Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0328(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0063/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0063/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Elfogadott szövegek
PDF 362kWORD 50k
2018. március 15., Csütörtök - Strasbourg
Az Európai Gyógyszerügynökség székhelyének helyszíne ***I
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

Az Európai Parlament 2018. március 15-én elfogadott módosításai a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésére, az Európai Gyógyszerügynökség számára új székhelyet kell biztosítani attól az időponttól kezdve, amikor a Szerződések már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, vagy 2019. március 30-tól, attól függően, hogy melyik következik be korábban.
(2)  Tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésére, az Európai Gyógyszerügynökség („az Ügynökség”) számára 2019. március 30-tól új székhelyet kell biztosítani.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  Annak érdekében, hogy új helyén biztosítsa az Európai Gyógyszerügynökség megfelelő működését, a székhely-megállapodást az Európai Gyógyszerügynökség új székhelyének elfoglalása előtt kell megkötni.
(3)  Annak érdekében, hogy új helyén biztosítsa az Ügynökség megfelelő működését, a székhely-megállapodást a lehető leghamarabb meg kell kötni. A székhely-megállapodásnak a legmegfelelőbb feltételeket kell tartalmaznia az Ügynökség és alkalmazottai Amszterdamba történő sikeres áthelyezéséhez.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  Az Ügynökség teljes körű üzletmenet-folytonosságának biztosítása érdekében az amszterdami ideiglenes helyszínt 2019. január 1-jétől kell biztosítani, és az Ügynökség állandó székhelyének kialakítását 2019. november 15-ig be kell fejezni.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
(3b)  Üdvözlendő, hogy az Ügynökség új helyszíne összhangban van jelenlegi személyzetének preferenciáival, és hogy a holland hatóságok erőfeszítéseket tesznek annak biztosítására, hogy a kettős átköltözés ne veszélyeztesse az Ügynökség operatív hatékonyságát, folyamatosságát és zavartalan működését. Az Ügynökség Amszterdamba történő kettős áthelyezése azonban azt jelenti, hogy az Ügynökségnek átmenetileg csökkentenie kell bizonyos tevékenységeit, például a gyermekgyógyászati gyógyszerekkel és a közegészségügyi kérdésekkel kapcsolatos munkáját, beleértve az antimikrobiális rezisztenciával és az influenzajárványokkal kapcsolatos munkát is addig, amíg az ideiglenes helyszínen működik. A holland kormány által már bejelentett késedelmek, amelyek következtében az eredetileg bemutatott ütemtervhez képest későbbre halasztották az állandó épület átadását, amelynek építési munkálatai még nem kezdődtek el, aggályokat keltenek az esetleges további késedelmekkel kapcsolatban. Az ideiglenes épületbe történő áthelyezést legfeljebb 10,5 hónapra kell korlátozni annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség 2019. november 16-ától ismét teljes mértékben működőképes legyen, és elkerülhető legyen a szakértelem további elvesztése.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
A 726/2004/EK rendelet az alábbi 71a. cikkel egészül ki:
A 726/2004/EK rendelet az alábbi 71a. és 71b. cikkel egészül ki:
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
726/2004/EK rendelet
71a cikk
71a. cikk (új)
71a. cikk
Az Ügynökség székhelye Amszterdam, Hollandia.
Az Ügynökség székhelye Amszterdam, Hollandia.
A Bizottság és Hollandia illetékes hatóságai megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség legkésőbb 2019. január 1-ig ideiglenes székhelyére költözhessen, és hogy legkésőbb 2019. november 16-ig átköltözhessen állandó székhelyére.
A Bizottság és Hollandia illetékes hatóságai az e rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül, majd azt követően háromhavonta írásos jelentést nyújtanak be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ideiglenes helyszín átalakítása és az állandó épület építése terén elért eredményekről mindaddig, amíg az Ügynökség állandó székhelyére nem költözött.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
726/2004/EK rendelet
71 b cikk (új)
71b. cikk (új)
... [három hónappal e rendelet hatálybalépését követően]-ig olyan székhely-megállapodást kell kötni, amely lehetővé teszi az Ügynökség számára működésének megkezdését az Európai Parlament és a Tanács által jóváhagyott helyszínen.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés
Ezt a rendeletet attól az időponttól kezdve kell alkalmazni, amikor a Szerződések már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, vagy 2019. március 30-tól, attól függően, hogy melyik következik be korábban.
Ezt a rendeletet 2019. március 30-tól kell alkalmazni.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
Nyilatkozat – új
„A 2018/... RENDELET MELLÉKLETE
AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA
Az Európai Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy társjogalkotói szerepét nem vették kellőképpen figyelembe, mivel nem vonták be az Európai Gyógyszerügynökség új székhelyének kiválasztásához vezető folyamatba.
Az Európai Parlament emlékeztetni kíván társjogalkotói előjogaira és az ügynökségek és szervek elhelyezkedése kapcsán ragaszkodik a rendes jogalkotási eljárás teljes mértékű tiszteletben tartásához.
Az egyetlen közvetlenül megválasztott és az Unió polgárait képviselő uniós intézményként az Európai Parlament a demokratikus elv tiszteletben tartásának legfőbb védnöke az Unióban.
Az Európai Parlament elítéli a székhely új helyszínének kiválasztása érdekében követett eljárást, mely de facto megfosztotta az Európai Parlamentet előjogaitól, mivel nem vonták be ténylegesen a folyamatba, most azonban elvárják tőle, hogy rendes jogalkotási eljárás keretében egyszerűen erősítse meg a székhely új helyszíne tekintetében hozott választást.
Az Európai Parlament emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012-ben aláírt közös nyilatkozatához mellékelt közös megközelítés magában a nyilatkozatban elismertek szerint jogilag nem kötelező erejű, és hogy abban az intézmények jogalkotási hatásköreinek sérelme nélkül állapodtak meg.
Az Európai Parlament ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az ügynökségek új székhelyének kiválasztására folytatott eljárást vizsgálják felül, és ebben a formában ne alkalmazzák a jövőben.
Az Európai Parlament végül emlékeztetni kíván arra is, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban1 a három intézmény őszinte és átlátható együttműködés mellett kötelezte el magát, emlékeztetve a társjogalkotók Szerződésekben rögzített egyenlőségére.
__________________
HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0063/2018).

Utolsó frissítés: 2018. november 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat