Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/0337(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0050/2018

Testi mressqa :

A8-0050/2018

Dibattiti :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Votazzjonijiet :

PV 15/03/2018 - 10.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0088

Testi adottati
PDF 789kWORD 95k
Il-Ħamis, 15 ta' Marzu 2018 - Strasburgu
Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva *
P8_TA(2018)0088A8-0050/2018

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Marzu 2018 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2016)0685),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0472/2016),

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati preżentati mill-Parlament Daniż, mill-Kamra tar-Rappreżentanti Irlandiża, mis-Senat Irlandiż, mill-Kamra tad-Deputati Lussemburgiża, mill-Parlament Malti, mill-Ewwel Kamra tan-Netherlands, mit-Tieni Kamra tan-Netherlands, u mill-Parlament Żvediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78c tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0050/2018),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 1
(1)  Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq minħabba l-eżistenza u l-interazzjoni ta' 28 sistema differenti tat-taxxa korporattiva. Barra minn hekk, l-istrutturi tal-ippjanar tat-taxxa saru dejjem aktar sofistikati maż-żmien, hekk kif dawn jiżviluppaw f'diversi ġurisdizzjonijiet u effettivament jieħdu vantaġġ mit-teknikalitajiet ta' sistema tat-taxxa jew mid-diskrepanzi bejn żewġ sistemi tat-taxxa jew aktar għall-iskop li titnaqqas l-obbligazzjoni ta' taxxa tal-kumpaniji. Għalkemm dawk is-sitwazzjonijiet jenfasizzaw nuqqasijiet li huma kompletament differenti fin-natura tagħhom, it-tnejn li huma joħolqu ostakoli li jfixklu l-funzjonament xieraq tas-suq intern. Għalhekk, kwalunkwe azzjoni meħuda biex tikkoreġi dawk il-problemi għandha tindirizza dawn iż-żewġ tipi ta' nuqqasijiet tas-suq.
(1)  Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq minħabba l-eżistenza u l-interazzjoni ta' 28 sistema differenti tat-taxxa korporattiva. Fi żminijiet ta' globalizzazzjoni u diġitalizzazzjoni, qed isir dejjem aktar diffiċli biex tiġi ttraċata t-tassazzjoni, partikolarment dik tal-kapital finanzjarju u intellettwali fuq bażi tas-sors, u qed isir aktar faċli biex tiġi manipulata. Barra minn hekk, l-istrutturi tal-ippjanar tat-taxxa saru dejjem aktar sofistikati maż-żmien, hekk kif dawn jiżviluppaw f'diversi ġurisdizzjonijiet u effettivament jieħdu vantaġġ mit-teknikalitajiet ta' sistema tat-taxxa jew mid-diskrepanzi bejn żewġ sistemi tat-taxxa jew aktar għall-iskop li titnaqqas l-obbligazzjoni ta' taxxa tal-kumpaniji. Id-diġitalizzazzjoni mifruxa ta' ħafna setturi tal-ekonomija, flimkien mal-iżvilupp rapidu tal-ekonomija diġitali, tqajjem dubji dwar l-adegwatezza tal-mudelli ta' taxxa korporattiva tal-Unjoni maħsuba għas-setturi tradizzjonali, anki fir-rigward tal-punt sa liema jkunu jistgħu jerġgħu jiġu definiti l-kriterji ta' valutazzjoni u kalkolu biex ikunu adattati għall-attivitajiet kummerċjali tas-seklu XXI. Għalkemm dawk is-sitwazzjonijiet jenfasizzaw nuqqasijiet li huma kompletament differenti fin-natura tagħhom, ilkoll kemm huma joħolqu ostakoli li jfixklu l-funzjonament xieraq tas-suq intern u jagħtu lok għal distorsjonijiet bejn il-kumpaniji l-kbar u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Standard ġdid għall-bażi komuni għat-taxxa għall-Unjoni jenħtieġ li jindirizza dawk it-tipi kollha ta' nuqqasijiet tas-suq u jirrispetta l-għanijiet taċ-ċarezza u taċ-ċertezza tad-dritt fit-tul kif ukoll il-prinċipju tan-newtralità tat-taxxa. Aktar konverġenza bejn is-sistemi tat-taxxa nazzjonali se twassal għal nuqqas sinifikanti fil-kostijiet u fil-piż amministrattiv għan-negozji li joperaw b'mod transfruntier fi ħdan l-Unjoni. Filwaqt li l-politika tat-tassazzjoni hija kompetenza nazzjonali, l-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxi b'mod ċar li l-Kunsill jenħtieġ li, waqt li jaġixxi unanimament skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali u wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, joħroġ direttivi għall-approssimazzjoni ta' dawk il-liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi rigward it-taxxa tal-Istati Membri li direttament jaffettwaw l-istabbiliment jew l-operazzjoni tas-suq intern.
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  Sabiex jiġi appoġġat il-funzjonament xieraq tas-suq intern, l-ambjent tat-taxxa korporattiva fl-Unjoni għandu jissawwar f'konformità mal-prinċipju li l-kumpaniji jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxa fil-ġurisdizzjonijiet fejn jiġu ġġenerati l-profitti tagħhom. Għalhekk, huwa neċessarju li jiġu previsti mekkaniżmi li jiskoraġġixxu lill-kumpaniji milli jieħdu vantaġġ mid-diskrepanzi fost is-sistemi tat-taxxa nazzjonali sabiex ibaxxu l-obbligazzjoni tat-taxxa tagħhom. Huwa daqstant ieħor importanti li jiġu stimolati wkoll it-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku fis-suq intern permezz tal-iffaċilitar tal-kummerċ transfruntier u tal-investiment korporattiv. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu eliminati r-riskji kemm tat-tassazzjoni doppja kif ukoll tan-nontassazzjoni doppja fl-Unjoni permezz tal-eradikazzjoni tad-differenzi fl-interazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa korporattiva. Fl-istess ħin, il-kumpaniji jeħtieġu qafas ġuridiku u tat-taxxa faċilment operabbli biex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-attività kummerċjali tagħhom u jespanduha tul il-fruntieri fl-Unjoni. F'dak il-kuntest, għandhom jitneħħew ukoll il-każijiet ta' diskriminazzjoni li jifdal.
(2)  Sabiex jiġi appoġġat il-funzjonament xieraq tas-suq intern, l-ambjent tat-taxxa korporattiva fl-Unjoni jenħtieġ li jissawwar f'konformità mal-prinċipju li l-kumpaniji jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxa fil-ġurisdizzjonijiet fejn jiġu ġġenerati l-profitti tagħhom u fejn il-kumpaniji għandhom l-istabbiliment permanenti. Meta wieħed iqis il-bidla diġitali fl-ambjent tan-negozju, huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-kumpaniji li jiġġeneraw dħul fi Stat Membru mingħajr ma jkollhom stabbiliment fiżiku permanenti iżda jkollhom stabbiliment diġitali permanenti f'dak l-Istat Membru jenħtieġ li jiġu ttrattati bl-istess mod bħal kumpaniji bi stabbiliment fiżiku permanenti. Għalhekk, huwa neċessarju li jiġu previsti mekkaniżmi li jiskoraġġixxu lill-kumpaniji milli jieħdu vantaġġ mid-diskrepanzi fost is-sistemi tat-taxxa nazzjonali sabiex ibaxxu l-obbligazzjoni tat-taxxa tagħhom. Huwa daqstant ieħor importanti li jiġu stimolati wkoll it-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku fis-suq intern permezz tal-iffaċilitar tal-kummerċ transfruntier u tal-investiment korporattiv. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu eliminati r-riskji kemm tat-tassazzjoni doppja kif ukoll tan-nontassazzjoni doppja fl-Unjoni permezz tal-eradikazzjoni tad-differenzi fl-interazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa korporattiva. Fl-istess ħin, il-kumpaniji jeħtieġu qafas ġuridiku u tat-taxxa faċilment operabbli biex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-attività kummerċjali tagħhom u jespanduha tul il-fruntieri fl-Unjoni. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li jitneħħew ukoll il-każijiet ta' diskriminazzjoni li jifdal. Il-konsolidazzjoni hija element essenzjali tas-sistema BKKTK, billi l-ostakoli fiskali prinċipali li jiffaċċjaw il-kumpaniji tal-istess grupp li joperaw b'mod transfruntier fl-Unjoni jistgħu jiġu indirizzati biss b'dak il-mod. Il-konsolidazzjoni telimina l-formalitajiet tal-ipprezzar tat-trasferimenti u t-taxxa doppja fi ħdan il-grupp.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 3
(3)  Kif ġie rrimarkat fil-proposta tas-16 ta' Marzu 2011 għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)7, sistema għat-taxxa korporattiva li tittratta lill-Unjoni bħala suq uniku għall-fini ta' komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa korporattiva tal-kumpaniji tiffaċilita l-attività transfruntiera għall-kumpaniji residenti fl-Unjoni u tippromwovi l-għan li din issir post aktar kompetittiv għall-investiment fuq livell internazzjonali. Il-proposta tal-2011 għal BKKTK iffokata fuq l-għan li tiġi ffaċilitata l-espansjoni tal-attività kummerċjali għan-negozji fi ħdan l-Unjoni. Minbarra dak l-għan, għandu jittieħed f'kunsiderazzjoni wkoll li BKKTK tista' tkun effettiva ħafna sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra l-iskemi ta' evitar tat-taxxa. F'dan id-dawl, għandha tiġi mnedija mill-ġdid l-inizjattiva għal BKKTK sabiex tindirizza, fuq bażi ugwali, kemm l-aspett tal-iffaċilitar tan-negozju, kif ukoll il-funzjoni tal-inizjattiva fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa. Approċċ bħal dan iservi l-aħjar l-għan tal-eradikazzjoni tad-distorsjonijiet fil-funzjonament tas-suq intern.
(3)  Kif ġie rrimarkat fil-proposta tas-16 ta' Marzu 2011 għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)7, sistema għat-taxxa korporattiva li tittratta lill-Unjoni bħala suq uniku għall-fini ta' komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa korporattiva tal-kumpaniji tiffaċilita l-attività transfruntiera għall-kumpaniji residenti fl-Unjoni u tippromwovi l-għan li din issir post aktar kompetittiv għall-investiment fuq livell internazzjonali speċjalment għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Il-proposta tal-2011 għal BKKTK iffokatat fuq l-għan li tiġi ffaċilitata l-espansjoni tal-attività kummerċjali għan-negozji fi ħdan l-Unjoni. Minbarra dak l-għan, jenħtieġ li jittieħed f'kunsiderazzjoni wkoll li BKKTK tista' tkun effettiva ħafna sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra l-iskemi ta' evitar tat-taxxa. Fid-dawl ta' dan, jenħtieġ li tiġi mnedija mill-ġdid l-inizjattiva għal BKKTK sabiex tindirizza, fuq bażi ugwali, kemm l-aspett tal-iffaċilitar tan-negozju, kif ukoll il-funzjoni tal-inizjattiva fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa. Ladarba tiġi implimentata fl-Istati Membri kollha, BKKTK hi mistennija li tiżgura li t-taxxi jitħallsu fejn jiġu ġġenerati l-profitti u fejn il-kumpaniji għandhom l-istabbiliment permanenti. Approċċ bħal dan iservi l-aħjar l-għan tal-eradikazzjoni tad-distorsjonijiet fil-funzjonament tas-suq intern. It-titjib tas-suq intern hu fattur ewlieni għal inkoraġġiment tat-tkabbir u l-ħolqien tax-xogħol. L-introduzzjoni ta' BKKTK tista' ttejjeb it-tkabbir ekonomiku u tirriżulta f'aktar impjiegi fl-Unjoni billi tnaqqas il-kompetizzjoni tat-taxxa dannuża bejn il-kumpaniji.
__________________
__________________
7 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni, KUMM (2011) 121 finali/2, 3.10.2011.
7 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni, COM(2011)0121 finali/2, 3.10.2011.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)
(3a)  Il-Kummissjoni, fil-komunikazzjoni tagħha tal-21 ta' Settembru 2017 bl-isem "Sistema tat-Taxxa Ġusta u Effiċjenti fl-Unjoni Ewropea għas-Suq Uniku Diġitali", temmen li BKKTK toffri l-bażi biex jiġu indirizzati l-isfidi tat-taxxa li toħloq l-ekonomija diġitali.
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 4
(4)  Meta wieħed iqis il-ħtieġa li tittieħed azzjoni malajr sabiex jiġi żgurat funzjonament xieraq tas-suq intern billi dan isir, minn naħa waħda, aktar favorevoli għall-kummerċ u għall-investiment u, min-naħa l-oħra, aktar reżiljenti għall-iskemi ta' evitar tat-taxxa, jeħtieġ li l-inizjattiva ambizzjuża ta' BKKTK tinqasam f'żewġ proposti separati. Fl-ewwel stadju, għandhom jiġu ppromulgati regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva, qabel ma tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-konsolidazzjoni fit-tieni stadju.
(4)  Meta wieħed iqis il-ħtieġa li tittieħed azzjoni malajr sabiex jiġi żgurat funzjonament xieraq tas-suq intern billi dan isir, minn naħa waħda, aktar favorevoli għall-kummerċ u għall-investiment u, min-naħa l-oħra, aktar reżiljenti għall-iskemi ta' evitar tat-taxxa, huwa importanti ħafna li jiġi żgurat id-dħul fis-seħħ simultanju tad-Direttiva dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva u tad-Direttiva dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva. Minħabba li bidla bħal din fis-sistema hija pass importanti lejn it-tlestija tas-suq intern, hija teħtieġ flessibbiltà biex tkun tista' tiġi eżegwita b'mod xieraq sa mill-bidu nett. Għaldaqstant, peress li s-suq intern iħaddan I-Istati Membri kollha, jenħtieġ li l-BKKTK tiġi introdotta fl-Istati Membri kollha. Jekk il-Kunsill ma jirnexxilux jadotta deċiżjoni unanima dwar il-proposta biex tiġi stabbilita BKKTK, il-Kummissjoni jenħtieġ li toħroġ proposta ġdida bbażata fuq l-Artikolu 116 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li permezz tagħha l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja biex joħorġu l-leġiżlazzjoni meħtieġa. Bħala l-aħħar għażla, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu bidu għal kooperazzjoni msaħħa li jenħtieġ li tkun miftuħa indefinittivament lill-Istati Membri mhux parteċipanti skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Huwa deplorevoli li ma saret l-ebda valutazzjoni biżżejjed dettaljata fir-rigward tal-proposti għall-BKTK jew għall-BKKTK dwar l-impatt fuq id-dħul mit-taxxa korporattiva tal-Istati Membri fuq bażi ta' pajjiż pajjiż.
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)  Ħafna strutturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa għandhom it-tendenza li jkunu inklużi f'kuntest transfruntier, li jimplika li l-gruppi ta' kumpaniji parteċipanti għandhom minimu ta' riżorsi. Fuq din il-premessa, għal raġunijiet ta' proporzjonalità, ir-regoli dwar bażi komuni għandhom ikunu obbligatorji biss għall-kumpaniji li jappartjenu għal grupp ta' daqs sostanzjali. Għal dak il-għan, għandu jiġi ffissat livell limitu relatat mad-daqs fuq il-bażi tad-dħul ikkonsolidat totali ta' grupp li jippreżenta dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati. Barra minn hekk, sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn iż-żewġ passi tal-inizjattiva ta' BKKTK, ir-regoli dwar bażi komuni għandhom ikunu obbligatorji għall-kumpaniji li jitqiesu bħala grupp jekk timmaterjalizza l-inizjattiva sħiħa. Sabiex iservu aħjar l-għan li jiffaċilitaw il-kummerċ u l-investiment fis-suq intern, ir-regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva għandhom ikunu disponibbli wkoll, bħala għażla, għall-kumpaniji li ma jissodisfawx dawk il-kriterji.
(5)  Ħafna strutturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa għandhom it-tendenza li jkunu inklużi f'kuntest transfruntier, li jimplika li l-gruppi ta' kumpaniji parteċipanti għandhom minimu ta' riżorsi. Fuq din il-premessa, għal raġunijiet ta' proporzjonalità, ir-regoli dwar bażi komuni jenħtieġ li jkunu obbligatorji inizjalment biss għall-kumpaniji li jappartjenu għal grupp ta' daqs sostanzjali. Għal dak il-għan, jenħtieġ li jiġi ffissat livell limitu inizjali ta' EUR 750 miljun relatat mad-daqs fuq il-bażi tad-dħul ikkonsolidat totali ta' grupp li jippreżenta rapporti finanzjarji konsolidati. Peress li din id-Direttiva tistabbilixxi standard ġdid għall-bażi għat-taxxa korporattiva għan-negozji kollha fl-Unjoni, jenħtieġ li l-livell limitu jitbaxxa għal żero fuq perjodu massimu ta' seba' snin. Sabiex iservu aħjar l-għan li jiffaċilitaw il-kummerċ u l-investiment fis-suq intern, ir-regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva jenħtieġ li jkunu disponibbli wkoll fl-ewwel fażi, bħala għażla, għall-kumpaniji li ma jissodisfawx dawk il-kriterji.
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 6
(6)  Jeħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta' stabbiliment permanenti li jinsab fl-Unjoni u li jappartjeni lil kontribwent li huwa residenti fl-Unjoni għal finijiet ta' taxxa. L-għan se jkun li jiġi żgurat li l-kontribwenti kollha kkonċernati jħaddnu fehim komuni u li tiġi eskluża l-possibbiltà ta' diskrepanza minħabba definizzjonijiet diverġenti. Għall-kuntrarju, ma għandux jitqies bħala essenzjali li jkun hemm definizzjoni komuni ta' stabbilimenti permanenti li jinsabu f'pajjiż terz jew fl-Unjoni, iżda li jappartjenu għal kontribwent li huwa residenti f'pajjiż terz għal finijiet ta' taxxa. Ikun aħjar jekk din id-dimensjoni titħalla għat-trattati bilaterali dwar it-taxxa u għal-liġi nazzjonali minħabba l-interazzjoni kkumplikata tagħha mal-ftehimiet internazzjonali.
(6)  Jeħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta' stabbiliment permanenti li jinsab fl-Unjoni u li jappartjeni lil kontribwent li huwa residenti fl-Unjoni għal finijiet ta' taxxa. Spiss wisq, il-kumpaniji multinazzjonali jagħmlu arranġamenti biex jittrasferixxu l-profitti tagħhom lejn reġimi tat-taxxa favorevoli mingħajr ma jħallsu l-ebda taxxa jew iħallsu rati baxxi ħafna ta' taxxa. Il-kunċett ta' stabbiliment permanenti se jagħti definizzjoni preċiża u vinkolanti tal-kriterji li jridu jiġu sodisfatti jekk kumpanija multinazzjonali trid tagħti prova li tinsab f'pajjiż partikolari. Dan se jobbliga lill-kumpaniji multinazzjonali jħallsu t-taxxi tagħhom b'mod ġust. L-għan se jkun li jiġi żgurat li l-kontribwenti kollha kkonċernati jħaddnu fehim komuni u li tiġi eskluża l-possibbiltà ta' diskrepanza minħabba definizzjonijiet diverġenti. Analogament, huwa importanti li jkun hemm definizzjoni komuni ta' stabbilimenti permanenti li jinsabu f'pajjiż terz jew fl-Unjoni, iżda li jappartjenu għal kontribwent li huwa residenti f'pajjiż terz għal finijiet ta' taxxa. Jekk l-ipprezzar tat-trasferiment jagħti lok għal trasferiment tal-profitti lejn ġurisdizzjonijiet b'rata baxxa ta' taxxa, tkun preferibbli sistema li tagħti profitt permezz ta' tqassim skont formula speċifika. L-Unjoni tista' tistabbilixxi standard internazzjonali għat-tassazzjoni korporattiva moderna u effiċjenti billi tadotta tali sistema. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tabozza linji gwida għall-fażi ta' tranżizzjoni li fiha t-tqassim skont formula speċifika jeżisti flimkien ma' metodi oħra ta' allokazzjoni fit-trattament ta' pajjiżi terzi, filwaqt li fl-aħħar mill-aħħar it-tqassim skont formula speċifika jenħtieġ li jkun il-metodu standard ta' allokazzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tagħmel proposta biex tistabbilixxi mudell tal-Unjoni ta' trattat tat-taxxa li fl-aħħar mill-aħħar ikun jista' jissostitwixxi l-eluf ta' trattati bilaterali konklużi minn kull wieħed mill-Istati Membri.
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  L-oġġetti diġitali għandhom it-tendenza li jkunu mobbli u intanġibbli ħafna. L-istudji wrew li s-settur diġitali huwa involut ħafna fil-prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa, billi bosta mudelli ta' negozju ma jirrikjedux infrastruttura fiżika biex jeżegwixxu tranżazzjonijiet ma' klijenti u jaqalgħu profitti. Dan jippermetti lill-ikbar kumpaniji diġitali jħallsu kważi rata żero ta' taxxa fuq id-dħul tagħhom. It-teżori tal-Istati Membri jitilfu biljuni ta' euro fi dħul mit-taxxa minħabba li ma jistgħux jintaxxaw lill-kumpaniji multinazzjonali diġitali. Bil-għan li tingħeleb din l-inġustizzja soċjali reali u urġenti, il-leġiżlazzjoni fis-seħħ fil-qasam tat-taxxa korporattiva trid tiġi estiża biex tinkludi kriterju ġdid tal-istabbiliment diġitali permanenti abbażi ta' preżenza diġitali sinifikanti. Hemm bżonn kundizzjonijiet ta' parità għall-mudelli ta' negozju simili biex ikunu indirizzati l-isfidi marbuta mat-taxxa li jinqalgħu fil-kuntest tad-diġitalizzazzjoni, mingħajr ma jixxekkel il-potenzjal tas-settur diġitali. F'dan ir-rigward, il-ħidma fil-livell tal-OECD jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari fil-kuntest ta' ġabra koerenti ta' regoli internazzjonali.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 8
(8)  Id-dħul taxxabbli għandu jitnaqqas bl-ispejjeż tan-negozju u b'ċerti elementi oħra. L-ispejjeż kummerċjali deduċibbli għandhom normalment jinkludu l-kostijiet kollha relatati mal-bejgħ u mal-ispejjeż marbuta mal-produzzjoni, il-manutenzjoni u l-assigurazzjoni tal-introjtu. Sabiex tiġi appoġġata l-innovazzjoni fl-ekonomija u jiġi mmodernizzat is-suq intern, jenħtieġ li jiġi pprovdut tnaqqis għall-kostijiet tar-riċerka u l-iżvilupp, inkluż super tnaqqis, u dan għandu jiġi kkalkolat b'mod sħiħ fis-sena mġarrba (bl-eċċezzjoni tal-proprjetà immobbli). Il-kumpaniji żgħar u ġodda mingħajr intrapriżi assoċjati li huma partikolarment innovattivi (kategorija li se tkopri b'mod partikolari n-negozji l-ġodda) għandhom jiġu appoġġati wkoll b'super tnaqqis imtejjeb għall-kostijiet tar-riċerka u l-iżvilupp. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, għandu jkun hemm ukoll lista ta' spejjeż mhux deduċibbli.
(8)  Id-dħul taxxabbli jenħtieġ li jitnaqqas bl-ispejjeż tan-negozju u b'ċerti elementi oħra. L-ispejjeż kummerċjali deduċibbli normalment jenħtieġ li jinkludu l-kostijiet kollha relatati mal-bejgħ u mal-ispejjeż marbuta mal-produzzjoni, il-manutenzjoni u l-assigurazzjoni tal-introjtu. Sabiex tiġi appoġġata l-innovazzjoni fl-ekonomija u jiġi mmodernizzat is-suq intern, jenħtieġ li jkun previst tnaqqis u l-kontribwenti jenħtieġ li jirċievu kreditu ta' taxxa għall-ispejjeż reali tar-riċerka u l-iżvilupp relatati mal-ispejjeż fir-rigward tal-persunal, tas-sottokuntratturi, tal-ħaddiema fl-aġenziji u tal-freelancers, u dawn jenħtieġ li jiġu kkalkolati b'mod sħiħ fis-sena li fiha ġġarrbu (bl-eċċezzjoni tal-proprjetà immobbli). Definizzjoni ċara ta’ spejjeż reali tar-riċerka u l-iżvilupp hija meħtieġa biex jiġi evitat l-użu ħażin tat-tnaqqis. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt, jenħtieġ li jkun hemm ukoll lista ta' spejjeż mhux deduċibbli.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 9
(9)  L-iżviluppi riċenti fit-tassazzjoni internazzjonali enfasizzaw li, fi sforz sabiex titnaqqas l-obbligazzjoni tat-taxxa globali tagħhom, il-gruppi ta' kumpaniji multinazzjonali involvew ruħhom dejjem aktar f'arranġamenti ta' evitar tat-taxxa li wasslu għal erożjoni tal-bażi u għal trasferiment tal-profitt, permezz ta' ħlasijiet ta' imgħax eċċessivi. Għalhekk, jeħtieġ li tkun limitata d-deduċibbiltà tal-kostijiet tal-imgħax (u ta' kostijiet finanzjarji oħrajn), sabiex jiġu skoraġġuti tali prattiki. F'dak il-kuntest, id-deduċibbiltà tal-kostijiet tal-imgħax (u ta' kostijiet finanzjarji oħrajn) għandha tkun permessa biss mingħajr restrizzjonijiet sal-punt li dawk il-kostijiet ikunu jistgħu jiġu paċuti ma' dħul mill-imgħax taxxabbli (u ma' dħul finanzjarju ieħor). Madankollu, kwalunkwe eċċess tal-kostijiet tal-imgħax għandu jkun soġġett għal restrizzjonijiet tad-deduċibbiltà, li jridu jiġu ddeterminati b'referenza għall-qligħ taxxabbli ta' kontribwent qabel l-imgħax, it-taxxa, id-deprezzament u l-amortizzament ('EBITDA').
(9)  L-iżviluppi reċenti fit-tassazzjoni internazzjonali enfasizzaw li, fi sforz sabiex titnaqqas l-obbligazzjoni tat-taxxa globali tagħhom, il-gruppi ta' kumpaniji multinazzjonali involvew ruħhom dejjem aktar f'arranġamenti ta' evitar tat-taxxa li wasslu għal erożjoni tal-bażi u għal trasferiment tal-profitt, permezz ta' ħlasijiet ta' mgħax eċċessivi. Għalhekk, jeħtieġ li tkun limitata d-deduċibbiltà tal-kostijiet tal-imgħax (u ta' kostijiet finanzjarji oħrajn), sabiex jiġu skoraġġuti tali prattiki. F'dak il-kuntest, id-deduċibbiltà tal-kostijiet tal-imgħax (u ta' kostijiet finanzjarji oħrajn) jenħtieġ li tkun permessa biss mingħajr restrizzjonijiet sal-punt li dawk il-kostijiet ikunu jistgħu jiġu paċuti ma' dħul mill-imgħax taxxabbli (u ma' dħul finanzjarju ieħor). Madankollu, kwalunkwe eċċess tal-kostijiet tal-imgħax jenħtieġ li jkun soġġett għal restrizzjonijiet tad-deduċibbiltà, li jridu jiġu ddeterminati b'referenza għall-qligħ taxxabbli ta' kontribwent qabel l-imgħax, it-taxxa, id-deprezzament u l-amortizzament ('EBITDA'). L-Istati Membri jistgħu jkomplu jirrestrinġu l-ammont tad-deduċibbiltà tal-imgħax u ta' kostijiet finanzjarji oħra biex jiżguraw livell ogħla ta' protezzjoni.
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 10
(10)  Il-fatt li l-imgħax imħallas fuq is-self huwa deduċibbli mill-bażi għat-taxxa ta' kontribwent, filwaqt li dan mhuwiex il-każ għad-distribuzzjonijiet tal-profitti, joħloq vantaġġ definittiv favur il-finanzjament permezz tad-dejn, għall-kuntrarju tal-ekwità. Minħabba r-riskji li dan iġib miegħu għall-pożizzjoni ta' dejn tal-kumpaniji, huwa fundamentali li jiġu previsti miżuri li jinnewtralizzaw il-preġudizzju attwali kontra l-finanzjament mill-bejgħ ta' ishma. F'dan id-dawl, huwa previst li l-kontribwenti jingħataw allowance għat-tkabbir u għall-investiment, li permezz tagħha ż-żidiet fl-ekwità ta' kontribwent għandhom ikunu deduċibbli mill-bażi taxxabbli tiegħu soġġett għal ċerti kundizzjonijiet. B'hekk, se jkun essenzjali li jiġi żgurat li s-sistema ma ssofrix minn effetti kaskata u, għal dan il-għan, se jkun meħtieġ li jiġi eskluż il-valur tat-taxxa tal-parteċipazzjonijiet ta' kontribwent f'intrapriżi assoċjati. Fl-aħħar nett, sabiex l-iskema tal-allowance ssir robusta biżżejjed, se jkun meħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti regoli kontra l-evitar tat-taxxa.
(10)  Il-fatt li l-imgħax imħallas fuq is-self huwa deduċibbli mill-bażi għat-taxxa ta' kontribwent, filwaqt li dan mhuwiex il-każ għad-distribuzzjonijiet tal-profitti, joħloq vantaġġ definittiv favur il-finanzjament permezz tad-dejn, għall-kuntrarju tal-ekwità. Minħabba r-riskji li dan iġib miegħu għall-pożizzjoni ta' dejn tal-kumpaniji, huwa fundamentali li jiġu previsti miżuri li jinnewtralizzaw il-preġudizzju attwali kontra l-finanzjament mill-bejgħ ta' ishma, billi tiġi limitata l-possibbiltà li jiġi dedott l-imgħax imħallas għal self mill-bażi għat-taxxa tal-kontribwent. Tali regola dwar il-limitazzjoni tal-imgħax tikkostitwixxi strument xieraq u suffiċjenti għal dak l-għan.
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 12
(12)  Sabiex jiġi skoraġġut it-trasferiment tal-introjtu passiv (primarjament, finanzjarju) minn kumpaniji intaxxati ħafna, kwalunkwe telf li jistgħu jagħmlu dawn kumpaniji fit-tmiem ta' sena tat-taxxa għandu jitqies li jikkorrispondi l-aktar għar-riżultati tal-attività tan-negozjar. Abbażi ta' dik il-premessa, il-kontribwenti għandhom ikunu permessi jirriportaw it-telf b'mod indefinit mingħajr restrizzjonijiet fuq l-ammont deduċibbli fis-sena. Billi r-riport tat-telf huwa maħsub biex jiżgura li kontribwent iħallas it-taxxa fuq l-introjtu reali tiegħu, ma hemm l-ebda raġuni sabiex jitpoġġa limitu ta' żmien fuq ir-riport. Fir-rigward tal-prospett għal trasferiment lura tat-telf, mhux se jkun meħtieġ li tiġi introdotta regola bħal din, minħabba li dan huwa relattivament rari fil-prattika tal-Istati Membri u għandu t-tendenza li jwassal għal kumplessità eċċessiva. Barra minn hekk, għandha tiġi stabbilita dispożizzjoni kontra l-abbużi sabiex ikunu evitati, imfixkla jew miġġielda t-tentattivi li jiġu evitati r-regoli dwar id-deduċibbiltà tat-telf permezz tax-xiri ta' kumpaniji li jkunu qegħdin jagħmlu t-telf.
(12)  Sabiex jiġi skoraġġut it-trasferiment tal-introjtu passiv (primarjament, finanzjarju) minn kumpaniji intaxxati ħafna, kwalunkwe telf li jistgħu jagħmlu dawn il-kumpaniji fit-tmiem ta' sena tat-taxxa jenħtieġ li jitqies li jikkorrispondi l-aktar għar-riżultati tal-attività tan-negozjar. Abbażi ta' dik il-premessa, il-kontribwenti jenħtieġ li jkunu permessi jirriportaw it-telf f'perjodu ta' ħames snin b'restrizzjonijiet fuq l-ammont deduċibbli fis-sena. Fir-rigward tal-prospett għal trasferiment lura tat-telf, mhux se jkun meħtieġ li tiġi introdotta regola bħal din, minħabba li dan huwa relattivament rari fil-prattika tal-Istati Membri u għandu t-tendenza li jwassal għal kumplessità eċċessiva. Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2016/11641a tistabbilixxi regola ġenerali kontra l-abbużi sabiex ikunu evitati, imfixkla jew miġġielda t-tentattivi li jiġu evitati r-regoli dwar id-deduċibbiltà tat-telf permezz tax-xiri ta' kumpaniji li jkunu qegħdin jagħmlu t-telf. Din ir-regola ġenerali jenħtieġ ukoll li titqies sistematikament fl-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.
_________________
1a Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2016/1164 tat-12 ta' Lulju 2016 li tistabbilixxi regoli kontra l-prattiki ta' evitar tat-taxxa li jaffettwaw direttament il-funzjonament tas-suq intern (ĠU L 193, 19.7.2016, p. 1).
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 13
(13)  Sabiex tiġi ffaċilitata l-kapaċità tal-likwidità tan-negozji – pereżempju, billi t-telf tan-negozji ġodda fi Stat Membru jiġi kkumpensat bi profitti fi Stat Membru ieħor – u titħeġġeġ l-espansjoni transfruntiera fi ħdan l-Unjoni, il-kontribwenti għandhom ikunu intitolati li temporanjament jieħdu f'kunsiderazzjoni t-telf imġarrab mis-sussidjarji immedjati u l-istabbilimenti permanenti tagħhom li jinsabu fi Stati Membri oħrajn. Għal dak il-għan, kumpanija omm jew uffiċċju prinċipali li jinsabu fi Stat Membru għandhom ikunu jistgħu jnaqqsu mill-bażi għat-taxxa tagħhom, f'sena tat-taxxa partikolari, it-telf imġarrab fl-istess sena tat-taxxa mis-sussidjarji immedjati jew mill-istabbilimenti permanenti tagħhom li jinsabu fi Stati Membri oħrajn b'mod proporzjonali għall-parteċipazzjoni tagħhom. Imbagħad, il-kumpanija omm għandha tkun mitluba żżid lura mal-bażi għat-taxxa tagħha, wara li tikkunsidra l-ammont ta' telf li kien imnaqqas qabel, kwalunkwe profitti sussegwenti magħmula minn dawk is-sussidjarji immedjati jew l-istabbilimenti permanenti. Billi huwa vitali li jiġi ssalvagwardjat id-dħul mit-taxxa nazzjonali, it-telf imnaqqas għandu wkoll jiġi inkorporat mill-ġdid awtomatikament jekk dan ma jkunx seħħ diġà wara ċertu numru ta' snin jew jekk ir-rekwiżiti sabiex jikkwalifikaw bħala sussidjarji immedjati jew stabbilimenti permanenti ma jibqgħux jiġu ssodisfati.
imħassar
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 15
(15)  Huwa kruċjali li jiġu previsti miżuri xierqa kontra l-evitar tat-taxxa sabiex tissaħħaħ ir-reżiljenza tar-regoli dwar bażi komuni kontra prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa. Speċifikament, is-sistema għandha tinkludi regola ġenerali kontra l-abbuż ('GAAR'), issupplimentata b'miżuri maħsuba biex irażżnu tipi speċifiċi ta' evitar. Minħabba li l-GAARs għandhom il-funzjoni li jindirizzaw prattiki tat-taxxa abbużivi li sa issa għadhom ma ġewx indirizzati permezz ta' dispożizzjonijiet immirati speċifikament, huma jimlew il-lakuni, u għalhekk ma għandhomx jaffettwaw l-applikabbiltà ta' regoli speċifiċi kontra l-evitar tat-taxxa. Fi ħdan l-Unjoni, il-GAARs għandhom jiġu applikati għall-arranġamenti li mhumiex ġenwini. Barra minn hekk, huwa importanti li jiġi żgurat li l-GAARs japplikaw b'mod uniformi għal sitwazzjonijiet domestiċi, sitwazzjonijiet transfruntiera fi ħdan l-Unjoni u sitwazzjonijiet transfruntiera li jinvolvu kumpaniji stabbiliti f'pajjiżi terzi, sabiex b'hekk il-kamp ta' applikazzjoni tagħhom u r-riżultati tal-applikazzjoni ma jkunux differenti.
(15)  Huwa kruċjali li jiġu previsti miżuri xierqa kontra l-evitar tat-taxxa sabiex tissaħħaħ ir-reżiljenza tar-regoli dwar bażi komuni kontra prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa. Speċifikament, is-sistema jenħtieġ li tinkludi regola ġenerali b'saħħitha u effettiva kontra l-abbuż ('GAAR'), issupplimentata b'miżuri maħsuba biex irażżnu tipi speċifiċi ta' evitar. Minħabba li l-GAARs għandhom il-funzjoni li jindirizzaw prattiki tat-taxxa abbużivi li sa issa għadhom ma ġewx indirizzati permezz ta' dispożizzjonijiet immirati speċifikament, huma jimlew il-lakuni, u għalhekk jenħtieġ li ma jaffettwawx l-applikabbiltà ta' regoli speċifiċi kontra l-evitar tat-taxxa. Fi ħdan l-Unjoni, il-GAARs jenħtieġ li jiġu applikati għall-arranġamenti li mhumiex ġenwini. Barra minn hekk, huwa importanti li jiġi żgurat li l-GAARs japplikaw b'mod uniformi għal sitwazzjonijiet domestiċi, sitwazzjonijiet transfruntiera fi ħdan l-Unjoni u sitwazzjonijiet transfruntiera li jinvolvu kumpaniji stabbiliti f'pajjiżi terzi, sabiex b'hekk il-kamp ta' applikazzjoni tagħhom u r-riżultati tal-applikazzjoni ma jkunux differenti.
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 17
(17)  Meta wieħed iqis li l-effett tad-diskrepanzi ibridi ġeneralment ikun tnaqqis doppju (jiġifieri tnaqqis fiż-żewġ Stati) jew tnaqqis tal-introjtu fi Stat wieħed mingħajr inklużjoni fil-bażi għat-taxxa ta' Stat ieħor, tali sitwazzjonijiet jaffettwaw b'mod ċar is-suq intern billi jfixklu l-mekkaniżmi tiegħu u joħolqu lakuni sabiex il-prattiki tal-evitar tat-taxxa jkomplu jiffjorixxu. Minħabba li d-diskrepanzi jiġu ġġenerati minn differenzi nazzjonali fil-kwalifika legali ta' ċerti tipi ta' entitajiet jew ħlasijiet finanzjarji, dawn normalment ma jseħħux fost il-kumpaniji li japplikaw ir-regoli komuni għall-kalkolazzjoni tal-bażi għat-taxxa tagħhom. Madankollu, id-diskrepanzi jippersistu fl-interazzjoni bejn il-qafas ta' bażi komuni u s-sistemi tat-taxxa korporattiva nazzjonali jew ta' pajjiżi terzi. Sabiex jiġu newtralizzati l-effetti tal-arranġamenti ta' diskrepanzi ibridi, jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli li permezz tagħhom waħda miż-żewġ ġurisdizzjonijiet f'diskrepanza tirrifjuta t-tnaqqis ta' pagament jew tiżgura li l-introjtu korrispondenti jiġi inkluż fil-bażi għat-taxxa korporattiva.
(17)  Meta wieħed iqis li l-effett tad-diskrepanzi tal-fergħat u ibridi ġeneralment ikun tnaqqis doppju (jiġifieri tnaqqis fiż-żewġ Stati) jew tnaqqis tal-introjtu fi Stat wieħed mingħajr inklużjoni fil-bażi għat-taxxa ta' Stat ieħor, tali sitwazzjonijiet jaffettwaw b'mod ċar is-suq intern billi jfixklu l-mekkaniżmi tiegħu u joħolqu lakuni sabiex il-prattiki tal-evitar tat-taxxa jkomplu jiffjorixxu. Minħabba li d-diskrepanzi jiġu ġġenerati minn differenzi nazzjonali fil-kwalifika legali ta' ċerti tipi ta' entitajiet jew ħlasijiet finanzjarji, dawn normalment ma jseħħux fost il-kumpaniji li japplikaw ir-regoli komuni għall-kalkolazzjoni tal-bażi għat-taxxa tagħhom. Madankollu, id-diskrepanzi jippersistu fl-interazzjoni bejn il-qafas ta' bażi komuni u s-sistemi tat-taxxa korporattiva nazzjonali jew ta' pajjiżi terzi. Sabiex jiġu newtralizzati l-effetti tad-diskrepanzi ibridi jew ta' arranġamenti relatati, id-Direttiva (UE) 2016/1164 tistabilixxi r-regoli dwar id-diskrepanzi ibridi u d-diskrepanzi ibridi inversi. Dawn ir-regoli ġenerali jenħtieġ li jitqiesu sistematikament fl-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)
(17a)  L-Istati Membri jenħtieġ li ma jinżammux milli jintroduċu miżuri addizzjonali kontra l-evitar tat-taxxa sabiex inaqqsu l-effetti negattivi tat-trasferiment tal-profitt lejn pajjiżi terzi b'rata baxxa ta' taxxa , li mhux neċessarjament b'mod awtomatiku jiskambjaw l-informazzjoni dwar it-taxxa skont l-istandards tal-Unjoni.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 17b (ġdida)
(17b)  L-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom fis-seħħ sistema ta' penali għal ksur mill-intrapriżi ta' dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont din id-Direttiva kif previst fid-dritt nazzjonali u jenħtieġ li jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 19
(19)  Sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' (i) il-kunsiderazzjoni tal-bidliet fil-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-forom tal-kumpaniji u t-taxxi korporattivi u l-emendar tal-Annessi I u II kif xieraq; (ii) l-istipular ta' definizzjonijiet addizzjonali; (iii) il-promulgazzjoni ta' regoli dettaljati kontra l-evitar tat-taxxa f'għadd ta' oqsma speċifikati rilevanti għall-allowance għat-tkabbir u għall-investiment; (iv) id-definizzjoni f'aktar dettall tal-kunċetti ta' sjieda legali u ekonomika tal-assi lokati; (v) il-kalkolazzjoni tal-elementi ta' kapital u imgħax tal-ħlasijiet tal-lokazzjoni u l-bażi għad-deprezzament tal-assi lokati; u (vi) id-definizzjoni b'mod aktar preċiż tal-kategoriji ta' assi fissi soġġetti għal deprezzament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Meta tiġi biex tħejji u tfassal atti delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun hemm trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
(19)  Sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' (i) il-kunsiderazzjoni tal-bidliet fil-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-forom tal-kumpaniji u t-taxxi korporattivi u l-emendar tal-Annessi I u II kif xieraq; (ii) l-istipular ta' definizzjonijiet addizzjonali; (iii) id-definizzjoni f'aktar dettall tal-kunċetti ta' sjieda legali u ekonomika tal-assi lokati; (iv) il-kalkolazzjoni tal-elementi ta' kapital u imgħax tal-ħlasijiet tal-lokazzjoni u l-bażi għad-deprezzament tal-assi lokati; (v) id-definizzjoni b'mod aktar preċiż tal-kategoriji ta' assi fissi soġġetti għal deprezzament. u (vi) l-ħruġ ta' linji gwida għall-fażi ta' tranżizzjoni fejn it-tqassim skont formula speċifika jeżisti flimkien ma' metodi oħra ta' allokazzjoni fit-trattament ta' pajjiżi terzi. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Meta tiġi biex tħejji u tfassal atti delegati, il-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura li jkun hemm trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 19a (ġdida)
(19a)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li timmonitorja l-implimentazzjoni uniformi ta' din id-Direttiva bil-għan li jkunu evitati sitwazzjonijiet li fihom l-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru japplika reġim differenti. Barra minn hekk, in-nuqqas ta' regoli ta' kontabbiltà armonizzati fl-Unjoni jenħtieġ li ma jwassalx għal opportunitajiet ġodda ta' ppjanar u arbitraġġ tat-taxxa. Għalhekk, l-armonizzazzjoni tar-regoli ta' kontabbiltà jistgħu jsaħħu r-reġim komuni, speċjalment jekk u meta n-negozji kollha tal-Unjoni jaqgħu taħt dan ir-reġim.
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 23
(23)  Il-Kummissjoni għandha tkun obbligata li tirrevedi l-applikazzjoni tad-Direttiva ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha u tirrapporta lill-Kunsill dwar it-tħaddim tagħha. L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati li jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva,
(23)  Billi din id-Direttiva fiha tibdil importanti għar-regoli dwar it-tassazzjoni korporattiva, il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun obbligata twettaq valutazzjoni bir-reqqa tal-applikazzjoni tad-Direttiva ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim tagħha. Dan ir-rapport ta' implimentazzjoni jenħtieġ li jinkludi mill-inqas il-punti li ġejjin: l-impatt tas-sistema ta' tassazzjoni prevista f'din id-Direttiva għad-dħul tal-Istati Membri, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tas-sistema għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, l-impatt fuq ġbir ġust tat-taxxa bejn l-Istati Membri, l-impatt fuq is-suq intern fl-intier tiegħu, b'attenzjoni partikolari għad-distorsjoni possibbli tal-kompetizzjoni bejn il-kumpaniji soġġetti għar-regoli l-ġodda stabbiliti f'din id-Direttiva, u n-numru ta' impriżi li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni matul il-perjodu ta' tranżizzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun rikjesta tirrieżamina l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għaxar snin wara li tidħol fis-seħħ u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim tagħha. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu obbligati li jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva,
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1
1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi sistema ta' bażi komuni għat-tassazzjoni ta' ċerti kumpaniji u tistipula regoli għall-kalkolazzjoni ta' dik il-bażi.
1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi sistema ta' bażi komuni għat-tassazzjoni fl-Unjoni ta' ċerti kumpaniji u tistipula regoli għall-kalkolazzjoni ta' dik il-bażi, inklużi regoli dwar il-miżuri għall-prevenzjoni tal-evitar tat-taxxa u dwar il-miżuri rigward id-dimensjoni internazzjonali tas-sistema tat-taxxa proposta.
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Ir-regoli ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għal kumpanija li hija stabbilita skont il-liġijiet ta' Stat Membru, inklużi l-istabbilimenti permanenti tagħha fi Stati Membri oħrajn, fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
1.  Ir-regoli ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għal kumpanija li hija stabbilita skont il-liġijiet ta' Stat Membru, inklużi l-istabbilimenti permanenti u diġitali permanenti tagħha fi Stati Membri oħrajn, fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c
(c)  tkun tagħmel parti minn grupp ikkonsolidat għall-finijiet ta' kontabilità finanzjarja bi dħul totali tal-grupp ikkonsolidat ta' aktar minn EUR 750 000 000 matul is-sena finanzjarja ta' qabel is-sena finanzjarja rilevanti;
(c)  tkun tagħmel parti minn grupp ikkonsolidat għall-finijiet ta' kontabilità finanzjarja bi dħul totali tal-grupp ikkonsolidat ta' aktar minn EUR 750 000 000 matul is-sena finanzjarja ta' qabel is-sena finanzjarja rilevanti. Dan il-livell limitu għandu jitbaxxa għal żero fuq perjodu massimu ta' seba' snin;
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3
3.  Kumpanija li tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1, iżda li ma tissodisfax il-kundizzjonijiet tal-punti (c) u (d) ta' dak il-paragrafu, tista' tagħżel, inkluż għall-istabbilimenti permanenti tagħha li jinsabu fi Stati Membri oħrajn, li tapplika r-regoli ta' din id-Direttiva għal perjodu ta' ħames snin tat-taxxa. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż awtomatikament għal termini suċċessivi ta' ħames snin tat-taxxa, sakemm ma jkunx hemm avviż ta' terminazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 65(3). Il-kundizzjonijiet taħt il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 għandhom jiġu ssodisfati kull darba li sseħħ l-estensjoni.
3.  Kumpanija li tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1, iżda li ma tissodisfax il-kundizzjonijiet tal-punti (c) u (d) ta' dak il-paragrafu, tista' tagħżel, inkluż għall-istabbilimenti permanenti tagħha li jinsabu fi Stati Membri oħrajn, li tapplika r-regoli ta' din id-Direttiva.
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 4
4.  Ir-regoli ta' din id-Direttiva ma għandhomx japplikaw għal kumpanija tat-tbaħħir taħt sistema tat-taxxa speċjali. Kumpanija tat-tbaħħir taħt sistema tat-taxxa speċjali għandha tittieħed f'kunsiderazzjoni għall-fini tad-determinazzjoni tal-kumpaniji li huma membri tal-istess grupp kif imsemmi fl-Artikolu 3.
imħassar
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a
(a)  ikollha dritt li terżerċita iżjed minn 50 % tad-drittijiet tal-vot; u
(a)  ikollha dritt li teżerċita drittijiet tal-vot li jaqbżu l-50 %; u
Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 12
(12)  "kostijiet tas-self" tfisser l-ispejjeż tal-imgħax fuq kull tip ta' dejn, kostijiet oħra ekonomikament ekwivalenti għall-imgħax u l-ispejjeż imġarrba b'rabta mal-ġbir ta' finanzi, kif definiti fil-liġi nazzjonali, inklużi ħlasijiet taħt self bi dritt ta' parteċipazzjoni fil-profitti, l-imgħax imputat fuq bonds konvertibbli u bonds mingħajr kupuni, ħlasijiet taħt arranġamenti ta' finanzjament alternattivi, l-elementi tal-kost tal-finanzi ta' ħlasijiet ta' lokazzjoni finanzjarja, l-imgħax kapitalizzat inkluż fil-valur tal-karta bilanċjali ta' assi relatat, l-amortizzament tal-imgħax kapitalizzat, l-ammonti mkejla b'referenza għal redditu ta' finanzjament skont regoli dwar l-ipprezzar tat-trasferiment, l-ammonti ta' imgħax nozzjonali skont strumenti derivattivi jew arranġamenti ta' ħħeġġjar relatati mas-self ta' entità, ir-rendiment definit fuq iż-żidiet fl-ekwità netta kif imsemmi fl-Artikolu 11 ta' din id-Direttiva, ċerti profitti mill-kambju u telf fuq self u strumenti marbuta mal-ġbir tal-finanzi, tariffi ta' garanzija għall-arranġamenti ta' finanzjament, tariffi tal-arranġamenti u kostijiet simili relatati mas-self ta' fondi;
(12)  "kostijiet tas-self" tfisser l-ispejjeż tal-imgħax fuq kull tip ta' dejn, kostijiet oħra ekonomikament ekwivalenti għall-imgħax u l-ispejjeż imġarrba b'rabta mal-ġbir ta' finanzi, kif definiti fil-liġi nazzjonali, inklużi ħlasijiet taħt self bi dritt ta' parteċipazzjoni fil-profitti, l-imgħax imputat fuq bonds konvertibbli u bonds mingħajr kupuni, ħlasijiet taħt arranġamenti ta' finanzjament alternattivi, l-elementi tal-kost tal-finanzi ta' ħlasijiet ta' lokazzjoni finanzjarja, l-imgħax kapitalizzat inkluż fil-valur tal-karta bilanċjali ta' assi relatat, l-amortizzament tal-imgħax kapitalizzat, l-ammonti mkejla b'referenza għal redditu ta' finanzjament skont regoli dwar l-ipprezzar tat-trasferiment, l-ammonti ta' imgħax nozzjonali skont strumenti derivattivi jew arranġamenti ta' ħħeġġjar relatati mas-self ta' entità, ċerti profitti mill-kambju u telf fuq self u strumenti marbuta mal-ġbir tal-finanzi, tariffi ta' garanzija għall-arranġamenti ta' finanzjament, tariffi tal-arranġamenti u kostijiet simili relatati mas-self ta' fondi;
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 30a (ġdid)
(30a)  "ġurisdizzjoni li ma tikkooperax" tfisser ġurisdizzjoni li għaliha japplika kwalunkwe każ mis-segwenti:
(a)  ġurisdizzjoni li ma tissodisfax l-istandards ta' trasparenza internazzjonali;
(b)  jeżistu reġimi preferenzjali potenzjali fi ħdan il-ġurisdizzjoni;
(c)  teżisti sistema tat-taxxa mingħajr taxxa fuq l-introjtu tal-kumpaniji jew waħda li tkun qrib iż-żero fi ħdan il-ġurisdizzjoni;
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 30b (ġdid)
(30b)  "sustanza ekonomika" tfisser kriterji fattwali, inkluż fil-kuntest tal-ekonomija diġitali, li jippermettu li l-preżenza taxxabbli ta' intrapriza tiġi definita abbażi ta' kriterji fattwali, bħall-eżistenza ta' riżorsi umani u materjali speċifiċi għall-entità, l-awtonomija tal-ġestjoni tagħha, ir-realtà ġuridika tagħha u, meta jkun xieraq, in-natura tal-assi tagħha;
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 30c (ġdid)
(30c)  "kumpanija tal-isem" tfisser kull tip ta' entità ġuridika mingħajr sustanza ekonomika u li titwaqqaf purament għal skopijiet ta' taxxa;
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 30d (ġdid)
(30d)  "kost tar-royalties" tfisser kostijiet li jiġu minn pagamenti ta' kwalunkwe tip magħmula bħala kunsiderazzjoni għall-użu ta', jew id-dritt tal-użu ta', kull dritt tal-awtur ta' xogħol letterarju, artistiku jew xjentifiku, inklużi films ċinematografiċi u software, kull privattiva, trademark, disinn jew mudell, pjan, formula jew proċess sigriet, jew għal informazzjoni dwar esperjenza industrijali, kummerċjali jew xjentifika jew kwalunkwe assi ieħor intanġibbli; pagamenti għall-użu ta', jew id-dritt tal-użu ta', apparat industrijali, kummerċjali jew xjentifiku għandhom jitqiesu bħala kostijiet tar-royalties;
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 30e (ġdid)
(30e)  "ipprezzar ta' trasferiment" tfisser l-ipprezzar li permezz tiegħu intrapriża tittrasferixxi beni tanġibbli jew assi intanġibbli, jew tipprovdi servizzi lil intrapriżi assoċjati;
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 31
(31)  "diskrepanza ibrida" tfisser sitwazzjoni bejn kontribwent u intrapriża assoċjata jew arranġament strutturat bejn il-partijiet f'ġurisdizzjonijiet tat-taxxa differenti fejn kwalunkwe wieħed mill-eżiti li ġejjin huma attribwibbli għal differenzi fil-karatterizzazzjoni legali ta' strument finanzjarju jew entità finanzjarja, jew it-trattament ta' preżenza kummerċjali bħala stabbiliment permanenti:
(31)  "diskrepanza ibrida" tfisser diskrepanza ibrida kif definita fil-punt (9) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva (UE) 2016/1164;
(a)  tnaqqis tal-istess pagament, spejjeż jew telf mill-bażi taxxabbli jseħħ kemm fil-ġurisdizzjoni fejn il-pagament għandu s-sors tiegħu, l-ispejjeż ikunu saru jew it-telf jiġġarrab kif ukoll fil-ġurisdizzjoni l-oħra ("tnaqqis doppju");
(b)  tnaqqis ta' pagament mill-bażi taxxabbli fil-ġurisdizzjoni fejn il-pagament għandu s-sors tiegħu mingħajr inklużjoni korrispondenti għal finijiet ta' taxxa tal-istess pagament fil-ġurisdizzjoni l-oħra ("tnaqqis mingħajr inklużjoni");
(c)  fil-każ ta' differenzi fit-trattament ta' preżenza kummerċjali bħala stabbiliment permanenti, nontassazzjoni tal-introjtu li għandu s-sors tiegħu f'ġurisdizzjoni mingħajr inklużjoni korrispondenti għal finijiet ta' taxxa tal-istess introjtu fil-ġurisdizzjoni l-oħra ("nontassazzjoni mingħajr inklużjoni").
Diskrepanza ibrida tinqala' biss sal-punt li l-istess pagament imnaqqas, spejjeż magħmula jew telf imġarrab f'żewġ ġurisdizzjonijiet jaqbżu l-ammont ta' introjtu li jiġi inkluż fiż-żewġ ġurisdizzjonijiet u li jista' jiġi attribwit lill-istess sors.
Diskrepanza ibrida tinkludi wkoll it-trasferiment ta’ strument finanzjarju taħt arranġament strutturat li jinvolvi lil kontribwent fejn ir-redditu sottostanti fuq l-istrument finanzjarju trasferit huwa trattat għal finijiet ta’ taxxa bħala derivat simultanjament minn aktar minn waħda mill-partijiet għall-arranġament, li huma residenti għal finijiet ta’ taxxa f’ġurisdizzjonijiet differenti, li jagħti lok għal kwalunkwe wieħed mill-eżiti li ġejjin:
(a)  tnaqqis ta' pagament konness mar-redditu sottostanti mingħajr inklużjoni korrispondenti għal finijiet ta' taxxa ta' tali pagament, sakemm ir-redditu sottostanti ma jkunx inkluż fl-introjtu taxxabbli ta' waħda mill-partijiet involuti;
(b)  kumpens mit-taxxa minn ras il-għajn fuq pagament derivat mill-istrument finanzjarju ttrasferit għal aktar minn waħda mill-partijiet involuti.
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 32
(32)  "arranġament strutturat" tfisser arranġament li jinvolvi diskrepanza ibrida fejn id-diskrepanza hija pprezzata fit-termini tal-arranġament jew arranġament li tfassal biex jipproduċi eżitu ta' diskrepanza ibrida, ħlief jekk il-kontribwent jew intrapriża assoċjata ma setgħux jiġu raġonevolment mistennija jkunu konxji tad-diskrepanza ibrida u ma kkondividewx fil-valur tal-benefiċċju tat-taxxa li jirriżulta mid-diskrepanza ibrida;
imħassar
Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 33a (ġdid)
(33a)  "stabbiliment diġitali permanenti" tfisser preżenza diġitali sinifikanti tal-kontribwent li jagħti servizzi f'ġurisdizzjoni diretti lejn konsumaturi jew negozji f'din il-ġurisdizzjoni, skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 5(2a);
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 33b (ġdid)
(33b)  "numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa Ewropew" jew "NIT" tfisser numru kif definit fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Diċembru 2012 li tinkludi pjan ta' azzjoni biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa.
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2
Il-Kummissjoni tista' tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 66 sabiex jiġu stipulati definizzjonijiet ta' aktar kunċetti.
Il-Kummissjoni tista' tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 66 sabiex jiġu aġġornati d-definizzjonijiet attwali jew stipulati definizzjonijiet ta' aktar kunċetti.
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Kontribwent għandu jitqies li għandu stabbiliment permanenti fi Stat Membru għajr l-Istat Membru fejn huwa residenti għal finijiet ta' taxxa meta jkollu post fiss f'dak l-Istat Membru l-ieħor minn fejn huwa jmexxi kompletament jew parzjalment in-negozju tiegħu, inkluż b'mod partikolari:
1.  Kontribwent għandu jitqies li għandu stabbiliment permanenti li jinkludi stabbiliment diġitali permanenti fi Stat Membru għajr l-ġurisdizzjoni fejn huwa residenti għal finijiet ta' taxxa meta jkollu post fiss tan-negozju jew preżenza diġitali f'dak l-Istat Membru l-ieħor minn fejn huwa jmexxi kompletament jew parzjalment in-negozju tiegħu, inkluż b'mod partikolari:
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt fa (ġdid)
(fa)  pjattaforma diġitali jew kwalunkwe mudell ta' negozju diġitali ieħor ibbażat fuq il-ġbir u l-użu ta' data għal finijiet kummerċjali.
Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Jekk kontribwent residenti f'ġurisdizzjoni waħda jipprovdi aċċess għal, jew joffri pjattaforma diġitali bħal pereżempju applikazzjoni elettronika, bażi tad-data, suq online, spazju għall-arkivjar jew joffri magna tat-tiftix jew servizzi ta' reklamar fuq sit web jew f'applikazzjoni elettronika, dan il-kontribwent għandu jitqies li jkollu stabbiliment diġitali permanenti fi Stat Membru għajr il-ġurisdizzjoni li fiha huwa resident għal finijiet ta' taxxa jekk l-ammont totali ta' dħul tal-kontribwent jew ta' intrapriża assoċjata dovuti għal tranżazzjonijiet remoti ġġenerati mill-pjattaformi diġitali msemmija qabel fil-ġurisdizzjoni mhux residenti jkun aktar minn EUR 5 000 000 kull sena u meta kwalunkwe kundizzjoni minn dawn li ġejjin tkun sodisfatta:
(a)  mill-inqas 1 000 utent individwali rreġistrat kull xahar iddomiċiljati fi Stat Membru għajr il-ġurisdizzjoni li fiha l-kontribwent huwa residenti għal finijiet ta' taxxa li lloggjaw jew żaru l-pjattaformi diġitali tal-kontribwent;
(b)  mill-inqas 1 000 kuntratt diġitali jkunu ġew konklużi fix-xahar mal-klijenti jew mal-utenti li huma ddomiċiljati fil-ġurisdizzjoni mhux residenti f'sena fiskali;
(c)  il-volum tal-kontenut diġitali miġbur mill-kontribwent f'sena fiskali jaqbeż l-10 % tal-total tal-kontenut diġitali maħżun tal-grupp.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 66 li jemenda din id-Direttiva billi taġġusta l-fatturi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) ta' dan il-paragrafu abbażi tal-progress fil-ftehimiet internazzjonali.
Jekk flimkien mal-livell limitu bbażat fuq id-dħul stabbilit fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, wieħed jew aktar mit-tliet fatturi diġitali stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) ta' dan il-paragrafu jkunu applikabbli għal kontribwent fl-Istati Membru rilevanti, il-kontribwent għandu jitqies li jkollu stabbiliment permanenti f'dak l-Istat Membru.
Kontribwent għandu jkun meħtieġ jgħarraf lill-awtoritajiet tat-taxxa l-informazzjoni kollha rilevanti għad-determinazzjoni tal-istabbiliment permanenti jew tal-istabbiliment diġitali permanenti skont dan l-Artikolu.
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
Minbarra l-ammonti li huma deduċibbli bħala kostijiet għar-riċerka u l-iżvilupp skont il-paragrafu 2, il-kontribwent jista' jnaqqas ukoll, għal kull sena tat-taxxa, 50 % addizzjonali ta' dawn il-kostijiet li jkun ġarrab matul dik is-sena, bl-eċċezzjoni tal-kost relatat mal-assi tanġibbli fissi mobbli. Sal-punt li l-kostijiet għar-riċerka u l-iżvilupp jilħqu aktar minn EUR 20 000 000, il-kontribwent jista' jnaqqas 25 % tal-ammont eċċessiv.
Fir-rigward tal-kostijiet għar-riċerka u l-iżvilupp ta' mhux aktar minn EUR 20 000 000 u li huma marbuta mal-persunal, inklużi l-pagi, is-subkuntratturi, ħaddiema fl-aġenziji u l-freelancers, il-kontribwent għandu jirċievi kreditu ta' taxxa fl-ammont ta' 10 % tal-ispejjeż imġarrba.
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-kontribwent jista' jnaqqas 100 % addizzjonali mill-kostijiet tiegħu għar-riċerka u l-iżvilupp sa EUR 20 000 000 meta dak il-kontribwent ikun jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
imħassar
(a)  huwa intrapriża mhux elenkata b'inqas minn 50 impjegat u b'fatturat annwali u/jew b'total tal-karta bilanċjali annwali li ma jabiżx l-EUR 10 000 000;
(b)  ma kienx irreġistrat għal aktar minn ħames snin. Jekk il-kontribwent ma jkunx soġġett għal reġistrazzjoni, il-perjodu ta' ħames snin jista' jitqies li jibda fil-mument li l-intrapriża tibda l-attività ekonomika tagħha jew inkella tkun responsabbli li tħallas it-taxxa fuqha;
(c)  ma ġiex iffurmat peremezz ta' fużjoni;
(d)  ma għandu l-ebda intrapriża assoċjata.
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 11
[...]
imħassar
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b
(b)  50 % tal-kostijiet għad-divertiment, sa ammont li ma jaqbiżx [x] % tad-dħul fis-sena tat-taxxa;
(b)  50 % tal-kostijiet għad-divertiment ordinarji u meħtieġa direttament relatati jew assoċjati man-negozju tal-kontribwent, sa ammont li ma jaqbiżx [x] % tad-dħul fis-sena tat-taxxa;
Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c
(c)  it-trasferiment tal-qligħ miżmum għal riżerva li tifforma parti mill-ekwità tal-kumpanija;
(c)  it-trasferiment tal-qligħ miżmum għal riżerva li tifforma parti mill-ekwità tal-kumpanija, differenti mill-qligħ miżmum għal riżerva minn intrapriżi kooperattivi u konsorzji kooperattivi, kemm matul l-attività attwali tal-kumpanija kif ukoll wara l-iskadenza tagħha, skont ir-regoli tat-taxxa nazzjonali;
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)
(ja)  spejjeż lil benefiċjarji li jinsabu f'pajjiżi elenkati fil-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma jikkooperawx (magħrufa wkoll bħala "rifuġji fiskali");
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
Il-kostijiet tas-self eċċedenti għandhom ikunu jistgħu jitnaqqsu fis-sena tat-taxxa li fiha jiġġarrbu għal massimu ta' 30 % tal-qligħ tal-kontribwent qabel l-imgħax, it-taxxa, id-deprezzament u l-amortizzament ('EBITDA') jew għal ammont massimu ta' EUR 3 000 000, skont liema minnhom ikun l-ogħla.
Il-kostijiet tas-self eċċedenti għandhom ikunu jistgħu jitnaqqsu fis-sena tat-taxxa li fiha jiġġarrbu għal massimu ta' 10 % tal-qligħ tal-kontribwent qabel l-imgħax, it-taxxa, id-deprezzament u l-amortizzament ('EBITDA') jew għal ammont massimu ta' EUR 1 000 000, skont liema minnhom ikun l-ogħla.
Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, meta kontribwent ikun permess jew mitlub li jaġixxi f'isem grupp, kif definit fir-regoli ta' sistema nazzjonali ta' tassazzjoni ta' gruppi, il-grupp kollu għandu jiġi ttrattat bħala kontribwent. F'dawk iċ-ċirkostanzi, il-kostijiet tas-self eċċedenti u l-EBITDA għandhom jiġu kkalkolati għall-grupp kollu. L-ammont ta' EUR 3 000 000 għandu jiġi kkunsidrat ukoll għall-grupp kollu.
Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, meta kontribwent ikun permess jew mitlub li jaġixxi f'isem grupp, kif definit fir-regoli ta' sistema nazzjonali ta' tassazzjoni ta' gruppi, il-grupp kollu għandu jiġi ttrattat bħala kontribwent. F'dawk iċ-ċirkostanzi, il-kostijiet tas-self eċċedenti u l-EBITDA għandhom jiġu kkalkolati għall-grupp kollu. L-ammont ta' EUR 1 000 000 għandu jiġi kkunsidrat ukoll għall-grupp kollu.
Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 6
6.  Il-kostijiet tas-self eċċedenti li ma jistgħux jitnaqqsu f'sena tat-taxxa partikolari għandhom jiġu riportati mingħajr ebda limitazzjoni ta' żmien.
6.  Il-kostijiet tas-self eċċedenti li ma jistgħux jitnaqqsu f'sena tat-taxxa partikolari għandhom jiġu riportati għal perjodu ta' ħames snin.
Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 14a (ġdid)
Artikolu 14a
Eżenzjonijiet speċifiċi
Il-qligħ li jinżamm għal riżerva minn kooperattivi u konsorzji, kemm matul l-attività attwali tal-kumpanija kif ukoll wara l-iskadenza tagħha, kif ukoll il-benefiċċji mogħtija mill-kooperattivi u l-konsorzji lill-membri tagħhom stess huwa deduċibbli kull meta d-deduċibbiltà hija permessa mil-leġiżlazzjonijiet fiskali nazzjonali.
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 29
Artikolu 29
Artikolu 29
Tassazzjoni tal-ħruġ
Tassazzjoni tal-ħruġ
1.   Ammont ugwali għall-valur tas-suq tal-assi ttrasferiti, fil-ħin tal-ħruġ tal-assi, nieqes il-valur tagħhom għall-finijiet tat-taxxa, għandu jiġi ttrattat bħala dħul akkumulat fi kwalunkwe waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw ir-regoli fil-qasam tat-tassazzjoni tal-ħruġ previsti mid-Direttiva (UE) 2016/1164.
(a)  meta kontribwent jittrasferixxi assi mill-uffiċċju prinċipali tiegħu għall-istabbiliment permanenti tiegħu fi Stat Membru ieħor jew f'pajjiż terz;
(b)  meta kontribwent jittrasferixxi assi mill-istabbiliment permanenti tiegħu fi Stat Membru għall-uffiċċju prinċipali tiegħu jew stabbiliment permanenti ieħor fi Stat Membru ieħor jew f'pajjiż terz, sal-punt li, minħabba t-trasferiment, l-Istat Membru tal-istabbiliment permanenti ma jibqax ikollu d-dritt li jintaxxa l-assi ttrasferiti;
(c)  meta kontribwent jittrasferixxi r-residenza tat-taxxa tiegħu lejn Stat Membru ieħor jew lejn pajjiż terz, ħlief għal dawk l-assi li jibqgħu effettivament konnessi ma' stabbiliment permanenti fl-ewwel Stat Membru;
(d)  meta kontribwent jittrasferixxi n-negozju mwettaq mill-istabbiliment permanenti tiegħu minn Stat Membru wieħed għal Stat Membru ieħor jew għal pajjiż terz, sal-punt li, minħabba t-trasferiment, l-Istat Membru tal-istabbiliment permanenti ma jibqax ikollu d-dritt li jintaxxa l-assi ttrasferiti.
2.  L-Istat Membru li lejh jiġu ttrasferiti l-assi, ir-residenza tat-taxxa jew in-negozju mwettaq minn stabbiliment permanenti għandu jaċċetta l-valur stabbilit mill-Istat Membru tal-kontribwent jew tal-istabbiliment permanenti bħala l-valur inizjali tal-assi għal finijiet ta' taxxa.
3.  Dan l-Artikolu ma għandux japplika għat-trasferimenti tal-assi relatati mal-finanzjament tat-titoli, l-assi mqiegħda bħala kollateral jew meta t-trasferiment tal-assi jseħħ sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti kapitali prudenzjali jew għall-fini tal-ġestjoni tal-likwidità meta dawk l-assi jkunu mistennija jmorru lura għand l-Istat Membru tat-trasferent f'perjodu ta' 12-il xahar.
Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1
1.  It-telf magħmul f'sena tat-taxxa minn kontribwent residenti jew stabbiliment permanenti ta' kontribwent mhux residenti jista' jiġi riportat u mnaqqas fis-snin tat-taxxa sussegwenti, sakemm ma jkunx previst mod ieħor minn din id-Direttiva.
1.  It-telf magħmul f'sena tat-taxxa minn kontribwent residenti jew stabbiliment permanenti ta' kontribwent mhux residenti jista' jiġi riportat u mnaqqas fis-snin tat-taxxa sussegwenti, sa perjodu massimu ta' ħames snin.
Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 42
Artikolu 42
imħassar
Kumpens u rkupru tat-telf
1.  Kontribwent residenti li jkun għadu profittabbli wara li jkun naqqas it-telf tiegħu stess skont l-Artikolu 41 jista' addizzjonalment inaqqas it-telf imġarrab, fl-istess sena tat-taxxa, mis-sussidjarji kwalifikanti immedjati tiegħu, kif imsemmi fl-Artikolu 3(1), jew minn stabbiliment(i) permanenti li jinsab(u) fi Stati Membri oħrajn. Dan il-kumpens tat-telf għandu jingħata għal perjodu ta' żmien limitat f'konformità mal-paragrafi 3 u 4 ta' dan l-Artikolu.
2.  It-tnaqqis għandu jkun proporzjonali għall-parteċipazzjoni tal-kontribwent residenti fis-sussidjarji kwalifikanti tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 3(1) u għandu jkun sħiħ għall-istabbilimenti permanenti. It-tnaqqis tal-bażi għat-taxxa tal-kontribwent residenti fl-ebda każ ma għandu jirriżulta f'ammont negattiv.
3.  Il-kontribwent residenti għandu jżid lura mal-bażi għat-taxxa tiegħu, sal-ammont preċedentement imnaqqas bħala telf, kwalunkwe profitt sussegwenti magħmul mis-sussidjarji kwalifikanti tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 3(1) jew mill-istabbilimenti permanenti tiegħu.
4.  It-telf imnaqqas skont il-paragrafi 1 u 2 għandu awtomatikament jiġi inkorporat mill-ġdid fil-bażi għat-taxxa tal-kontribwent residenti fi kwalunkwe waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:
(a)  meta, fit-tmiem tal-ħames sena tat-taxxa wara li t-telf ikun sar deduċibbli, ma jkun ġie inkorporat mill-ġdid ebda profitt jew il-profitti inkorporati mill-ġdid ma jkunux jikkorrispondu għall-ammont sħiħ tat-telf imnaqqas;
(b)  meta l-kumpanija sussidjarja li tikkwalifika msemmija fl-Artikolu 3(1) tinbiegħ, tiġi stralċjata jew ittrasformata fi stabbiliment permanenti;
(c)  meta l-istabbiliment permanenti jinbiegħ, jiġi stralċjat jew ittrasformat f'kumpanija sussidjarja;
(d)  meta l-kumpanija omm ma tibqax tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1).
Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 45a (ġdid)
Artikolu 45a
Kontribuzzjoni tat-taxxa effettiva
Sakemm il-livell limitu stabbilit fil-punt (c) tal-Artikolu 2(1) jibqa' fis-seħħ, l-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw u jippubblikaw il-kontribuzzjoni tat-taxxa effettiva tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u tal-intrapriżi multinazzjonali fl-Istati Membri kollha, sabiex dawn tal-aħħar ikunu jistgħu jiżguraw kundizzjonijiet ta' parità għall-kumpaniji simili fi ħdan l-Unjoni u jtaffu l-piż u l-kostijiet amministrattivi għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.
Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
B'deroga mill-punti (c) u (d) tal-Artikolu 8, kontribwent ma għandux ikun eżentat mit-taxxa fuq introjtu minn barra l-pajjiż li l-kontribwent ikun irċieva bħala distribuzzjoni tal-profitt mingħand entità f'pajjiż terz jew bħala rikavat mid-disponiment tal-ishma miżmuma f'entità f'pajjiż terz, fejn dik l-entità fil-pajjiż tar-residenza tat-taxxa tkun soġġetta għal rata tat-taxxa korporattiva statutorja aktar baxxa minn nofs ir-rata tat-taxxa statutorja li l-kontribwent kellu jkun soġġett għaliha, b'konnessjoni ma' tali introjtu minn barra l-pajjiż, fl-Istat Membru tar-residenza tiegħu għal finijiet ta' taxxa.
B'deroga mill-punti (c) u (d) tal-Artikolu 8, kontribwent ma għandux ikun eżentat mit-taxxa fuq introjtu minn barra l-pajjiż li ma jirriżultax minn negozju attiv u li l-kontribwent ikun irċieva bħala distribuzzjoni tal-profitt mingħand entità f'pajjiż terz jew bħala rikavat mid-disponiment tal-ishma miżmuma f'entità f'pajjiż terz, fejn dik l-entità fil-pajjiż tar-residenza tat-taxxa tkun soġġetta għal rata tat-taxxa korporattiva statutorja aktar baxxa minn 15 %, b'konnessjoni ma' tali introjtu minn barra l-pajjiż, fl-Istat Membru tar-residenza tiegħu għal finijiet ta' taxxa.
Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 2
2.  Meta japplika l-paragrafu 1, il-kontribwent għandu jkun soġġett għat-taxxa fuq l-introjtu minn barra l-pajjiż bi tnaqqis tat-taxxa mħallsa fil-pajjiż terz mill-obbligu tat-taxxa tiegħu fl-Istat Membru fejn ikun residenti għal finijiet ta' taxxa. It-tnaqqis ma għandux jaqbeż l-ammont ta' taxxa, kif ikkomputata qabel it-tnaqqis, li hija attribbwibbli għall-introjtu li jista' jkun intaxxat.
2.  Meta japplika l-paragrafu 1, il-kontribwent għandu jkun soġġett għat-taxxa fuq l-introjtu minn barra l-pajjiż bi tnaqqis tat-taxxa mħallsa fil-pajjiż terz mill-obbligu tat-taxxa tiegħu fl-Istat Membru fejn ikun residenti għal finijiet ta' taxxa. It-tnaqqis ma għandux jaqbeż l-ammont ta' taxxa, kif ikkomputata qabel it-tnaqqis, li hija attribbwibbli għall-introjtu li jista' jkun intaxxat. Sabiex jibbenefika mit-tnaqqis, il-kontribwent għandu jkun meħtieġ li juri bil-provi lill-awtoritajiet tat-taxxa tiegħu li l-introjtu barrani jirriżulta minn negozju attiv. Tali prova tista' tintwera permezz ta' ċertifikat maħruġ għal dan l-għan mill-awtoritajiet tat-taxxa barranin.
Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 58
Artikolu 58
Artikolu 58
Regola ġenerali kontra l-abbużi
Regola ġenerali kontra l-abbużi
1.   Għall-finijiet tal-kalkolazzjoni tal-bażi ta' taxxa skont ir-regoli ta' din id-Direttiva, Stat Membru għandu jinjora arranġament jew sensiela ta' arranġamenti li, wara li ddaħħlu fis-seħħ għall-iskop essenzjali li jinkiseb vantaġġ tat-taxxa li jegħleb l-għan jew l-iskop ta' din id-Direttiva, mhumiex ġenwini, b'kunsiderazzjoni tal-fatti u taċ-ċirkostanzi kollha rilevanti. Arranġament jista' jinkludi aktar minn pass wieħed jew parti waħda.
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva għandha tapplika r-regola ġenerali kontra l-abbużi prevista mid-Direttiva (UE) 2016/1164.
2.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, arranġament jew sensiela ta' arranġamenti għandhom jitqiesu bħala mhux ġenwini sakemm ma jkunux saru għal raġunijiet kummerċjali validi li jirriflettu r-realtà ekonomika.
3.  L-arranġamenti jew sensiela ta' arranġamenti li jiġu injorati skont il-paragrafu 1 għandhom jiġu ttrattati, għall-iskop tal-kalkolazzjoni tal-bażi għat-taxxa, b'referenza għas-sustanza ekonomika tagħhom.
Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
Entità, jew stabbiliment permanenti li l-profitti tiegħu mhumiex soġġetti għat-taxxa jew huma eżentati mit-taxxa fl-Istat Membru tal-uffiċċju prinċipali tiegħu, għandhom jiġu ttrattati bħala korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:
L-Istat Membru ta' kontribwent għandu jittratta entità, jew stabbiliment permanenti li l-profitti tiegħu mhumiex soġġetti għat-taxxa jew huma eżentati mit-taxxa f'dak l-Istat Membru, bħala kumpanija barranija kkontrollata meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:
Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b
(b)  it-taxxa korporattiva attwali mħallsa mill-entità jew mill-istabbiliment permanenti fuq il-profitti tagħha/tiegħu tkun aktar baxxa mid-differenza bejn it-taxxa korporattiva li kienet tkun imposta fuq il-profitti tal-entità jew tal-istabbiliment permanenti skont ir-regoli ta' din id-Direttiva u t-taxxa korporattiva attwali mħallsa fuq dawk il-profitti mill-entità jew mill-istabbiliment permanenti.
(b)  il-profitti tal-entità huma soġġetti għal rata tat-taxxa korporattiva aktar baxxa minn 15 %; dik ir-rata għandha tiġi vvalutata abbażi tal-profitt qabel l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet introdotti minn dawn il-pajjiżi biex titnaqqas il-bażi taxxabbli soġġetta għar-rata; dik ir-rata għandha tiġi riveduta kull sena skont l-iżviluppi ekonomiċi fil-kummerċ dinji;
Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, fil-komputazzjoni tat-taxxa korporattiva li kienet tiġi imposta fuq il-profitti tal-entità skont ir-regoli tad-Direttiva fl-Istat Membru tal-kontribwent, l-introjtu ta' kwalunkwe stabbiliment permanenti tal-entità li mhuwiex soġġett għat-taxxa jew li huwa eżentat mit-taxxa fil-ġurisdizzjoni tal-korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż ma għandux jiġi kkunsidrat.
imħassar
Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 2
2.  Meta entità jew stabbiliment permanenti tkun/ikun trattat(a) bħala korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż skont il-paragrafu 1, l-introjtu mhux imqassam tal-entità jew tal-istabbiliment permanenti għandu jkun soġġett għal taxxa sal-punt li dan jiġi derivat mill-kategoriji li ġejjin:
2.  Meta entità jew stabbiliment permanenti tkun/ikun trattat(a) bħala kumpannija barranija kkontrollata skont il-paragrafu 1, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jinkludi fil-bażi għat-taxxa:
(a)  l-introjtu mhux iddistribwit tal-entità jew l-introjtu tal-istabbiliment permanenti li ġej mill-kategoriji li ġejjin:
(a)   imgħax jew kwalunkwe intojtu ieħor iġġenerat minn assi finanzjarji;
(i)   imgħax jew kwalunkwe introjtu ieħor iġġenerat minn assi finanzjarji;
(b)   royalties jew kwalunkwe introjtu ieħor iġġenerat minn proprjetà intellettwali;
(ii)   royalties jew kwalunkwe introjtu ieħor iġġenerat minn proprjetà intellettwali;
(c)   dividendi u introjtu mid-disponiment ta' ishma;
(iii)   dividendi u introjtu mid-disponiment ta' ishma;
(d)   introjtu minn kiri finanzjarju;
(iv)   introjtu minn kiri finanzjarju;
(e)   introjtu minn attivitajiet tal-assigurazzjoni, attivitajiet bankarji u attivitajiet finanzjarji oħra;
(v)   introjtu minn attivitajiet tal-assigurazzjoni, attivitajiet bankarji u attivitajiet finanzjarji oħra;
(f)   introjtu minn kumpaniji ta' fatturazzjoni li jaqilgħu introjtu fuq bejgħ u servizzi minn prodotti u servizzi mixtrija minn intrapriżi assoċjati u mibjugħa lilhom, li ftit li xejn iżidu l-valur ekonomiku.
(vi)   introjtu minn kumpaniji ta' fatturazzjoni li jaqilgħu introjtu fuq bejgħ u servizzi minn prodotti u servizzi mixtrija minn intrapriżi assoċjati u mibjugħa lilhom, li ma jżidux il-valur ekonomiku jew iżiduh ftit li xejn.
L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għal korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż li hija residenti jew tinsab fi Stat Membru jew f'pajjiż terz u li hija parti għall-Ftehim taż-ŻEE fejn il-korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż tkun twaqqfet għal raġunijiet kummerċjali validi li jirriflettu r-realtà ekonomika. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, l-attività tal-korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż għandha tirrifletti r-realtà ekonomika sal-punt li dik l-attività tkun appoġġata minn persunal, tagħmir, assi u bini proporzjonati.
Dan il-punt ma għandux japplika meta l-kumpanija barranija kkontrollata twettaq attività ekonomika sostanzjali appoġġata minn persunal, tagħmir, assi u proprjetajiet, kif jixhdu l-fatti u ċ-ċirkostanzi rilevanti. Meta l-kumpanija barranija kkontrollata tkun residenti jew tinsab f'pajjiż terz li mhux parti mill-Ftehim ŻEE, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jastjenu milli japplikaw is-subparagrafu preċedenti, jew
(b)  l-introjtu mhux iddistribwit tal-entità jew stabbiliment permanenti li jirriżulta minn arranġamenti mhux ġenwini li ġew stabbiliti għall-fini essenzjali li jinkiseb vantaġġ fiskali.
Għall-finijiet ta' dan il-punt, arranġament jew sensiela tagħhom għandhom jitqiesu bħala mhux ġenwini sal-punt li fih l-entità jew l-istabbiliment permanenti ma jkunux il-propjetarju tal-assi jew ma jkunux ħadu r-riskji li jiġġeneraw l-introjtu kollu tiegħu, jew parti minnu, li kieku ma kienx ikkontrollat minn kumpanija fejn jitwettqu l-funzjonijiet tal-persuni sinifikanti, li huma rilevanti għal dawk l-assi u riskji, u li huma strumentali biex jiġi ġġenerat l-introjtu tal-kumpanija kkontrollata.
Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
Entità jew stabbiliment permanenti ma għandhomx jiġu ttrattati bħala korporazzjoni kkontrollata minn barra l-pajjiż kif imsemmija fil-paragrafu 1 meta mhux aktar minn terz tal-introjtu li jakkumula għall-entità jew għall-istabbiliment permanenti jkun jaqa' fi ħdan il-kategoriji (a) sa (f) tal-paragrafu 2.
Meta, skont ir-regoli ta' Stat Membru, il-bażi għat-taxxa ta' kontribwent tiġi kkalkolata skont il-punt (a) tal-paragrafu 2, l-Istat Membru jista' jagħżel li ma jittrattax entità jew stabbiliment permanenti bħala kumpanija barranija kkontrollata skont il-paragrafu 1 jekk terz jew inqas tal-introjtu li takkumula l-entità jew l-istabbiliment permanenti jaqa' fil-kategoriji taħt il-punt (a) tal-paragrafu 2.
Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
L-impriżi finanzjarji ma għandhomx jiġu ttrattati bħala korporazzjonijiet ikkontrollati minn barra l-pajjiż skont il-paragrafu 1 meta mhux aktar minn terz tal-introjtu li jakkumula għall-entità jew għall-istabbiliment permanenti mill-kategoriji (a) sa (f) tal-paragrafu 2 ikun ġej minn tranżazzjonijiet mal-kontribwent jew ma' intrapriżi assoċjati tiegħu.
Meta, skont ir-regoli ta' Stat Membru, il-bażi għat-taxxa tal-kontribwent hija kkalkolata skont il-punt (a) tal-paragrafu 2, l-Istat Membru jista' jagħżel li ma jittrattax impriżi finanzjarji bħala kumpaniji barranin ikkontrollati jekk terz jew anqas tal-introjtu tal-entità mill-kategoriji taħt il-punt (a) tal-paragrafu 2 jiġi minn tranżazzjonijiet mal-kontribwent jew mal-intrapriżi assoċjati tiegħu.
Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  L-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-kamp ta' applikazzjoni tal-punt (b) tal-paragrafu 2 entità jew stabbiliment permanenti:
(a)  bi profitti kontabilistiċi ta' mhux aktar minn EUR 750 000, u b'introjtu mhux mill-kummerċ ta' mhux aktar minn EUR 75 000; jew
(b)  li l-profitti kontabilistiċi tiegħu jammontaw għal mhux aktar minn 10 fil-mija tal-kostijiet operatorji għall-perjodu tat-taxxa.
Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, il-kostijiet operatorji ma jistgħux jinkludu l-kost tal-oġġetti mibjugħa barra l-pajjiż fejn l-entità hija residenti, jew fejn jinsab l-istabbiliment permanenti, għall-finijiet tat-taxxa u pagamenti lil intrapriżi assoċjati.
Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 61
Artikolu 61
Artikolu 61
Diskrepanza ibrida
Diskrepanza ibrida
Sal-punt li diskrepanza ibrida bejn l-Istati Membri tirriżulta fi tnaqqis doppju tal-istess pagament, spejjeż jew telf, it-tnaqqis għandu jingħata biss fl-Istat Membru fejn tali pagament għandu s-sors tiegħu, l-ispejjeż jew it-telf ikunu ġġarbu.
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw ir-regoli previsti fl-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2016/1164 dwar id-diskrepanzi ibridi.
Sal-punt li diskrepanza ibrida li tinvolvi pajjiż terz tirriżulta fi tnaqqis doppju tal-istess pagament, spejjeż jew telf, l-Istat Membru kkonċernat għandu jirrifjuta t-tnaqqis ta' tali pagament, spejjeż jew telf, sakemm il-pajjiż terz ma jkunx diġà għamel dan.
Sal-punt li diskrepanza ibrida bejn l-Istati Membri tirriżulta fi tnaqqis mingħajr inklużjoni, l-Istat Membru tal-pagatur għandu jirrifjuta t-tnaqqis ta' tali pagament.
Sal-punt li tali diskrepanza ibrida li tinvolvi pajjiż terz tirriżulta fi tnaqqis mingħajr inklużjoni:
(a)  jekk il-pagament ikollu s-sors tiegħu fi Stat Membru, dak l-Istat Membru għandu jirrifjuta t-tnaqqis, jew
(b)  jekk il-pagament għandu s-sors tiegħu f’pajjiż terz, l-Istat Membru kkonċernat għandu jitlob lill-kontribwent jinkludi tali pagament fil-bażi taxxabbli, ħlief jekk il-pajjiż terz ma ċaħadx diġà it-tnaqqis jew talab li l-pagament ikun inkluż.
Sal-punt li diskrepanza ibrida bejn Stati Membri li tinvolvi stabbiliment permanenti tirriżulta f'nontassazzjoni mingħajr inklużjoni, l-Istat Membru li fih il-kontribwent huwa residenti għal finijiet ta' taxxa għandu jitlob lill-kontribwent biex jinkludi fil-bażi taxxabbli l-introjtu attribwit lill-istabbiliment permanenti.
Sal-punt li diskrepanza ibrida li tinvolvi stabbiliment permanenti li jkun jinsab f’pajjiż terz tirriżulta f’nontassazzjoni mingħajr inklużjoni, l-Istat Membru kkonċernat għandu jitlob lill-kontribwent jinkludi fil-bażi taxxabbli l-introjtu attribwit lill-istabbiliment permanenti fil-pajjjiż terz.
4.  Sal-punt li pagament minn kontribwent lil intrapriża assoċjata f’pajjiż terz huwa kumpensat direttament jew indirettament b’pagament, spiża jew telf li minħabba d-diskrepanza ibrida jistgħu jitnaqqsu f’żewġ ġurisdizzjonijiet differenti barra l-Unjoni, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jiċħad it-tnaqqis tal-pagament mill-kontribwent lil intrapriża assoċjata f’pajjiż terz mill-bażi taxxabbli, ħlief jekk wieħed mill-pajjiżi terzi involuti ma jkunx diġà ċaħad it-tnaqqis tal-pagament, spiża jew telf li jkunu jistgħu jitnaqqsu f'żewġ ġurisdizzjonijiet differenti.
5.  Sal-punt li l-inklużjoni korrispondenti ta' pagament deduċibbli minn kontribwent lil intrapriża assoċjata f'pajjiż terz tiġi paċuta direttament jew indirettament ma' pagament li, minħabba diskrepanza ibrida, ma jiġix inkluż mill-benefiċjarju fil-bażi taxxabbli tiegħu, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jirrifjuta t-tnaqqis tal-pagament mill-kontribwent lil intrapriża assoċjata f'pajjiż terz mill-bażi taxxabbli, sakemm wieħed mill-pajjiżi terzi involuti ma jkunx diġà rrifjuta t-tnaqqis tal-pagament mhux inkluż.
6.  Sal-punt li diskrepanza ibrida tirriżulta f'ħelsien mit-taxxa minn ras il-għajn fuq pagament derivat minn strument finanzjarju ttrasferit lil aktar minn waħda mill-partijiet involuti, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jillimita l-benefiċċju ta' tali kumpens b'mod proporzjonali għall-introjtu taxxabbli nett fir-rigward ta' tali pagament.
7.  Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, "pagatur" tfisser l-entità jew l-istabbiliment permanenti fejn il-pagament għandu s-sors tiegħu, l-ispejjeż jew it-telf ikunu ġġarrbu.
Emenda 66
Proposta għal direttiva
Artikolu 61a – titolu
Diskrepanzi fir-residenza tat-taxxa
Diskrepanzi ibridi inversi
Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 61a – paragrafu 1
Sal-punt li pagament, spejjeż jew telf ta' kontribwent li huwa residenti għal finijiet ta' taxxa kemm fi Stat Membru kif ukoll f'pajjiż terz, skont il-liġijiet ta' dak l-Istat Membru jew dak il-pajjiż terz, ikunu deduċibbli mill-bażi taxxabbli fiż-żewġ ġurisdizzjonijiet, kif ukoll sal-punt li tali pagament, spejjeż jew telf ikunu jistgħu jiġu paċuti fl-Istat Membru tal-kontribwent kontra l-introjtu taxxabbli li mhuwiex inkluż fil-pajjiż terz, l-Istat Membru tal-kontribwent għandu jirrifjuta t-tnaqqis tal-pagament, tal-ispejjeż jew tat-telf, sakemm il-pajjiż terz ma jkunx diġà għamel dan.
Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jittrattaw id-diskrepanzi ibridi inversi skont l-Artikolu 9a tad-Direttiva (UE) 2016/1164.
Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 65a (ġdid)
Artikolu 65a
Numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa Ewropew
Il-Kummissjoni għandha tressaq proposta leġiżlattiva dwar numru ta' identifikazzjoni tal-kontribwent Ewropew armonizzat u komuni sal-31 ta' Diċembru 2018, sabiex tagħmel l-iskambju awtomatiku tal-informazzjoni dwar it-taxxa aktar effiċjenti u affidabbli fl-Unjoni.
Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 65b (ġdid)
Artikolu 65b
Skambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni f'materji ta' taxxa
Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza sħiħa u l-implimentazzjoni xierqa ta' din id-Direttiva, l-iskambju ta' informazzjoni f'materji ta' taxxa għandu jkun awtomatiku u obbligatorju, kif stabbilit fid-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE1a.
L-Istati Membri għandhom jallokaw persunal, għarfien espert u riżorsi baġitarji adegwati lill-amministrazzjonijiet tat-taxxa nazzjonali tagħhom kif ukoll riżorsi għat-taħriġ tal-persunal tal-amministrazzjoni tat-taxxa li jiffoka fuq kooperazzjoni tat-taxxa transfruntiera u fuq l-iskambju awtomatiku tal-informazzjoni sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni sħiħa ta' din id-Direttiva.
____________
1a Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/EU tal-15 ta' Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE (ĠU L 64, 11.3.2011, p. 1).
Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2
2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikoli 2(5), 4(5), 11(6), 32(5) u 40 għal perjodu ta' żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikoli 2(5), 4(5), 5(2a), 32(5) u fl-Artikolu 40 għal perjodu ta' żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
Emenda 71
Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 3
3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 2(5), 4(5), 11(6), 32(5) u 40 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Din ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 2(5), 4(5), 5(2a), 32(5) u fl-Artikolu 40 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Din ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 5
5.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 2(5), 4(5), 11(6), 32(5) u 40 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa ebda oġġezzjoni mill-Kunsill f'perjodu ta' [xahrejn] min-notifika ta' dak l-att lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Kunsill ikun informa lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjona. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'[xahrejn] fuq inizjattiva tal-Kunsill.
5.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 2(5), 4(5), 5(2a), 32(5) u l-Artikolu 40 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa ebda oġġezzjoni mill-Kunsill f'perjodu ta' [xahrejn] min-notifika ta' dak l-att lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Kunsill ikun informa lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjona. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'[xahrejn] fuq inizjattiva tal-Kunsill.
Emenda 73
Proposta għal direttiva
Artikolu 66a (ġdid)
Artikolu 66a
Miżuri kontra l-abbużi tat-trattati dwar it-taxxa
L-Istati Membri għandhom jemendaw it-trattati bilaterali tagħhom dwar it-taxxa skont din id-Direttiva sabiex ikun żgurat li tali trattati jinkludu dawn li ġejjin:
(a)  klawsola li tiżgura li ż-żewġ partijiet tat-trattat jimpenjaw ruħhom li jistabbilixxu miżuri skont liema t-taxxa titħallas fejn iseħħu l-attivitajiet ekonomiċi u fejn jinħoloq il-valur;
(b)  addendum biex jiġi ċċarat li l-objettiv tat-trattati bilaterali, apparti biex tkun evitata t-tassazzjoni doppja, jinkludi wkoll il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa;
(c)  klawsola għal test tal-għan prinċipali abbażi ta' regola ġenerali kontra l-evażjoni.
Emenda 74
Proposta għal direttiva
Artikolu 68a (ġdid)
Artikolu 68a
Monitoraġġ
Il-Kummissjoni għandha timmonitorja u tippubblika l-konklużjonijiet tagħha dwar l-implimentazzjoni uniformi ta' din id-Direttiva u tiżgura l-interpretazzjoni omoġenja tal-miżuri tagħha mill-Istati Membri.
Emenda 75
Proposta għal direttiva
Artikolu 69
Artikolu 69
Artikolu 69
Reviżjoni
Rapport ta' implimentazzjoni u rieżami
Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-Kunsill dwar it-tħaddim ta' din id-Direttiva.
Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tivvaluta t-tħaddim ta' din id-Direttiva.
Minkejja l-ewwel subparagrafu, tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha teżamina l-funzjonament tal-Artikolu 11 u tikkunsidra aġġustamenti għad-definizzjoni u l-kalibrar tal-AGI. Il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi bir-reqqa ta' kif l-AGI tista' tħeġġeġ kumpaniji li huma intitolati li jagħżlu li japplikaw ir-regoli ta' din id-Direttiva biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom bl-ekwità.
Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tagħha f'rapport ta' implimentazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rapport għandu jinkludi analiżi tal-elementi kollha li ġejjin:
(a)   l-impatt ta' din is-sistema fuq d-dħul mit-taxxa tal-Istati Membri;
(b)  il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tas-sistema għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju;
(c)   l-impatt fuq ġbir ġust tat-taxxa bejn l-Istati Membri;
(d)   l-impatt fuq is-suq intern fl-intier tiegħu, b'attenzjoni partikolari għad-distorsjoni possibbli tal-kompetizzjoni bejn il-kumpaniji soġġetti għar-regoli l-ġodda stabbiliti f'din id-Direttiva.
(e)   in-numru ta' impriżi li jinsabu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-perjodu ta' tranżizzjoni.
Il-Kummissjoni għandha, għaxar snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tirrieżamina l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim ta' din id-Direttiva.
Il-Kummissjoni għandha tikkomunika s-sejbiet tagħha lill-Istati Membri bil-għan li tikkunsidra dawk is-sejbiet għat-tfassil u l-implimentazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa korporattiva.
Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tagħha f'rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Istati Membri bil-għan li tikkunsidra dawk il-konklużjonijiet għat-tfassil u l-implimentazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa korporattiva akkumpanjati, jekk ikun il-każ, minn proposta leġiżlattiva biex tkun emendata din id-Direttiva.
Emenda 76
Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2018 il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Dawn għandhom minnufih jgħaddu t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.
L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2019 il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Dawn għandhom minnufih jgħaddu t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.
Emenda 77
Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Jannar 2019.
Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Jannar 2020.
Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Novembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza