Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0328(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0063/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0063/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Usvojeni tekstovi
PDF 421kWORD 53k
Četvrtak, 15. ožujka 2018. - Strasbourg
Mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove ***I
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

Amandmani koje je usvojio Europski parlament od 15. ožujka 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 s obzirom na mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Uzimajući u obzir članak 50. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji, Europska agencija za lijekove trebala bi zauzeti novo sjedište od dana na koji se Ugovori prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu ili od 30. ožujka 2019., ovisno o tome što nastupi ranije.
(2)  Uzimajući u obzir članak 50. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji, Europska agencija za lijekove (Agencija) trebala bi zauzeti novo sjedište od 30. ožujka 2019.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje Europske agencije za lijekove na novom mjestu, sporazum o sjedištu trebalo bi sklopiti prije nego što Europska agencija za lijekove zauzme novo sjedište.
(3)  Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje Agencije na novom mjestu, sporazum o sjedištu trebalo bi sklopiti što prije. Sporazum o sjedištu trebao bi obuhvaćati najprikladnije uvjete za uspješno preseljenje Agencije i njezinih zaposlenika u Amsterdam.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3.a)  Kako bi se osigurao potpuni kontinuitet poslovanja Agencije, privremena lokacija u Amsterdamu treba biti osigurana od 1. siječnja 2019., a stalno sjedište Agencije do 15. studenoga 2019.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.b (nova)
(3.b)  Treba pozdraviti činjenicu da je nova lokacija Agencije u skladu s preferencijama njezinih sadašnjih zaposlenika i da nizozemske vlasti ulažu napore kako bi se zajamčilo da se dvostrukim preseljenjem ne ugrozi operativna učinkovitost, kontinuitet i neometan rad Agencije. Međutim, dvostruko preseljenje Agencije u Amsterdam znači da će Agencija, dok bude na privremenoj lokaciji, morati privremeno oduzeti prednost nekim aktivnostima, kao što su rad na pedijatrijskim lijekovima i pitanja javnog zdravlja, uključujući rad na antimikrobnoj otpornosti i pandemijama gripe. Kašnjenja koja je nizozemska vlada već najavila, zbog kojih je odgođen dovršetak zgrade u kojoj će biti stalno sjedište, čija izgradnja još nije počela, izazivaju zabrinutost u vezi s mogućim daljnjim odgodama. Preseljenje u privremenu zgradu trebalo bi biti ograničeno na 10,5 mjeseci kako bi se zajamčilo da Agencija može opet raditi punim kapacitetom od 16. studenoga 2019. i kako bi se spriječio daljnji gubitak stručnog znanja.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio
U Uredbi (EZ) br. 726/2004 umeće se sljedeći članak 71.a:
U Uredbi (EZ) br. 726/2004 umeću se članci 71.a i 71.b:
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
Uredba (EZ) br. 726/2004
Članak 71.a
Članak 71.a
Članak 71.a
Sjedište je Agencije u Amsterdamu (Nizozemska).
Sjedište je Agencije u Amsterdamu (Nizozemska).
Komisija i nadležna tijela u Nizozemskoj poduzimaju sve potrebne mjere kako bi zajamčili da se Agencija može preseliti na privremenu lokaciju najkasnije 1. siječnja 2019., a na stalnu najkasnije 16. studenoga 2019.
Komisija i nadležna tijela u Nizozemskoj Europskom parlamentu i Vijeću podnose pisano izvješće o napretku u pogledu uređenja privremene lokacije i izgradnje zgrade u kojoj će biti stalno sjedište tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe te svaka tri mjeseca nakon toga, sve dok se Agencija ne preseli u stalno sjedište.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
Uredba (EZ) br. 726/2004
Članak 71.b (novi)
Članak 71.b
Sporazum o sjedištu kojim se Agenciji omogućuje da započne sa svojim aktivnostima u prostorima koje su odobrili Europski parlament i Vijeće mora se sklopiti u roku od tri mjeseca od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe].
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2.
Ova se Uredba primjenjuje od datuma na koji se Ugovori prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu ili od 30. ožujka 2019., ovisno o tome što nastupi ranije.
Ova se Uredba primjenjuje od 30. ožujka 2019.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Izjava (nova)
„DODATAK UREDBI 2018/...
IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA
Europski parlament žali zbog toga što se njegova uloga suzakonodavca nije propisno uzela u obzir te da nije bio uključen u postupak odabira novog sjedišta Europske agencije za lijekove.
Europski parlament želi podsjetiti na ovlasti koje ima kao suzakonodavac te insistira na tome da se u potpunosti poštuje redovni zakonodavni postupak kad je riječ o lokaciji tijela i agencija.
Kao jedina izravno izabrana institucija Unije i predstavnik građana Unije, Parlament je glavni jamac poštovanja demokratskog načela u Uniji.
Europski parlament osuđuje postupak za odabir novog sjedišta, u kojemu su mu de facto oduzete ovlasti s obzirom na to da nije zaista bio uključen u taj proces, a sada se od njega očekuje da samo potvrdi odabir novog sjedišta u redovnom zakonodavnom postupku.
Europski parlament podsjeća da Zajednički pristup, priložen Zajedničkoj izjavi Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije o decentraliziranim agencijama potpisanoj 2012. godine, nije pravno obvezujući, kao što je potvrđeno u samoj Izjavi te da je dogovoren ne dovodeći u pitanje zakonodavne ovlasti institucija.
Stoga Europski parlament insistira na tome da se postupak za odabir novog sjedišta revidira te da se u budućnosti više ne koristi u tom obliku.
Naposljetku, Europski parlament želi isto tako podsjetiti da su se u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1 tri institucije obvezale na iskrenu i transparentnu suradnju te podsjeća na jednakost obaju suzakonodavaca, kako je utvrđeno Ugovorima.”
__________________
1 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0063/2018).

Posljednje ažuriranje: 6. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti