Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0163(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0369/2017

Předložené texty :

A8-0369/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 20
CRE 14/03/2018 - 20

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0085

Přijaté texty
PDF 399kWORD 45k
Čtvrtek, 15. března 2018 - Štrasburk Konečné znění
Program Kreativní Evropa (2014–2020) ***I
P8_TA(2018)0085A8-0369/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0385),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 167 odst. 5 první odrážku Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0236/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. října 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 31. ledna 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0369/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. března 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020)
P8_TC1-COD(2017)0163

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/596.)

Poslední aktualizace: 6. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí