Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0304(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0244/2017

Texte depuse :

A8-0244/2017

Dezbateri :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Voturi :

PV 15/03/2018 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0084

Texte adoptate
PDF 325kWORD 53k
Joi, 15 martie 2018 - Strasbourg
Europass: un cadru pentru competențe și calificări ***I
P8_TA(2018)0084A8-0244/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru abilități și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0625),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C8-0404/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 februarie 2017(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 decembrie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și ale Comisiei pentru cultură și educație desfășurate în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și al Comisiei pentru cultură și educație (A8-0244/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 173, 31.5.2017, p. 45.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 martie 2018 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru aptitudini și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE
P8_TC1-COD(2016)0304

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2018/646.)

Ultima actualizare: 6 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate