Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0304(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0244/2017

Předložené texty :

A8-0244/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0084

Přijaté texty
PDF 400kWORD 46k
Čtvrtek, 15. března 2018 - Štrasburk
Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace ***I
P8_TA(2018)0084A8-0244/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2241/2004/ES (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0625),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0404/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. února 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušnými výbory podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. prosince 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro kulturu a vzdělávání podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0244/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 173, 31.5.2017, s. 45.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. března 2018 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o společném rámci pro poskytování lepších služeb v oblasti dovedností a kvalifikací (Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES
P8_TC1-COD(2016)0304

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2018/646.)

Poslední aktualizace: 6. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí