Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/0336(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0051/2018

Testi mressqa :

A8-0051/2018

Dibattiti :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Votazzjonijiet :

PV 15/03/2018 - 10.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0087

Testi adottati
PDF 587kWORD 105k
Il-Ħamis, 15 ta' Marzu 2018 - Strasburgu
Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva *
P8_TA(2018)0087A8-0051/2018

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Marzu 2018 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK) (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2016)0683),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0471/2016),

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati mill-Parlament Daniż, mill-Kamra tar-Rappreżentanti Irlandiża, mis-Senat Irlandiż, mill-Kamra tad-Deputati Lussemburgiża, mill-Parlament Malti, mill-Ewwel Kamra tan-Netherlands, mit-Tieni Kamra tan-Netherlands, u mill-Parlament Żvediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78c tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0051/2018),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 1
(1)  Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq minħabba l-eżistenza u l-interazzjoni ta' 28 sistema differenti tat-taxxa korporattiva. Barra minn hekk, l-istrutturi tal-ippjanar tat-taxxa saru dejjem aktar sofistikati maż-żmien, hekk kif dawn jiżviluppaw f'diversi ġurisdizzjonijiet u effettivament jieħdu vantaġġ mit-teknikalitajiet ta' sistema tat-taxxa jew mid-diskrepanzi bejn żewġ sistemi tat-taxxa jew aktar għall-iskop li titnaqqas l-obbligazzjoni ta' taxxa tal-kumpaniji. Għalkemm dawk is-sitwazzjonijiet jenfasizzaw nuqqasijiet li huma kompletament differenti fin-natura tagħhom, it-tnejn li huma joħolqu ostakoli li jfixklu l-funzjonament xieraq tas-suq intern. Għalhekk, kwalunkwe azzjoni meħuda biex tikkoreġi dawn il-problemi għandha tindirizza dawn iż-żewġ tipi ta' nuqqasijiet tas-suq.
(1)  Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq minħabba l-eżistenza u l-interazzjoni ta' 28 sistema differenti tat-taxxa korporattiva. Fi żminijiet ta' globalizzazzjoni u diġitalizzazzjoni, qed isir dejjem aktar diffiċli biex tiġi ttraċċata t-tassazzjoni, partikolarment dik tal-kapital finanzjarju u intellettwali fuq bażi tas-sors, u qed isir aktar faċli biex tiġi manipulata. Barra minn hekk, l-istrutturi tal-ippjanar tat-taxxa saru dejjem aktar sofistikati maż-żmien, hekk kif dawn jiżviluppaw f'diversi ġurisdizzjonijiet u effettivament jieħdu vantaġġ mit-teknikalitajiet ta' sistema tat-taxxa jew mid-diskrepanzi bejn żewġ sistemi tat-taxxa jew aktar għall-iskop li titnaqqas l-obbligazzjoni ta' taxxa tal-kumpaniji. Id-diġitalizzazzjoni mifruxa ta' ħafna setturi tal-ekonomija, flimkien mal-iżvilupp rapidu tal-ekonomija diġitali, tqajjem dubji dwar l-adegwatezza tal-mudelli ta' taxxa korporattiva tal-Unjoni maħsuba għas-setturi tradizzjonali, anki fir-rigward tal-punt sa liema jkunu jistgħu jerġgħu jiġu definiti l-kriterji ta' valutazzjoni u kalkolu biex ikunu adattati għall-attivitajiet kummerċjali tas-seklu XXI. Għalkemm dawk is-sitwazzjonijiet jenfasizzaw nuqqasijiet li huma kompletament differenti fin-natura tagħhom, ilkoll kemm huma joħolqu ostakoli li jfixklu l-funzjonament xieraq tas-suq intern u jagħtu lok għal distorsjonijiet bejn il-kumpaniji l-kbar u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Standard ġdid għall-bażi komuni għat-taxxa għall-Unjoni jenħtieġ li jindirizza dawk it-tipi kollha ta' nuqqasijiet tas-suq u jirrispetta l-għanijiet taċ-ċarezza u taċ-ċertezza tad-dritt fit-tul kif ukoll il-prinċipju tan-newtralità tat-taxxa. Aktar konverġenza bejn is-sistemi tat-taxxa nazzjonali se twassal għal nuqqas sinifikanti fil-kostijiet u fil-piż amministrattiv għan-negozji li joperaw b'mod transfruntier fi ħdan l-Unjoni. Filwaqt li l-politika tat-tassazzjoni hija kompetenza nazzjonali, l-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxi b'mod ċar li l-Kunsill jenħtieġ li, waqt li jaġixxi unanimament skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali u wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, joħroġ direttivi għall-approssimazzjoni ta' dawk il-liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi rigward it-taxxa tal-Istati Membri li direttament jaffettwaw l-istabbiliment jew l-operazzjoni tas-suq intern.
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  Sabiex jiġi appoġġat il-funzjonament xieraq tas-suq intern, l-ambjent tat-taxxa korporattiva fl-Unjoni għandu jissawwar f'konformità mal-prinċipju li l-kumpaniji jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxa fil-ġurisdizzjonijiet fejn jiġu ġġenerati l-profitti tagħhom. Għalhekk, huwa neċessarju li jiġu previsti mekkaniżmi li jiskoraġġixxu lill-kumpaniji milli jieħdu vantaġġ mid-diskrepanzi fost is-sistemi tat-taxxa nazzjonali sabiex ibaxxu l-obbligazzjoni tat-taxxa tagħhom. Huwa daqstant ieħor importanti li jiġu stimolati wkoll it-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku fis-suq intern permezz tal-iffaċilitar tal-kummerċ transfruntier u tal-investiment korporattiv. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu eliminati r-riskji kemm tat-tassazzjoni doppja kif ukoll tan-nontassazzjoni doppja fl-Unjoni permezz tal-eradikazzjoni tad-differenzi fl-interazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa korporattiva. Fl-istess ħin, il-kumpaniji jeħtieġu qafas ġuridiku u tat-taxxa faċilment operabbli biex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-attività kummerċjali tagħhom u jespanduha tul il-fruntieri fl-Unjoni. F'dak il-kuntest, għandhom jitneħħew ukoll il-każijiet ta' diskriminazzjoni li jifdal.
(2)  Sabiex jiġi appoġġat il-funzjonament xieraq tas-suq intern, l-ambjent tat-taxxa korporattiva fl-Unjoni jenħtieġ li jissawwar f'konformità mal-prinċipju li l-kumpaniji jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxa fil-ġurisdizzjonijiet fejn jiġu ġġenerati l-profitti tagħhom u fejn il-kumpaniji għandhom l-istabbiliment permanenti. Meta wieħed iqis il-bidla diġitali fl-ambjent tan-negozju, huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-kumpaniji li jiġġeneraw dħul fi Stat Membru mingħajr ma jkollhom stabbiliment permanenti fiżiku iżda jkollhom preżenza diġitali f'dak l-Istat Membru jenħtieġ li jiġu ttrattati bl-istess mod bħall-kumpaniji li għandhom stabbiliment permanenti fiżiku. Għalhekk, huwa neċessarju li jiġu previsti mekkaniżmi li jiskoraġġixxu lill-kumpaniji milli jieħdu vantaġġ mid-diskrepanzi fost is-sistemi tat-taxxa nazzjonali sabiex ibaxxu l-obbligazzjoni tat-taxxa tagħhom. Huwa daqstant ieħor importanti li jiġu stimolati wkoll it-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku fis-suq intern permezz tal-iffaċilitar tal-kummerċ transfruntier u tal-investiment korporattiv. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu eliminati r-riskji kemm tat-tassazzjoni doppja kif ukoll tan-nontassazzjoni doppja fl-Unjoni permezz tal-eradikazzjoni tad-differenzi fl-interazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa korporattiva. Fl-istess ħin, il-kumpaniji jeħtieġu qafas ġuridiku u tat-taxxa faċilment operabbli biex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-attività kummerċjali tagħhom u jespanduha tul il-fruntieri fl-Unjoni. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li jitneħħew ukoll il-każijiet ta' diskriminazzjoni li jifdal. Il-konsolidazzjoni hija element essenzjali tas-sistema BKKTK, billi l-ostakoli fiskali prinċipali li jiffaċċjaw il-kumpaniji tal-istess grupp li joperaw b'mod transfruntier fl-Unjoni jistgħu jiġu indirizzati biss b'dak il-mod. Il-konsolidazzjoni telimina l-formalitajiet tal-ipprezzar tat-trasferimenti u t-taxxa doppja fi ħdan il-grupp.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 3
(3)  Kif ġie rrimarkat fil-proposta tas-16 ta' Marzu 2011 għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)7, sistema tat-taxxa korporattiva li tittratta lill-Unjoni bħala suq uniku għall-fini ta' komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa korporattiva tal-kumpaniji tiffaċilita l-attività transfruntiera għall-kumpaniji residenti fl-Unjoni u tippromwovi l-għan li din issir post aktar kompetittiv għall-investiment fuq livell internazzjonali. Il-proposta tal-2011 għal BKKTK iffokata fuq l-għan li tiġi ffaċilitata l-espansjoni tal-attività kummerċjali għan-negozji fi ħdan l-Unjoni. Minbarra dak l-għan, għandu jittieħed f'kunsiderazzjoni wkoll li BKKTK tista' tkun effettiva ħafna sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra l-iskemi ta' evitar tat-taxxa. F'dan id-dawl, għandha tiġi mnedija mill-ġdid l-inizjattiva għal BKKTK sabiex tindirizza, fuq bażi ugwali, kemm l-aspett tal-iffaċilitar tan-negozju, kif ukoll il-funzjoni tal-inizjattiva fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa. Approċċ bħal dan iservi l-aħjar l-għan tal-eradikazzjoni tad-distorsjonijiet fil-funzjonament tas-suq intern.
(3)  Kif ġie rrimarkat fil-proposta tas-16 ta' Marzu 2011 għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)7, sistema tat-taxxa korporattiva li tittratta lill-Unjoni bħala suq uniku għall-fini ta' komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa korporattiva tal-kumpaniji tiffaċilita l-attività transfruntiera għall-kumpaniji residenti fl-Unjoni u tippromwovi l-għan li din issir post aktar kompetittiv għall-investiment fuq livell internazzjonali speċjalment għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Il-proposta tal-2011 għal BKKTK iffokat fuq l-għan li tiġi ffaċilitata l-espansjoni tal-attività kummerċjali għan-negozji fi ħdan l-Unjoni. Minbarra dak l-għan, jenħtieġ li jittieħed f'kunsiderazzjoni wkoll li BKKTK tista' tkun effettiva ħafna sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra l-iskemi ta' evitar tat-taxxa. Fid-dawl ta’ dan, jenħtieġ li tiġi mnedija mill-ġdid l-inizjattiva għal BKKTK sabiex tindirizza, fuq bażi ugwali, kemm l-aspett tal-iffaċilitar tan-negozju, kif ukoll il-funzjoni tal-inizjattiva fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa. Ladarba tiġi implimentata fl-Istati Membri kollha, BKKTK hi mistennija li tiżgura li t-taxxi jitħallsu fejn jiġu ġġenerati l-profitti u fejn il-kumpaniji għandhom stabbiliment permanenti. Approċċ bħal dan iservi l-aħjar l-għan tal-eradikazzjoni tad-distorsjonijiet fil-funzjonament tas-suq intern. It-titjib tas-suq intern hu fattur ewlieni għal inkoraġġiment tat-tkabbir u l-ħolqien tax-xogħol. L-introduzzjoni ta' BKKTK tista' ttejjeb it-tkabbir ekonomiku u tirriżulta f'aktar impjiegi fl-Unjoni billi tnaqqas il-kompetizzjoni tat-taxxa dannuża bejn il-kumpaniji.
__________________
__________________
7 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni, KUMM(2011)0121 finali/2, 3.10.2011.
7 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni, COM(2011)0121 finali/2, 3.10.2011.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 4
(4)  Meta wieħed iqis il-ħtieġa li tittieħed azzjoni malajr sabiex jiġi żgurat funzjonament xieraq tas-suq intern billi dan isir, minn naħa waħda, aktar favorevoli għall-kummerċ u għall-investiment u, min-naħa l-oħra, aktar reżiljenti għall-iskemi ta' evitar tat-taxxa, jeħtieġ li l-inizjattiva ambizzjuża ta' BKKTK tinqasam f'żewġ proposti separati. Fl-ewwel stadju, għandhom jiġu maqbula regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva, qabel ma tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-konsolidazzjoni fit-tieni stadju.
(4)  Meta wieħed iqis il-ħtieġa li tittieħed azzjoni malajr sabiex jiġi żgurat funzjonament xieraq tas-suq intern billi dan isir, minn naħa waħda, aktar favorevoli għall-kummerċ u għall-investiment u, min-naħa l-oħra, aktar reżiljenti għall-iskemi ta' evitar tat-taxxa, huwa importanti ħafna li jiġi żgurat id-dħul fis-seħħ simultanju tad-Direttiva dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva u tad-Direttiva dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva. Minħabba li bidla bħal din fis-sistema hija pass importanti lejn it-tlestija tas-suq intern, hija teħtieġ flessibbiltà biex tkun tista' tiġi eżegwita b'mod xieraq sa mill-bidu nett. Għaldaqstant, peress li s-suq intern iħaddan I-Istati Membri kollha, jenħtieġ li l-BKKTK tiġi introdotta fl-Istati Membri kollha. Jekk il-Kunsill ma jirnexxilux jadotta deċiżjoni unanima dwar il-proposta biex tiġi stabbilita BKKTK, il-Kummissjoni jenħtieġ li toħroġ proposta ġdida bbażata fuq l-Artikolu 116 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li permezz tagħha l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja biex joħorġu l-leġiżlazzjoni meħtieġa. Bħala l-aħħar għażla, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu bidu għal kooperazzjoni msaħħa li jenħtieġ li tkun miftuħa indefinittivament għall-Istati Membri mhux parteċipanti skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Huwa deplorevoli li ma saret l-ebda valutazzjoni dettaljata biżżejjed fir-rigward tal-proposti għall-BKTK jew għall-BKKTK dwar l-impatt fuq id-dħul mit-taxxa korporattiva tal-Istati Membri fuq bażi ta' pajjiż b'pajjiż.
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)  Ħafna strutturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa għandhom it-tendenza li jkunu inklużi f'kuntest transfruntier, li jimplika li l-gruppi ta' kumpaniji parteċipanti għandhom minimu ta' riżorsi. Fuq din il-premessa, għal raġunijiet ta' proporzjonalità, ir-regoli dwar BKKTK għandhom ikunu obbligatorji biss għall-gruppi ta' kumpaniji ta' daqs sostanzjali. Għal dak il-għan, għandu jiġi ffissat livell limitu relatat mad-daqs fuq il-bażi tad-dħul ikkonsolidat totali ta' grupp li jippreżenta dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati. Barra minn hekk, sabiex iservu aħjar l-għan li jiffaċilitaw il-kummerċ u l-investiment fis-suq intern, ir-regoli dwar BKKTK għandhom ikunu disponibbli wkoll, bħala għażla, għal dawk il-gruppi li ma jilħqux il-livell limitu relatat mad-daqs.
(5)  Ħafna strutturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa għandhom it-tendenza li jkunu inklużi f'kuntest transfruntier, li jimplika li l-gruppi ta' kumpaniji parteċipanti għandhom minimu ta' riżorsi. Fuq din il-premessa, għal raġunijiet ta' proporzjonalità, ir-regoli dwar bażi komuni jenħtieġ li jkunu obbligatorji inizjalment biss għall-kumpaniji li jappartjenu għal grupp ta' daqs sostanzjali. Għal dak il-għan, jenħtieġ li jiġi ffissat livell limitu inizjali ta' EUR 750 miljun relatat mad-daqs fuq il-bażi tad-dħul ikkonsolidat totali ta' grupp li jippreżenta rapporti finanzjarji konsolidati. Peress li din id-Direttiva tistabbilixxi standard ġdid għall-bażi għat-taxxa korporattiva għan-negozji kollha fl-Unjoni, jenħtieġ li l-livell limitu jitbaxxa għal żero fuq perjodu massimu ta' seba' snin. Sabiex iservu aħjar l-għan li jiffaċilitaw il-kummerċ u l-investiment fis-suq intern, ir-regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva jenħtieġ li jkunu disponibbli wkoll fl-ewwel fażi, bħala għażla, għall-kumpaniji li ma jissodisfawx dawk il-kriterji.
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)
(5a)  Taħt l-istess kundizzjonijiet, il-bidla għal bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva tista' tirriżulta f'telf jew gwadann ta' dħul fiskali għall-Istati Membri. Sabiex jingħata kumpens għat-telf, jenħtieġ li jinħoloq mekkaniżmu ta' kumpens temporanju, iffinanzjat mill-bilanċ favorevoli fiskali minn dawk l-Istati Membri li jesperjenzaw gwadannji fi dħul fiskali b'riżultat tar-reġim il-ġdid. Il-kumpens jenħtieġ li jiġi aġġustat kull sena biex jitqiesu d-deċiżjonijiet nazzjonali jew reġjonali li ttieħdu qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun obbligata tipproponi t-tneħħija jew il-bidla tas-sistema ta' kumpens wara perjodu ta' seba' snin u tiffissa l-limiti massimi għall-kumpens.
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 5b (ġdida)
(5b)  Sabiex tiġi evitata l-allokazzjoni eżistenti tal-piż tat-taxxa bejn l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u l-korporazzjonijiet multinazzjonali kif imsemmi fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Novembru 2015 dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili, bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva għandha l-għan li ma tqegħidx lill-SMEs f'sitwazzjoni ta' żvantaġġ kompetittiv, u b'hekk toħloq ambjent b'kundizzjonijiet ta' parità għall-SMEs. L-awtorità tat-taxxa prinċipali tipprovdi lill-SMEs l-għodod neċessarji li jgħinuhom jikkonformaw mar-rekwiżiti amministrattivi u organizzattivi involuti fl-għażla fakultattiva li jiġu inklużi fis-CCCTB.
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 6
(6)  L-eliġibbiltà għall-grupp tat-taxxa kkonsolidat għandha tiġi ddeterminata skont test f'żewġ partijiet ibbażat fuq (i) il-kontroll (iżjed minn 50% tad-drittijiet tal-vot) u (ii) is-sjieda (iżjed minn 75% tal-ekwità) jew id-drittijiet għall-profitti (iżjed minn 75% tad-drittijiet li jagħtu dritt għall-profitt). Test bħal dan jiżgura livell għoli ta' integrazzjoni ekonomika bejn il-membri tal-grupp. Sabiex tiġi garantita l-integrità tas-sistema, iż-żewġ livelli limiti għall-kontroll u s-sjieda jew id-drittijiet għall-profitt għandhom jintlaħqu matul is-sena tat-taxxa; inkella, il-kumpanija li tkun qed tfalli jkollha titlaq mill-grupp immedjatament. Sabiex jiġi evitat li r-riżultati tat-taxxa jiġu mmanipulati mill-kumpaniji li jissieħbu fil-grupp u li jitilqu minnu f'perjodu ta' żmien qasir, għandu jkun hemm ukoll rekwiżit minimu ta' disa' xhur konsekuttivi għall-istabbiliment ta' sħubija fi grupp.
(6)  Jeħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta' stabbiliment permanenti li jinsab fl-Unjoni u li jappartjeni lil kontribwent li huwa residenti fl-Unjoni għal finijiet ta' taxxa. Spiss wisq, il-kumpaniji multinazzjonali jagħmlu arranġamenti biex jittrasferixxu l-profitti tagħhom lejn reġimi tat-taxxa favorevoli mingħajr ma jħallsu l-ebda taxxa jew iħallsu rati baxxi ħafna ta' taxxa. Il-kunċett ta' stabbiliment permanenti se jagħti definizzjoni preċiża u vinkolanti tal-kriterji li jridu jiġu ssodisfati jekk kumpanija multinazzjonali trid tagħti prova li tinsab f'pajjiż partikolari. Dan se jobbliga lill-kumpaniji multinazzjonali jħallsu t-taxxi tagħhom b'mod ġust. L-għan se jkun li jiġi żgurat li l-kontribwenti kollha kkonċernati jħaddnu fehim komuni u li tiġi eskluża l-possibbiltà ta' diskrepanza minħabba definizzjonijiet diverġenti. Analoġikament, huwa importanti li jkun hemm definizzjoni komuni ta' stabbilimenti permanenti li jinsabu f'pajjiż terz jew fl-Unjoni, iżda li jappartjenu għal kontribwent li huwa residenti f'pajjiż terz għal finijiet ta' taxxa. Jekk l-ipprezzar tat-trasferiment jagħti lok għal trasferiment tal-profitti lejn ġurisdizzjonijiet b'rata baxxa ta' taxxa, tkun preferibbli sistema li tagħti profitt permezz ta' tqassim skont formula speċifika. L-Unjoni tista' tistabbilixxi standard internazzjonali għat-tassazzjoni korporattiva moderna u effiċjenti billi tadotta tali sistema. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tabozza linji gwida għall-fażi ta’ tranżizzjoni li fiha t-tqassim skont formula speċifika jeżisti flimkien ma' metodi oħra ta' allokazzjoni fit-trattament ta' pajjiżi terzi, filwaqt li fl-aħħar mill-aħħar it-tqassim skont formula speċifika jenħtieġ li jkun il-metodu standard ta' allokazzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tagħmel proposta biex tistabbilixxi mudell tal-Unjoni ta' trattat tat-taxxa li fl-aħħar mill-aħħar ikun jista' jissostitwixxi l-eluf ta' trattati bilaterali konklużi minn kull wieħed mill-Istati Membri.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  L-oġġetti diġitali għandhom it-tendenza li jkunu mobbli u intanġibbli ħafna. L-istudji wrew li s-settur diġitali huwa involut ħafna fil-prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa, billi bosta mudelli ta' negozju ma jirrikjedux infrastruttura fiżika biex jeżegwixxu tranżazzjonijiet ma' klijenti u jaqalgħu profitti. Dan jippermetti lill-ikbar kumpaniji diġitali jħallsu kważi rata żero ta' taxxa fuq id-dħul tagħhom. It-teżori tal-Istati Membri jitilfu biljuni ta' euro fi dħul mit-taxxa minħabba li ma jistgħux jintaxxaw lill-kumpaniji multinazzjonali diġitali. Bil-għan li tingħeleb din l-inġustizzja soċjali reali u urġenti, il-leġiżlazzjoni fis-seħħ fil-qasam tat-taxxa korporattiva trid tiġi estiża biex tinkludi kriterju ġdid tal-istabbiliment diġitali permanenti abbażi ta' preżenza diġitali sinifikanti. Hemm bżonn kundizzjonijiet ta' parità għall-mudelli ta' negozju simili biex ikunu indirizzati l-isfidi marbuta mat-taxxa li jinqalgħu fil-kuntest tad-diġitalizzazzjoni, mingħajr ma jixxekkel il-potenzjal tas-settur diġitali. F'dan ir-rigward, il-ħidma mwettqa tal-OECD jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari fil-kuntest ta' ġabra koerenti ta' regoli internazzjonali.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 10
(10)  Il-formula għat-tqassim tal-bażi għat-taxxa konsolidata għandha tinkludi tliet fatturi mogħtija l-istess piż, jiġifieri x-xogħol, l-assi u l-bejgħ, skont id-destinazzjoni. Dawk il-fatturi mogħtija l-istess piż għandhom jirriflettu approċċ bilanċjat għad-distribuzzjoni tal-profitti taxxabbli fost l-Istati Membri rilevanti u għandhom jiżguraw li l-profitti jiġu intaxxati fejn ikunu effettivament iggwadanjati. Għalhekk, il-fatturi tax-xogħol u l-assi għandhom jiġu allokati lill-Istat Membru fejn isir ix-xogħol jew fejn jinsabu l-assi, u b'hekk jagħtu piż xieraq lill-interessi tal-Istat Membru tal-oriġini, filwaqt li l-fattur tal-bejgħ għandu jiġi allokat lill-Istat Membru tad-destinazzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi. Sabiex jitqiesu d-differenzi fil-livelli tal-pagi madwar l-Unjoni u, b'hekk, tkun permessa distribuzzjoni ġusta tal-bażi għat-taxxa konsolidata, il-fattur tax-xogħol għandu jinkludi kemm il-pagi kif ukoll l-għadd ta' impjegati (jiġifieri kull element jgħodd in-nofs). Min-naħa l-oħra, il-fattur tal-assi għandu jinkludi l-assi tanġibbli fissi kollha, iżda mhux l-assi intanġibbli u finanzjarji, minħabba n-natura mobbli tagħhom u r-riskju li jirriżulta li r-regoli ta' din id-Direttiva jistgħu jiġu ċirkumvenzjonati. Meta, minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali, l-eżitu tat-tqassim ma jkunx jirrappreżenta b'mod ġust il-firxa ta' attività ta' negozju, klawżola ta' salvagwardja għandha tipprevedi metodu alternattiv għall-allokazzjoni tal-introjtu.
(10)  Il-formula għat-tqassim tal-bażi għat-taxxa konsolidata jenħtieġ li tinkludi erba' fatturi mogħtija l-istess piż, jiġifieri x-xogħol, l-assi, il-bejgħ skont id-destinazzjoni u l-ġbir u l-użu ta' data personali tal-utenti ta' pjattaformi u servizzi onlajn (tal-aħħar imsemmija "il-fattur data"). Dawk il-fatturi mogħtija l-istess piż jenħtieġ li jirriflettu approċċ bilanċjat għad-distribuzzjoni tal-profitti taxxabbli fost l-Istati Membri rilevanti u jenħtieġ li jiżguraw li l-profitti jiġu intaxxati fejn ikunu effettivament iggwadanjati. Għalhekk, il-fatturi tax-xogħol u l-assi jenħtieġ li jiġu allokati lill-Istat Membru fejn isir ix-xogħol jew fejn jinsabu l-assi, u b'hekk jagħtu piż xieraq lill-interessi tal-Istat Membru tal-oriġini, filwaqt li l-fattur tal-bejgħ jenħtieġ li jiġi allokat lill-Istat Membru tad-destinazzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi. Sabiex jitqiesu d-differenzi fil-livelli tal-pagi madwar l-Unjoni u, b'hekk, tkun permessa distribuzzjoni ġusta tal-bażi għat-taxxa konsolidata, il-fattur tax-xogħol jenħtieġ li jinkludi kemm il-pagi kif ukoll l-għadd ta' impjegati (jiġifieri kull element jgħodd in-nofs). Min-naħa l-oħra, il-fattur tal-assi jenħtieġ li jinkludi biss l-assi tanġibbli. Meta, minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali, l-eżitu tat-tqassim ma jkunx jirrappreżenta b'mod ġust il-firxa ta' attività ta' negozju, klawżola ta' salvagwardja jenħtieġ li tipprevedi metodu alternattiv għall-allokazzjoni tal-introjtu.
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)
(10a)  Il-formula tat-tqassim tal-bażi għat-taxxa konsolidata jeħtieġ li tirrifletti b'mod sħiħ l-attività ekonomika li tkun seħħet f'kull Stat Membru, billi jitqiesu bis-sħiħ id-differenzi potenzjali sinifikanti li jista' jkun hemm bejn l-ekonomiji tagħhom. Jekk il-formula tirriżulta fi tqassim żbilanċjat li jonqos milli jirrifletti l-attività ekonomika, mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim jista' jirrimedja din is-sitwazzjoni. Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta l-possibbiltà li twaqqaf mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim biex tiżgura soluzzjoni xierqa għat-tilwim meta jkunu involuti Stati Membri differenti.
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 11
(11)  Minħabba l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom, ċerti setturi bħas-settur finanzjarju u tal-assigurazzjoni, is-settur taż-żejt u tal-gass, kif ukoll is-settur tat-tbaħħir u tat-trasport bl-ajru, jeħtieġu formula aġġustata għat-tqassim tal-bażi għat-taxxa konsolidata.
imħassar
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 14
(14)  Din id-Direttiva tibni fuq id-Direttiva tal-Kunsill 2016/xx/UE dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva (li tistabbilixxi sett komuni ta' regoli dwar it-taxxa korporattiva għall-komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa) u tiffoka fuq il-konsolidazzjoni tar-riżultati tat-taxxa fost il-grupp. B'hekk, se jkun meħtieġ li tiġi ttrattata l-interazzjoni bejn iż-żewġ strumenti leġiżlattivi u li tiġi akkomodata t-tranżizzjoni ta' ċerti elementi tal-bażi għat-taxxa fil-qafas il-ġdid tal-grupp. Dawn l-elementi għandhom jinkludu, b'mod partikolari, ir-regola dwar il-limitazzjoni tal-imgħax, il-klawżola ta' bdil u l-leġiżlazzjoni dwar kumpanija kkontrollata minn barra l-pajjiż, kif ukoll id-diskrepanzi ibridi.
(14)  Din id-Direttiva tibni fuq id-Direttiva tal-Kunsill 2016/xx/UE dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva (li tistabbilixxi sett komuni ta' regoli dwar it-taxxa korporattiva għall-komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa) u tiffoka fuq il-konsolidazzjoni tar-riżultati tat-taxxa fost il-grupp. B'hekk, se jkun meħtieġ li tiġi ttrattata l-interazzjoni bejn iż-żewġ strumenti leġiżlattivi u li tiġi akkomodata t-tranżizzjoni ta' ċerti elementi tal-bażi għat-taxxa fil-qafas il-ġdid tal-grupp. Dawn l-elementi jenħtieġ li jinkludu, b'mod partikolari, ir-regola dwar il-limitazzjoni tal-imgħax, il-klawżola ta' bdil u l-leġiżlazzjoni dwar kumpanija barranija kkontrollata , kif ukoll id-diskrepanzi ibridi. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jinżammux milli jintroduċu miżuri addizzjonali kontra l-evitar tat-taxxa bl-għan li jitnaqqsu l-effetti negattivi tat-trasferiment tal-profitti lejn pajjiżi terzi b'taxxa baxxa.
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 16
(16)  Sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' (i) il-kunsiderazzjoni tal-bidliet fil-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-forom tal-kumpaniji u t-taxxi korporattivi u l-emendar tal-Annessi I u II kif xieraq; (ii) l-istipular ta' definizzjonijiet addizzjonali; u (iii) is-supplimentar tar-regola dwar il-limitazzjoni tat-tnaqqis tal-imgħax b'regoli kontra l-frammentazzjoni, sabiex jiġu indirizzati aħjar ir-riskji tal-evitar tat-taxxa li jistgħu jirriżultaw fi ħdan grupp. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura li jkun hemm trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
(16)  Sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' (i) il-kunsiderazzjoni tal-bidliet fil-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-forom tal-kumpaniji u t-taxxi korporattivi u l-emendar tal-Annessi I u II kif xieraq; (ii) l-istipular ta' definizzjonijiet addizzjonali; (iii) is-supplimentar tar-regola dwar il-limitazzjoni tat-tnaqqis tal-imgħax b'regoli kontra l-frammentazzjoni, sabiex jiġu indirizzati aħjar ir-riskji tal-evitar tat-taxxa li jistgħu jirriżultaw fi ħdan grupp; u (iv) l-ħruġ ta' linji gwida għall-fażi tranżizzjonali fejn t-tqassim skont formula jeżisti flimkien ma' metodi oħra ta’ allokazzjoni fin-negozjati ma' pajjiżi terzi; Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u jenħtieġ li hi tqis ir-riżoluzzjoni annwali tal-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, jenħtieġ li tiżgura li jkun hemm trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 17
(17)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta' implimentazzjoni (i) sabiex tadotta kull sena lista ta' forom ta' kumpaniji ta' pajjiżi terzi li huma simili għall-forom ta' kumpaniji elenkati fl-Anness I; (ii) tistabbilixxi regoli dettaljati dwar il-kalkolazzjoni tal-fatturi tax-xogħol, tal-assi u tal-bejgħ, l-allokazzjoni tal-impjegati u l-pagi, l-assi u l-bejgħ lill-fattur rispettiv u l-valwazzjoni tal-assi; (iii) tadotta att li jistabbilixxi forma standard tal-avviż sabiex jinħoloq grupp; u (iv) biex tistabbilixxi regoli dwar is-sottomissjoni elettronika tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa ta' kontribwent waħdieni u d-dokumentazzjoni ta' sostenn meħtieġa. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 .
(17)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata setgħat ta' implimentazzjoni (i) sabiex tadotta kull sena lista ta' forom ta' kumpaniji ta' pajjiżi terzi li huma simili għall-forom ta' kumpaniji elenkati fl-Anness I; (ii) tistabbilixxi regoli dettaljati dwar il-kalkolazzjoni tal-fatturi tax-xogħol, fatturi tal-assi u tal-bejgħ u l-fattur tad-data, l-allokazzjoni tal-impjegati u l-pagi, l-allokazzjoni tad-data personali miġbura u d-data personali użata, l-assi u l-bejgħ lill-fattur rispettiv u l-valwazzjoni tal-assi; (iii) tadotta att li jistabbilixxi forma standard tal-avviż sabiex jinħoloq grupp; u (iv) biex tistabbilixxi regoli dwar is-sottomissjoni elettronika tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa ta' kontribwent waħdieni u d-dokumentazzjoni ta' sostenn meħtieġa. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tfassal dawn il-formati uniformi tad-dikjarazzjoni tat-taxxa b'kooperazzjoni mal-amministrazzjonijiet fiskali tal-Istati Membri. Dawk is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12.
__________________
__________________
12 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal- eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
12 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 18
(18)  Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, jiġifieri li jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra prattiki ta' evitar tat-taxxa internazzjonali u li jiġu ffaċilitati n-negozji fl-espansjoni tul il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni, ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri li jaġixxu individwalment u b'mod diverġenti minħabba li hija meħtieġa azzjoni kkoordinata sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, iżda jistgħu minflok, minħabba l-fatt li d-Direttiva timmira għall-ineffiċjenzi tas-suq intern li joriġinaw fl-interazzjoni bejn ir-regoli tat-taxxa nazzjonali differenti li jħallu impatt fuq is-suq intern u jiskoraġġixxu l-attività transfruntiera, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet, speċjalment meta wieħed iqis li l-kamp ta' applikazzjoni obbligatorju tagħha huwa limitat għal gruppi lil hinn minn ċertu daqs.
(18)  Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, jiġifieri li jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra prattiki ta' evitar tat-taxxa internazzjonali u li jiġu ffaċilitati n-negozji, b'mod partikolari l-SMEs, fl-espansjoni tul il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni, ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri li jaġixxu individwalment u b'mod diverġenti minħabba li hija meħtieġa azzjoni kkoordinata sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, iżda jistgħu minflok, minħabba l-fatt li d-Direttiva timmira għall-ineffiċjenzi tas-suq intern li joriġinaw fl-interazzjoni bejn ir-regoli tat-taxxa nazzjonali differenti li jħallu impatt fuq is-suq intern u jiskoraġġixxu l-attività transfruntiera, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet, speċjalment meta wieħed iqis li l-kamp ta' applikazzjoni obbligatorju tagħha huwa limitat għal gruppi lil hinn minn ċertu daqs.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 20
(20)  Il-Kummissjoni għandha tkun obbligata li tirrevedi l-applikazzjoni tad-Direttiva ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha u tirrapporta lill-Kunsill dwar it-tħaddim tagħha. L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati li jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva,
(20)  Billi din id-Direttiva fiha tibdil importanti għar-regoli dwar it-tassazzjoni korporattiva, il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun obbligata twettaq valutazzjoni bir-reqqa tal-applikazzjoni tad-Direttiva ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim tagħha. Dan ir-rapport ta' implimentazzjoni jenħtieġ li jinkludi mill-inqas dawn il-punti li ġejjin: l-impatt tas-sistema ta' tassazzjoni prevista f'din id-Direttiva għad-dħul tal-Istati Membri, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tas-sistema għall-SMEs, l-impatt fuq il-ġbir ġust tat-taxxa bejn l-Istati Membri, l-impatt fuq is-suq intern fl-intier tiegħu, b'attenzjoni partikolari għad-distorsjoni possibbli tal-kompetizzjoni bejn il-kumpaniji soġġetti għar-regoli l-ġodda stabbiliti f'din id-Direttiva, u n-numru ta' impriżi li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni matul il-perjodu ta' tranżizzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun rikjesta tirrieżamina l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għaxar snin wara li tidħol fis-seħħ u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim tagħha. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu obbligati li jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva,
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 20a (ġdida)
(20a)  Sabiex tinkiseb konsolidazzjoni sħiħa u konsistenti u biex jiġi evitat li jinħolqu opportunitajiet ġodda għall-arbitraġġ minn inkonsistenzi bejn l-Istati Membri, hemm bżonn jiġu adottati kriterji ċari, konsistenti u oġġettivi għall-kalkolu tal-bażi għat-taxxa konsolidata. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni jenħtieġ li tipproponi l-aġġustamenti meħtieġa għad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din id-Direttiva dwar id-definizzjoni u l-kalkolu tal-bażi għat-taxxa konsolidata.
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 20b (ġdida)
(20b)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkunsidra aktar studji li janalizzaw l-impatt potenzjali tal-BKKTK fuq id-dħul mit-taxxa korporattiva tal-Istati Membri individwali, u l-iżvantaġġi kompetittivi li jista' jkollha l-Unjoni fil-konfront ta' pajjiżi terzi.
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1
1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi sistema għall-konsolidazzjoni tal-bażijiet għat-taxxa, kif imsemmija fid-Direttiva tal-Kunsill 2016/xx/UE14, ta' kumpaniji li huma membri ta' grupp u tistabbilixxi regoli dwar kif bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva għandha tiġi allokata lill-Istati Membri u amministrata mill-awtoritajiet tat-taxxa nazzjonali.
1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi bażi komuni għat-tassazzjoni fl-Unjoni ta' ċerti kumpaniji u tistipula regoli għall-kalkolu ta' dik il-bażi, inklużi regoli dwar il-miżuri għall-prevenzjoni tal-evitar tat-taxxa u dwar id-dimensjoni internazzjonali tas-sistema tat-taxxa proposta.
_______________
14 [it-titolu sħiħ tad-Direttiva (ĠU L [ ], [ ], p. [ ])].
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Ir-regoli ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għal kumpanija li hija stabbilita skont il-liġijiet ta' Stat Membru, inklużi l-istabbilimenti permanenti tagħha fi Stati Membri oħrajn, fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
1.  Ir-regoli ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għal kumpanija li hija stabbilita skont il-liġijiet ta' Stat Membru, inklużi l-istabbilimenti permanenti u diġitali permanenti tagħha fi Stati Membri oħrajn, fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c
(c)  tkun tagħmel parti minn grupp ikkonsolidat għall-finijiet ta' kontabilità finanzjarja bi dħul totali tal-grupp ikkonsolidat ta' aktar minn EUR 750 000 000 matul is-sena finanzjarja ta' qabel is-sena finanzjarja rilevanti;
(c)  tkun tagħmel parti minn grupp ikkonsolidat għall-finijiet ta' kontabilità finanzjarja bi dħul totali tal-grupp ikkonsolidat ta' aktar minn EUR 750 000 000 matul is-sena finanzjarja ta' qabel is-sena finanzjarja rilevanti. Dan il-livell limitu għandu jitbaxxa għal żero fuq perjodu massimu ta' seba' snin;
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3
3.  Kumpanija li tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-punti (a), (b) u (d) tal-paragrafu 1, iżda li ma tissodisfax il-kundizzjonijiet tal-punt (c) ta' dak il-paragrafu, tista' tagħżel, inkluż għall-istabbilimenti permanenti tagħha li jinsabu fi Stati Membri oħrajn, li tapplika r-regoli ta' din id-Direttiva għal perjodu ta' ħames snin tat-taxxa. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż awtomatikament għal termini suċċessivi ta' ħames snin tat-taxxa, sakemm ma jkunx hemm avviż ta' terminazzjoni kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 47. Il-kundizzjonijiet taħt il-punti (a), (b) u (d) tal-paragrafu 1 għandhom jiġu ssodisfati kull darba li sseħħ l-estensjoni.
3.  Kumpanija li tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-punti (a), (b) u (d) tal-paragrafu 1, iżda li ma tissodisfax il-kundizzjonijiet tal-punt (c) ta' dak il-paragrafu, tista' tagħżel, inkluż għall-istabbilimenti permanenti tagħha li jinsabu fi Stati Membri oħrajn, li tapplika r-regoli ta' din id-Direttiva.
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4
4.  Ir-regoli ta' din id-Direttiva ma għandhomx japplikaw għal kumpanija tat-tbaħħir taħt sistema tat-taxxa speċjali. Kumpanija tat-tbaħħir taħt sistema tat-taxxa speċjali għandha tittieħed f'kunsiderazzjoni għall-fini tad-determinazzjoni tal-kumpaniji li huma membri tal-istess grupp kif imsemmi fl-Artikoli 5 u 6.
imħassar
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23
(23)  "bażi għat-taxxa konsolidata" tfisser ir-riżultat tal-għadd tal-bażijiet għat-taxxa tal-membri kollha tal-grupp, kif ikkalkolati skont id-Direttiva 2016/xx/UE;
(23)  "bażi għat-taxxa konsolidata" tfisser id-dħul taxxabbli nett konsolidat tal-membri tal-grupp, kif ikkalkolat fuq bażi kontabilistika konsistenti applikabbli għall-membri kollha tal-grupp skont id-Direttiva 2016/xx/UE;
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 28a (ġdid)
(28a)  "fattur tad-data" tfisser il-ġbir u l-użu, għal finijiet kummerċjali, ta' data personali tal-utenti ta' pjattaformi u servizzi online fi Stat Membru wieħed jew aktar.
Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3
3.  Meta l-post tal-ġestjoni effettiva ta' membru ta' grupp involut fit-tbaħħir jew fit-trasport fil-passaġġi fuq l-ilma interni jkun abbord vapur jew dgħajsa, il-membru tal-grupp għandu jitqies li huwa residenti għall-finijiet ta' taxxa fl-Istat Membru tal-port domestiku tal-vapur jew tad-dgħajsa, jew jekk ma jkunx hemm dan il-port domestiku, fl-Istat Membru ta' residenza, għall-finijiet ta' taxxa, tal-operatur tal-vapur jew tad-dgħajsa.
imħassar
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4
4.  Għall-finijiet ta' taxxa, kontribwent residenti għandu jkun soġġett għal taxxa korporattiva fuq l-introjtu kollu li jiġi minn kwalunkwe sors, kemm jekk ġewwa jew inkella barra l-Istat Membru fejn huwa residenti.
4.  Għall-finijiet ta' taxxa, kontribwent residenti għandu jkun soġġett għal taxxa korporattiva fuq l-introjtu kollu ġġenerat minn kwalunkwe attività, kemm jekk ġewwa jew inkella barra l-Istat Membru fejn huwa residenti.
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5
5.  Kontribwent mhux residenti għandu jkun soġġett għal taxxa korporattiva fuq l-introjtu kollu minn attività mwettqa permezz ta' stabbiliment permanenti fi Stat Membru.
5.  Kontribwent mhux residenti għandu jkun soġġett għal taxxa korporattiva fuq l-introjtu kollu minn attività mwettqa permezz ta' stabbiliment permanenti, inkluż permezz ta' stabbiliment diġitali permanenti, fi Stat Membru. Stabbiliment diġitali permanenti ta' kontribwent għandu jiġi ddeterminat skont il-kundizzjonijiet u l-kriterji mniżżla fl-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill ... dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva1a.
_______________
1a Id-Direttiva tal-Kunsill ... dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva (ĠU L ..., …, p. …).
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a
(a)  ikollha dritt li terżerċita iżjed minn 50 % tad-drittijiet tal-vot; u
(a)  ikollha dritt li teżerċita drittijiet tal-vot li jaqbżu l-50 %; u
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  L-istabbilimenti permanenti għandhom jinkludu l-istabbilimenti diġitali permanenti skont il-kundizzjonijiet u l-kriterji mniżżla fl-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill ... dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva1a.
_______________
1a Id-Direttiva tal-Kunsill ... dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva (ĠU L ..., …, p. …).
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1
1.  Il-bażijiet għat-taxxa tal-membri kollha ta' grupp għandhom jiżdiedu flimkien f'bażi għat-taxxa konsolidata.
1.  Il-bażi għat-taxxa ta' grupp konsolidat għandu jkun determinat bħallikieku kien entità waħda. Għal dan il-għan, il-bażi għat-taxxa aggregata tal-grupp għandha tiġi kkalkulata mill-ġdid sabiex jiġu eliminati l-profitt jew it-telf kollu, inklużi dawk li jirriżultaw minn kull tranżazzjoni, tkun xi tkun in-natura tagħha, bejn żewġ entitajiet jew aktar fi ħdan il-grupp.
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2
2.  Meta l-bażi għat-taxxa konsolidata tkun negattiva, it-telf għandu jiġi riportat u jiġi paċut kontra l-bażi għat-taxxa konsolidata pożittiva li jmiss. Meta l-bażi għat-taxxa konsolidata tkun pożittiva, din għandha tinqasam f'konformità mal-Kapitolu VIII.
2.  Meta l-bażi għat-taxxa konsolidata tkun negattiva, it-telf għandu jiġi riportat u jiġi paċut kontra l-bażi għat-taxxa konsolidata pożittiva li jmiss tul perjodu massimu ta' ħames snin. Meta l-bażi għat-taxxa konsolidata tkun pożittiva, din għandha tinqasam f'konformità mal-Kapitolu VIII.
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2
2.  Il-gruppi għandhom japplikaw metodu konsistenti u ddokumentat b'mod adegwat sabiex jirreġistraw it-tranżazzjonijiet intragrupp. Il-gruppi jistgħu jbiddlu l-metodu biss għal raġunijiet kummerċjali validi u fil-bidu ta' sena tat-taxxa.
2.  Il-gruppi għandhom japplikaw metodu konsistenti u ddokumentat b'mod adegwat sabiex jirreġistraw it-tranżazzjonijiet intragrupp. Il-gruppi jistgħu jbiddlu l-metodu biss għal raġunijiet kummerċjali validi u fil-bidu ta' sena tat-taxxa. Dawn it-tranżazzjonijiet kollha għandhom jitneħħew mill-bażi tat-taxxa b'riżultat tal-konsolidazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 7(1).
Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3
3.  Il-metodu sabiex jiġu rreġistrati t-tranżazzjonijiet intragrupp għandu jagħmilha possibbli li l-bejgħ u t-trasferimenti intragrupp kollha jiġu identifikati fl-aktar kost baxx għall-assi mhux soġġetti għal deprezzament jew il-valur għall-finijiet ta' taxxa għall-assi deprezzabbli.
imħassar
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4
4.  It-trasferimenti intragrupp ma għandhomx ibiddlu l-istatus tal-assi intanġibbli ġġenerati mill-grupp innifsu.
imħassar
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
Meta, b'riżultat ta' riorganizzazzjoni ta' negozju, grupp wieħed jew aktar, jew żewġ membri jew aktar ta' grupp, isiru parti minn grupp ieħor, kwalunkwe telf mhux ikkumpensat tal-grupp jew gruppi eżistenti qabel għandu jiġi allokat lil kull wieħed mill-membri tal-grupp skont il-Kapitolu VIII u abbażi tal-fatturi applikabbli fi tmiem is-sena tat-taxxa li fiha sseħħ ir-riorganizzazzjoni tan-negozju. It-telf mhux ikkumpensat tal-grupp jew tal-gruppi eżistenti qabel għandu jiġi riportat għas-snin futuri.
Meta, b'riżultat ta' riorganizzazzjoni ta' negozju, grupp wieħed jew aktar, jew żewġ membri jew aktar ta' grupp, isiru parti minn grupp ieħor, kwalunkwe telf mhux ikkumpensat tal-grupp jew gruppi eżistenti qabel għandu jiġi allokat lil kull wieħed mill-membri tal-grupp skont il-Kapitolu VIII u abbażi tal-fatturi applikabbli fi tmiem is-sena tat-taxxa li fiha sseħħ ir-riorganizzazzjoni tan-negozju. It-telf mhux ikkumpensat tal-grupp jew tal-gruppi eżistenti qabel għandu jiġi riportat tul perjodu massimu ta' ħames snin.
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2
2.  Meta żewġ kontribwenti prinċipali jew aktar jingħaqdu skont it-tifsira tal-punti (i) u (ii) tal-Artikolu 2(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/133/KE15, kwalunkwe telf mhux ikkumpensat ta' grupp għandu jiġi allokat lill-membri tiegħu skont il-Kapitolu VIII, abbażi tal-fatturi skont kif ikunu fi tmiem is-sena tat-taxxa li fiha sseħħ il-fużjoni. It-telf mhux ikkumpensat għandu jiġi riportat għas-snin futuri.
2.  Meta żewġ kontribwenti prinċipali jew aktar jingħaqdu skont it-tifsira tal-punti (i) u (ii) tal-Artikolu 2(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/133/KE15, kwalunkwe telf mhux ikkumpensat ta' grupp għandu jiġi allokat lill-membri tiegħu skont il-Kapitolu VIII, abbażi tal-fatturi skont kif ikunu fi tmiem is-sena tat-taxxa li fiha sseħħ il-fużjoni. It-telf mhux ikkumpensat għandu jiġi riportat tul perjodu massimu ta' ħames snin.
__________________
__________________
15 Id-Direttiva tal-Kunsill 2009/133/KE tad-19 ta' Ottubru 2009 dwar is-sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli għal mergers, diviżjonijiet, diviżjonijiet parzjali, trasferimenti ta' assi u skambji ta' ishma li jikkonċernaw kumpanniji ta' Stati Membri differenti u għat-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat ta' SE jew SCE bejn Stati Membri (ĠU L 310, 25.11.2009, p. 34).
15 Id-Direttiva tal-Kunsill 2009/133/KE tad-19 ta' Ottubru 2009 dwar is-sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli għal mergers, diviżjonijiet, diviżjonijiet parzjali, trasferimenti ta' assi u skambji ta' ishma li jikkonċernaw kumpanniji ta' Stati Membri differenti u għat-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat ta' SE jew SCE bejn Stati Membri (ĠU L 310, 25.11.2009, p. 34).
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
Il-bażi għat-taxxa konsolidata għandha tinqasam bejn il-membri tal-grupp f'kull sena tat-taxxa abbażi ta' formula għat-tqassim. Sabiex jiġi ddeterminat is-sehem imqassam ta' membru tal-grupp A, il-formula għandha tieħu l-forma li ġejja, li tagħti l-istess importanza lill-fatturi tal-bejgħ, tax-xogħol u tal-assi:
Il-bażi għat-taxxa konsolidata għandha tinqasam bejn il-membri tal-grupp f'kull sena tat-taxxa abbażi ta' formula għat-tqassim. Sabiex jiġi ddeterminat is-sehem imqassam ta' membru tal-grupp A, il-formula għandha tieħu l-forma li ġejja, li tagħti l-istess importanza lill-fatturi tal-bejgħ, tax-xogħol, tal-assi u l-fattur tad-data:
Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1 – formola

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
Meta fattur wieħed jew aktar ma jkunux applikabbli minħabba n-natura tal-attivitajiet ta' kontribwent, il-fatturi l-oħra kollha applikabbli għandhom jiġu mkejla proporzjonalment mill-ġdid fil-formula sabiex jinżamm piż ugwali assolut mogħti lil kull fattur applikabbli.
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 5
5.  Sabiex jiġi ddeterminat is-sehem imqassam ta' membru ta' grupp, għandha tingħata l-istess importanza lill-fatturi tal-bejgħ, tax-xogħol u tal-assi.
5.  Sabiex jiġi ddeterminat is-sehem imqassam ta' membru ta' grupp, għandha tingħata l-istess importanza lill-fatturi tal-bejgħ, tax-xogħol, tal-assi u l-fattur tad-data.
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 5a (ġdid)
5a.  Nofs il-fattur tad-data għandu jikkonsisti mill-volum totali tad-data personali tal-utenti ta' pjattaformi u servizzi online miġbura għal kull Stat Membru minn membru ta' grupp bħala n-numeratur tiegħu u l-volum totali ta' data personali tal-utenti ta' pjattaformi u servizzi online miġbura għal kull Stat Membru mill-grupp bħala d-denominatur tiegħu, u n-nofs l-ieħor tal-fattur tad-data għandu jikkonsisti mill-volum totali ta' data personali tal-utenti ta' pjattaformi u servizzi online użati għal kull Stat Membru minn membru tal-grupp bħala n-numeratur tiegħu u l-volum totali ta' data personali tal-utenti ta' pjattaformi u servizzi online użati għal kull Stat Membru mill-grupp bħala d-denominatur tiegħu.
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 5b (ġdid)
5b.  Il-volum tad-data personali miġbura skont il-fattur tad-data għandu jitkejjel fl-aħħar tas-sena tat-taxxa f'kull Stat Membru.
Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 5c (ġdid)
5c.  Id-definizzjoni tal-ġbir u l-użu tad-data personali għal skopijiet kummerċjali fil-kuntest tal-fattur tad-data għandu jiġi ddeterminat skont r-Regolament (UE) 2016/679.
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 29
Artikolu 29
imħassar
Klawżola ta' salvagwardja
Bħala eċċezzjoni għar-regola stabbilita fl-Artikolu 28, jekk il-kontribwent prinċipali jew awtorità kompetenti jqisu li l-eżitu tat-tqassim tal-bażi għat-taxxa konsolidata lil membru ta' grupp ma jirrappreżentax b'mod ġust il-firxa tal-attività tan-negozju ta' dak il-membru tal-grupp, il-kontribwent prinċipali jew l-awtorità kompetenti jistgħu jitolbu l-użu ta' metodu alternattiv għall-kalkolazzjoni tas-sehem ta' taxxa ta' kull membru tal-grupp. Jista' jintuża metodu alternattiv biss jekk, wara konsultazzjonijiet fost l-awtoritajiet kompetenti u, fejn applikabbli, diskussjonijiet miżmuma f'konformità mal-Artikoli 77 u 78, dawn l-awtoritajiet kollha jaqblu ma' dak il-metodu alternattiv. L-Istat Membru tal-awtorità tat-taxxa ewlenija għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-metodu alternattiv użat.
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1
1.  Il-bejgħ ta' prodotti għandu jiġi inkluż fil-fattur tal-bejgħ tal-membru tal-grupp li jkun jinsab fl-Istat Membru fejn jispiċċaw il-kunsinna jew it-trasport tal-prodotti lill-persuna li tiksibhom. Meta dak il-post ma jkunx jista' jiġi ddeterminat, il-bejgħ tal-prodotti għandu jiġi attribwit lill-membru tal-grupp li jkun jinsab fl-Istat Membru tal-aħħar post identifikabbli tal-prodotti.
1.  Il-bejgħ ta' prodotti għandu jiġi inkluż fil-fattur tal-bejgħ tal-membru tal-grupp li jkun jinsab fl-Istat Membru fejn jispiċċaw il-kunsinna jew it-trasport tal-prodotti lill-persuna li tiksibhom. Meta dak il-post ma jkunx jista' jiġi ddeterminat jew il-membru tal-grupp ma jkollux rabta taxabbli, il-bejgħ tal-prodotti għandu jiġi attribwit lill-membru tal-grupp li jkun jinsab fl-Istat Membru tal-aħħar post identifikabbli tal-prodotti.
Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 43
Artikolu 43
imħassar
Tbaħħir, trasport fil-passaġġi fuq l-ilma interni u trasport bl-ajru
Id-dħul, l-ispejjeż u elementi deduċibbli oħrajn ta' membru ta' grupp li n-negozju prinċipali tiegħu jkun l-operat ta' vapuri jew inġenji tal-ajru fit-traffiku internazzjonali jew l-operat ta' dgħajjes involuti fit-trasport fil-passaġġi fl-ilma interni għandhom jiġu esklużi mill-bażi għat-taxxa konsolidata u ma jitqassmux skont ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 28. Minflok, tali dħul, spejjeż u elementi deduċibbli oħrajn għandhom jiġu attribwiti lil dak il-membru tal-grupp fuq bażi ta' tranżazzjoni bi tranżazzjoni u jkunu soġġetti għal aġġustamenti għall-ipprezzar skont l-Artikolu 56 tad-Direttiva 2016/xx/UE.
Il-parteċipazzjonijiet fil-membru tal-grupp u minnu għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni sabiex jiġi ddeterminat jekk hemmx grupp kif imsemmi fl-Artikoli 5 u 6.
Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 2
2.  L-avviż imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkopri l-membri kollha tal-grupp, ħlief għall-kumpaniji tat-trasport marittimu msemmija fl-Artikolu 2(4).
2.  L-avviż imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkopri l-membri kollha tal-grupp
Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 48 – paragrafu 2
Il-Kummissjoni tista' tadotta att li jistabbilixxi forma standard tal-avviż sabiex jinħoloq grupp. Dak l-att ta' implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 77(2).
Il-Kummissjoni għandha tadotta att li jistabbilixxi forma standard tal-avviż sabiex jinħoloq grupp. Dak l-att ta' implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 77(2).
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1
Il-Kummissjoni tista' tadotta atti li jistabbilixxu regoli dwar is-sottomissjoni elettronika tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, dwar il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, dwar il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa ta' kontribwent waħdieni u dwar id-dokumentazzjoni ta' sostenn meħtieġa. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 77(2).
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti li jistabbilixxu regoli dwar is-sottomissjoni elettronika tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, dwar il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, dwar il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa ta' kontribwent waħdieni u dwar id-dokumentazzjoni ta' sostenn meħtieġa. Il-Kummissjoni għandha tfassal dawn il-formati uniformi tad-dikjarazzjoni tat-taxxa b'kooperazzjoni mal-amministrazzjonijiet fiskali tal-Istati Membri. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 77(2).
Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 65 – paragrafu 1
1.  Meta l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih ikun residenti membru ta' grupp għall-finijiet ta' taxxa jew fejn ikun jinsab fil-forma ta' stabbiliment permanenti ma taqbilx ma' deċiżjoni tal-awtorità tat-taxxa ewlenija li tkun ittieħdet skont l-Artikolu 49 jew 56(2) jew (4) jew mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 56(5), din tista' tikkontesta dik id-deċiżjoni quddiem il-qrati tal-Istat Membru tal-awtorità tat-taxxa ewlenija f'perjodu ta' tliet xhur.
1.  Meta l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih ikun residenti membru ta' grupp għall-finijiet ta' taxxa jew fejn ikun jinsab fil-forma ta' stabbiliment permanenti, inkluż fil-forma ta' stabbiliment diġitali permanenti, ma taqbilx ma' deċiżjoni tal-awtorità tat-taxxa ewlenija li tkun ittieħdet skont l-Artikolu 49 jew 56(2) jew (4) jew mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 56(5), din tista' tikkontesta dik id-deċiżjoni quddiem il-qrati tal-Istat Membru tal-awtorità tat-taxxa ewlenija f'perjodu ta' tliet xhur.
Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 65 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Il-Kummissjoni għandha tanalizza jekk l-istabbiliment ta' mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim ikomplix iżid l-effikaċja u l-effiċjenza tar-riżoluzzjoni ta' nuqqas ta' qbil bejn l-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport dwar dan lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, inkluża, jekk xieraq, proposta leġiżlattiva.
Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 1
1.  L-appelli kontra valutazzjonijiet tat-taxxa emendati jew valutazzjonijiet tat-taxxa magħmula skont l-Artikolu 54 għandhom jinstemgħu minn korp amministrattiv li, skont il-liġi tal-Istat Membru tal-awtorità tat-taxxa ewlenija, huwa kompetenti sabiex jisma' l-appelli fl-ewwel istanza. Il-korp amministrattiv għandu jkun indipendenti mill-awtoritajiet tat-taxxa fl-Istat Membru tal-awtorità tat-taxxa ewlenija. Meta ma jkunx hemm korp amministrattiv bħal dan f'dak l-Istat Membru, il-kontribwent prinċipali jista' jressaq appell ġudizzjarju direttament.
1.  L-appelli kontra valutazzjonijiet tat-taxxa emendati jew valutazzjonijiet tat-taxxa magħmula skont l-Artikolu 54 għandhom jinstemgħu minn korp amministrattiv li, skont il-liġi tal-Istat Membru tal-awtorità tat-taxxa ewlenija, huwa kompetenti sabiex jisma' l-appelli fl-ewwel istanza. Il-korp amministrattiv għandu jkun indipendenti mill-awtoritajiet tat-taxxa fl-Istat Membru tal-awtorità tat-taxxa ewlenija. Meta ma jkunx hemm korp amministrattiv bħal dan f'dak l-Istat Membru, jew fejn jippreferi l-kontribwent prinċipali, dan tal-aħħar jista' jressaq appell ġudizzjarju direttament.
Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 5
5.  Il-korp amministrattiv imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jiddeċiedi fuq l-appell fi żmien sitt xhur. Jekk il-kontribwent prinċipali ma jirċievi l-ebda deċiżjoni f'dak il-perjodu, id-deċiżjoni tal-awtorità tat-taxxa ewlenija għandha titqies li tkun ġiet ikkonfermata.
5.  Jekk isir rikors, il-korp amministrattiv imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jiddeċiedi fuq l-appell fi żmien sitt xhur. Jekk il-kontribwent prinċipali ma jirċievi l-ebda deċiżjoni f'dak il-perjodu, id-deċiżjoni tal-awtorità tat-taxxa ewlenija għandha titqies li tkun ġiet ikkonfermata.
Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 2
2.  Fejn japplika l-paragrafu 1, il-kostijiet tas-self eċċedenti u l-EBITDA għandhom jiġu kkalkolati fil-livell tal-grupp u jinkludu r-riżultati tal-membri kollha tal-grupp. L-ammont ta' EUR 3 000 000 imsemmi fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 2016/xx/UE għandu jiżdied għal 5 000 000.
2.  Fejn japplika l-paragrafu 1, il-kostijiet tas-self eċċedenti u l-EBITDA għandhom jiġu kkalkolati fil-livell tal-grupp u jinkludu r-riżultati tal-membri kollha tal-grupp. L-ammont ta' EUR 1 000 000 imsemmi fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 2016/xx/UE għandu jiżdied għal 5 000 000.
Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 71
Artikolu 71
imħassar
Kumpens u rkupru tat-telf
1.  L-Artikolu 41 tad-Direttiva 2016/xx/UE dwar il-kumpens u rkupru tat-telf għandu jieqaf japplika awtomatikament meta tidħol fis-seħħ din id-Direttiva.
2.  It-telf ittrasferit li jkun għadu ma ġiex irkuprat meta tidħol fis-seħħ din id-Direttiva għandu jibqa' għand il-kontribwent li jkun ġie ttrasferit lilu.
Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 1
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, ir-referenza għar-rata statutorja tat-taxxa korporattiva li kien ikun soġġett għaliha l-kontribwent fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 53(1) tad-Direttiva 2016/xx/UE ma għandhiex tapplika u minflok għandha tiġi sostitwita bir-rata statutorja medja tat-taxxa korporattiva applikabbli fost l-Istati Membri kollha.
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, ir-regoli dwar il-bdil stabbiliti fl-Artikolu 53 tad-Direttiva 2016/xx/UE għandhom japplikaw.
Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-kumpaniji kkontrollati minn barra l-pajjiż skont l-Artikolu 59 tad-Direttiva 2016/xx/UE għandu jkun limitat għar-relazzjonijiet bejn il-membri tal-grupp u l-entitajiet li huma residenti għal finijiet ta' taxxa, jew l-istabbilimenti permanenti li jinsabu f'pajjiż terz.
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-kumpaniji barranija kkontrollati skont l-Artikolu 59 tad-Direttiva 2016/xx/UE għandu jkun limitat għar-relazzjonijiet bejn il-membri tal-grupp u l-entitajiet li huma residenti għal finijiet ta' taxxa, jew l-istabbilimenti permanenti, inklużi l-istabbilimenti diġitali permanenti li jinsabu f'pajjiż terz.
Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 74 – paragrafu 1
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-kamp ta' applikazzjoni tar-regoli dwar id-diskrepanzi ibridi skont l-Artikolu 61 tad-Direttiva 2016/xx/UE għandu jkun limitat għar-relazzjonijiet bejn il-membri tal-grupp u oħrajn li mhumiex membri tal-grupp u li huma intrapriżi assoċjati, kif imsemmi fl-Artikolu 56 tad-Direttiva 2016/xx/UE.
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-kamp ta' applikazzjoni tar-regoli dwar id-diskrepanzi ibridi u arranġamenti relatati japplika kif definit skont l-Artikolu 61 tad-Direttiva 2016/xx/UE.
Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 76
Artikolu 76
Artikolu 76
Notifika lill-Parlament Ewropew
Notifika lill-Parlament Ewropew
1.  Il-Parlament Ewropew għandu jorganizza konferenza interparlamentari biex jevalwa is-sistema tal-BKKTK, b'kunsiderazzjoni tar-riżultati tad-diskussjonijiet ta' politika tat-taxxa li saru skont il-proċedura tas-Semestru Ewropew. Il-Parlament Ewropew għandu jikkomunika l-opinjoni u l-konklużjonijiet tiegħu permezz ta' riżoluzzjoni indirizzata lill-Kummissjoni u lill-Kunsill.
Il-Parlament Ewropew għandu jiġi informat bl-adozzjoni tal-atti delegati mill-Kummissjoni, bi kwalunkwe oġġezzjoni fformulata għalihom u bir-revoka tad-delega tas-setgħat mill-Kunsill.
2.   Il-Parlament Ewropew għandu jiġi informat bl-adozzjoni tal-atti delegati mill-Kummissjoni, bi kwalunkwe oġġezzjoni fformulata għalihom u bir-revoka tad-delega tas-setgħat mill-Kunsill.
Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 78a (ġdid)
Artikolu 78a
Mekkaniżmu ta' kumpens
Sabiex tikkumpensa għal xokkijiet f'daqqa lid-dħul mit-taxxa tal-Istati Membri li jirriżultaw minn gwadann u telf fiskali direttament u unikament ikkawżati mill-bidla għar-reġim il-ġdid introdott b'din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi mekkaniżmu ta' kumpens iddedikat, li jkun operattiv mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. Il-kumpens għandu jkun aġġustat kull sena biex jitqiesu d-deċiżjonijiet nazzjonali jew reġjonali li ttieħdu qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. Il-mekkaniżmu ta' kumpens għandu jkun iffinanzjat mill-bilanċ pożittiv fiskali minn dawk l-Istati Membri li jesperjenzaw żidiet fid-dħul fiskali, u għandu jiġi stabbilit għal perjodu inizjali ta' seba' snin. Wara dak il-perjodu, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-ħtieġa li jkompli jopera l-mekkaniżmu ta' kumpens, u għaldaqstant tiddeċiedi li twaqqfu jew iġġeddu darba għal perjodu ieħor ta' mhux aktar minn sentejn.
Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 79
Artikolu 79
Artikolu 79
Reviżjoni
Rapport ta' implimentazzjoni u rieżami
Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-Kunsill dwar it-tħaddim ta' din id-Direttiva. B'mod partikolari, ir-rapport għandu jinkludi analiżi tal-impatt tal-mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu VIII ta' din id-Direttiva dwar it-tqassim tal-bażijiet għat-taxxa bejn l-Istati Membri.
Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tivvaluta l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim ta' din id-Direttiva. Dak ir-rapport ta' implimentazzjoni għandu jinkludi analiżi tal-impatt tal-mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu VIII ta' din id-Direttiva dwar it-tqassim tal-bażijiet għat-taxxa bejn l-Istati Membri. Fit-tfassil tal-konklużjonijiet ta' dak ir-rapport ta' implimentazzjoni jew fil-kuntest tal-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss, il-Kummissjoni għandha tipproponi t-termini u l-kundizzjonijiet biex talloka parti mid-dħul fiskali ġġenerat mill-bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva għall-baġit ġenerali tal-Unjoni sabiex b'mod proporzjonat tnaqqas il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri lill-istess baġit.
Il-Kummissjoni għandha, 10 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim ta' din id-Direttiva.
Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 80 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2020, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Dawn għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.
L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2019, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Dawn għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.
Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 80 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Jannar 2021.
Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Jannar 2020.
Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Novembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza