Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0328(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0063/2018

Predložena besedila :

A8-0063/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Sprejeta besedila
PDF 348kWORD 52k
Četrtek, 15. marec 2018 - Strasbourg
Lokacija sedeža Evropske agencije za zdravila ***I
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 15. marca 2018, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)  Ob upoštevanju člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji, bi morala Evropska agencija za zdravila zasesti novi sedež na datum, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, ali 30. marca 2019, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.
(2)  Ob upoštevanju člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji, bi morala Evropska agencija za zdravila (v nadaljnjem besedilu: agencija) zasesti novi sedež 30. marca 2019.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Za zagotovitev pravilnega delovanja Evropske agencije za zdravila na novi lokaciji, bi bilo treba sporazum o sedežu skleniti pred preselitvijo Evropske agencije za zdravila na novi sedež.
(3)  Za zagotovitev pravilnega delovanja agencije na novi lokaciji, bi bilo treba sporazum o sedežu skleniti čim prej. Sporazum o sedežu bi moral obsegati najprimernejše pogoje za uspešno preselitev agencije in njenega osebja v Amsterdam.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)  Da bi lahko zagotovili neprekinjeno polno poslovanje agencije, bi morali biti začasni prostori v Amsterdamu na razpolago 1. januarja 2019, stalni sedež agencije pa končan do 15. novembra 2019.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)
(3b)  Pozdraviti je treba dejstvo, da je nova lokacija v skladu s prednostno izbiro sedanjih uslužbencev in da si nizozemske oblasti prizadevajo zagotoviti, da dvojna preselitev ne bo ogrozila operativne učinkovitosti, neprekinjenosti poslovanja in nemotenega delovanja agencije. Agencija bo morala zaradi dvojne preselitve v Amsterdamu začasno – v času namestitve na začasni lokaciji – odvzeti prednost nekaterim dejavnostim, kot je delo na področju pediatričnih zdravil in vprašanj javnega zdravja, tudi v povezavi z protimikrobno odpornostjo in pandemijami gripe. Zamude, ki jih je nizozemska vlada že napovedala in zaradi katerih bo stalna stavba, katere izgradnja se še ni začela, na voljo pozneje, povzročajo zaskrbljenost zaradi morebitnih nadaljnjih zamud. Namestitev v začasni stavbi bi morala biti omejena na 10 mesecev in pol, da bo lahko agencija 16. novembra 2019 spet polno delovala in se strokovno znanje ne bo več izgubljalo.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del
V Uredbo (ES) št. 726/2004 se vstavi naslednji člen 71a:
V Uredbo (ES) št. 726/2004 se vstavita naslednja člen 71a in člen 71b:
Sprememba 6
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 71a
Člen 71a
Člen 71a
Agencija ima sedež v Amsterdamu na Nizozemskem.
Agencija ima sedež v Amsterdamu na Nizozemskem.
Komisija in pristojni nizozemski organi sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se bo agencija na začasno lokacijo preselila najpozneje 1. januarja 2019, na stalno lokacijo pa najpozneje 16. novembra 2019.
Komisija in pristojni nizozemski organi Evropskemu parlamentu in Svetu tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe, nato pa vsake tri mesece, dokler se agencija ne preseli na stalni sedež, predložijo pisno poročilo o napredku prilagajanja začasnih prostorov in izgradnje stalne stavbe.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 71 b (novo)
Člen 71b
Sporazum o preselitvi, ki agenciji omogoča, da prevzame dolžnosti v prostorih, ki sta jih odobrila Evropski parlament in Svet, se sklene v treh mesecih od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe].
Sprememba 8
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2
Ta uredba se uporablja od datuma, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, ali od 30. marca 2019, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.
Ta uredba se uporablja od 30. marca 2019.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Izjava (novo)
„PRILOGA K UREDBI 2018/...
IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA
Evropski parlament obžaluje, da njegova vloga sozakonodajalca ni bila ustrezno upoštevana, saj ni bil vključen v postopek izbire novega sedeža Evropske agencije za zdravila.
Opozoriti želi na pristojnosti, ki jih ima kot sozakonodajalec, in vztraja, da se mora pri lokaciji organov in agencij v celoti spoštovati redni zakonodajni postopek.
Kot edina neposredno izvoljena institucija Unije in predstavnik državljanov Unije je prvi porok za spoštovanje demokratičnega načela v Uniji.
Evropski parlament obsoja postopek, ki je bil uporabljen za izbor nove lokacije sedeža, v katerem so mu bile de facto odvzete pristojnosti, saj dejansko vanj ni bil vključen, zdaj pa se od njega pričakuje, da bo v rednem zakonodajnem postopku preprosto potrdil izbiro nove lokacije sedeža.
Opozarja, da skupni pristop, priložen skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah, podpisani leta 2012, ni pravno zavezujoč, kot je zapisano v sami izjavi, in da je bil sprejet brez poseganja v zakonodajne pristojnosti institucij.
Zato vztraja, da je treba postopek za izbor nove lokacije agencij spremeniti in da se v prihodnje ne sme več uporabljati v tej obliki.
In končno želi Evropski parlament tudi opozoriti, da so se vse tri institucije v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1 zavezale, da bodo lojalno in pregledno sodelovale, opozarja pa tudi na enakost obeh sozakonodajalcev, kot je zapisano v Pogodbah.“
__________________
1 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0063/2018).

Zadnja posodobitev: 6. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov