csupán attól függ, hogy azonosítják a nem együttműködő harmadik országokat, hanem azt is megköveteli, hogy a feltárt helyzetek orvosolására megoldást találjanak; mivel hacsak külső segítséget nem kap a Comore-szigetek, nem lesz képes javítani a tengeri halászat kezelésére vonatkozó politikáin, ideértve különösen a kirakodási, ellenőrzési és felügyeleti kapacitást, műszaki és tudományos fejlődést, valamint a halászok és a megfigyelők technikai képzését;

L.  mivel a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és a fenntartható fejlesztési célok első alkalommal foglalják magukban a tengerek és a tengeri erőforrások megőrzését és fenntartható kiaknázását (14. cél);

1.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Comore-szigetek az Unió figyelmeztetése ellenére sem hozta meg az azonosított problémák megoldásához és a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemhez szükséges korrekciós intézkedéseket;

2.  ismételten hangsúlyozza a lobogó szerinti állam általi ellenőrzés hatékony kivitelezésének fontosságát, aminek hiánya a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat egyik kiváltó oka; úgy véli, hogy a Comore-szigeteknek meg kell felelnie a nemzetközi jog értelmében fennálló kötelezettségeinek a lobogója alatt közlekedő hajók felügyelete és ellenőrzése tekintetében; határozottan úgy véli, hogy a felügyelet, valamint a halászat engedélyezésének ilyen jellegű hiánya lehetővé teszi, hogy ezek a hajók büntetlenül éljenek a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat lehetőségével;

3.  úgy véli, hogy a Comore-szigeteknek továbbra is együtt kellene működnie az Európai Unióval, és ezen együttműködés lehetőségét arra kellene használnia, hogy megtegye a jogellenes halászattal szembeni fellépésének javításához szükséges intézkedéseket;

4.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Unió és a Comore-szigetek között csaknem 30 éve fennálló halászati megállapodásban – amelynek egyik összetevője a Comore-szigetek halászati ágazatának fejlesztéséhez szükséges együttműködést és támogatást célozza – nem volt lehetséges kézzelfoghatóbb eredményeket elérni a halászati ágazat fejlesztése, többek között a nyomon követési és felügyeleti kapacitás, a tudományos fejlődés, valamint a halászok és a megfigyelők technikai képzése terén;

5.  kitart amellett, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési együttműködési eszközöket, különösen az Európai Fejlesztési Alapot (EFA) hatékonyabban össze kell hangolni a halászati ágazat kapacitásfejlesztésére irányuló általános támogatással;

6.  emlékeztet arra, hogy az EU-val kötött halászati partnerségi megállapodás és más nemzetközi eszközök értelmében, valamint a 2030-ig tartó menetrend és a fenntartható fejlesztési célok megvalósítására vonatkozó kerettel összhangban a Comore-szigetek kötelessége, hogy tiszteletben tartsa a felelősségteljes kormányzás elveit a halászat és a felelős halászat terén, fenntartsa a halállományokat és megőrizze a tengeri ökoszisztémát kizárólagos gazdasági övezetében;

7.  hangsúlyozza, hogy világszinten szükséges küzdeni a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat ellen, valamint ösztönözni kell az országokat arra, hogy kötelezettségeiket komolyan vegyék és a halászati ágazatokban szükséges reformokat végrehajtsák;

8.  továbbra is állítja, hogy a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemnek nem kizárólag a nem együttműködő harmadik országok azonosításától kellene függenie, és hogy annak érdekében, hogy a jogellenes halászat minden formája ellen ténylegesen küzdelmet lehessen folytatni, fontos módot találni arra, hogyan lehetne segíteni az országokat – különösképpen az olyan kis méretű, fejlődő szigetállamokat, mint a Comore-szigetek – annak érdekében, hogy meg tudják változtatni a halászat kezelésére szolgáló szakpolitikáikat;

9.  egyetért a Bizottsággal és a Tanáccsal abban, hogy szükséges alkalmazni a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatról szóló rendelet 38. cikkének (8) bekezdésében idézett lépéseket, amelyek szerint lehetőség van a Comore-szigetekkel fennálló olyan kétoldalú halászati megállapodások vagy halászati partnerségi megállapodások felmondására, amelyek a megállapodás megszüntetéséről rendelkeznek arra az esetre, ha az IUU-halászat elleni küzdelemre vonatkozóan tett kötelezettségvállalások betartását az állam elmulasztja;

10.  tudomásul veszi a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatról szóló rendelet 38. cikkének (8) bekezdésében megfogalmazott egyéb következményeket, ideértve többek között a bérbeadásra, átlobogózásra, valamint magánmegállapodásokra vonatkozó tilalmakat is;

11.  mindazonáltal úgy véli, hogy egy ilyen felmondás nem jelentheti egyúttal az Unió és a Comore-szigetek közötti halászati együttműködés megszűnését; felhívja az Európai Bizottságot annak biztosítására, hogy ezt a kapcsolatot lehetséges legyen minél hamarabb helyreállítani, abból kiindulva, hogy a halászati közösségeket, valamint a kisüzemi halászatot az ország fejlődése szempontjából kulcsfontosságú tényezőnek kellene tekinteni, valamint hogy ebből a célból a következő területeken elő kellene mozdítani a beruházásokat és a technológiai segítségnyújtást:

   halászati közigazgatási és irányítási rendszer, törvényhozás, intézményrendszer, emberi erőforrásokkal összefüggő kapacitásépítés (halászok, tudósok, felügyelők és mások), valamint a tradicionális Comore-szigeteki halászati felszerelés és halfajok kereskedelmi és kulturális értékének fokozása;
   nyomonkövetési és tudományos kapacitások, partvédelmi kapacitás, valamint a vizsgálatra, felügyeletre és minőségellenőrzésre vonatkozó kapacitások;
   létesítmények létrehozása a halak hűtésére, elosztására és feldolgozására;
   kirakodási és biztonsági infrastruktúra kiépítése és fejlesztése a kikötőkben;
   a Comore-szigeteki kisüzemi flotta megújítása a biztonságosság, tengeren maradási képesség, valamint a halászati kapacitás fejlesztése érdekében;

12.  kéri egy olyan záradék beillesztését, amely szerint a Comore-szigetek hiányosságainak orvoslása esetén az eljárás megszüntetésre, a „piros lap” pedig visszavonásra kerülne, ezzel lehetővé téve az uniós flották számára a visszatérést;

13.  felhívja a Bizottságot, hogy tegye meg a normális működéshez való visszatéréshez szükséges lépéseket a jogellenes, nem bejelentett halászat elleni küzdelemmel kapcsolatos intézkedések hatékonyságának javítása által, valamint azáltal, hogy amint a jegyzőkönyv új elemei megtárgyalásra kerülnek, lehetőséget ad az uniós flottának a halászati övezetbe való visszatérésre;

14.  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot arra, hogy hatáskörén belül eljárva haladéktalanul és teljes körűen tájékoztassa a Parlamentet az ilyen fejlesztések során esetlegesen felmerülő késedelmekről;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Comore-szigeteki Unió kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 290., 2006.10.20., 7. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0082.
(3) HL L 286., 2008.10.29., 1. o.

Utolsó frissítés: 2018. november 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat