Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2626(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0139/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0090

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 440kWORD 61k
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κατάσταση στη Συρία
P8_TA(2018)0090RC-B8-0139/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2018/2626(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία, ιδιαίτερα το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία(1),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις σχετικά με τη Συρία στις οποίες προέβη η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, και ειδικότερα τις δηλώσεις της 9ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Συρία, της 25ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη διάσκεψη της συριακής αντιπολίτευσης στο Ριάντ και της 23ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σφαγή στην Ανατολική Γούτα, καθώς και τις παρατηρήσεις της κατά την άφιξη στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 26ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini, και του Επιτρόπου Στυλιανίδη για τις πρόσφατες επιθέσεις στη Συρία, της 3ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ανατολική Γούτα και το Ιντλίμπ, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, και σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Γούτα και αλλού στη Συρία, της 6ης Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini ενώπιον της συνόδου ολομελείας στις 6 Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και την κατάσταση στο Αφρίν της Συρίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/273/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Μαΐου 2011, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας(2) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26 Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την προσθήκη δύο νέων υπουργών στον κατάλογο κυρώσεων,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση από την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 14ης Μαρτίου 2017, με τίτλο «Στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία» (JOIN(2017)0011), καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2017, σχετικά με τη Συρία, που αποτελούν από κοινού τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των συμπροέδρων της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τη διάσκεψη «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», καθώς και τις προηγούμενες διασκέψεις σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, στο Κουβέιτ, στο Βερολίνο και στο Ελσίνκι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC) στη Γενεύη σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, ιδίως δε εκείνες της 26ης Φεβρουαρίου 2018 και της 2ας Μαρτίου 2018, και την προφορική ενημέρωση στην οποία προέβη σχετικά με τις δραστηριότητες της υπηρεσίας του και τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις 7 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που αποδίδονται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα σχετικά με την Ανατολική Γούτα στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας στις 20 Φεβρουαρίου 2018 και τις 24 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και όλες τις συμβάσεις του ΟΗΕ στις οποίες η Συρία είναι μέρος,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑΗΕ) σχετικά με τη Συρία, ιδίως το ψήφισμα 2254 (2015) της 18ης Δεκεμβρίου 2015, το ψήφισμα 2393 (2017) της 19ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την άδεια για την παροχή διασυνοριακής και διαμετωπικής βοήθειας στη Συρία, καθώς και το ψήφισμα 2401 (2018), της 24ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την 30ήμερη παύση των εχθροπραξιών στη Συρία ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, που συγκροτήθηκε από το UNHRC, καθώς και τα ψηφίσματα που εξέδωσε το UNHRC σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, περιλαμβανομένου εκείνου της 5ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την επιδεινούμενη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ανατολική Γούτα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα Α-71/248 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, για τη θέσπιση διεθνούς, αμερόληπτου και ανεξάρτητου μηχανισμού για τη συμβολή στη διεξαγωγή ερευνών και στη δίωξη των υπευθύνων για τα σοβαρότερα εγκλήματα, δυνάμει του διεθνούς δικαίου, που έχουν διαπραχθεί στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας από τον Μάρτιο του 2011,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης και τα ιδρυτικά έγγραφα του Διεθνούς Δικαστηρίου, και εκείνα των ad hoc δικαστηρίων, μεταξύ των οποίων και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα, και το Ειδικό Δικαστήριο για τον Λίβανο,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο σχετικά με τη δημιουργία ζωνών αποκλιμάκωσης στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, το οποίο υπεγράφη από το Ιράν, τη Ρωσία και την Τουρκία στις 6 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό το 2017 με τίτλο «Φωνές από τη Συρία 2018 — Πορίσματα της Επισκόπησης Ανθρωπιστικών Αναγκών»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Κέντρου Κάρνεγκι για τη Μέση Ανατολή, της 5ης Μαρτίου 2018, στην οποία γίνεται λόγος για συνάντηση του συριακού Γραφείου Εθνικής Ασφαλείας Ali Mamlouk, ο οποίος περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο κυρώσεων, με τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών και τον διευθυντή του Οργανισμού Πληροφοριών και Εξωτερικής Ασφάλειας στη Ρώμη, γεγονός που συνιστά κατάφωρη παραβίαση της απόφασης 2011/273/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Μαΐου 2011, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφύλια σύρραξη στη Συρία συνεχίζεται εδώ και επτά χρόνια παρά τις διεθνείς προσπάθειες για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να τεθούν οι βάσεις για τη διαπραγμάτευση μιας λύσης· λαμβάνοντας υπόψη, κατά συνέπεια, ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα παραμένει δραματική· λαμβάνοντας υπόψη ότι 13 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 εκατομμύρια παιδιά, έχουν καταγραφεί ότι έχουν ανάγκη κάποιας μορφής ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 6.1 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, 3 εκατομμύρια άμαχοι ζουν σε πολιορκούμενες περιοχές και πάνω από 5 εκατομμύρια είναι καταγεγραμμένοι Σύριοι πρόσφυγες που κατοικούν σε γειτονικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 400 000 Σύριοι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περιοχές και πόλεις όπως το Ιντλίμπ, η Ανατολική Γούτα, το Γιαρμούκ, η Φούα και η Κεφράγια υφίστανται επί μακρόν αποκλεισμούς που έχουν σοβαρές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό και καθιστούν αδύνατη την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με βιώσιμο τρόπο λόγω της στρατιωτικής επίθεσης και των βομβαρδισμών από το συριακό καθεστώς κατά του ίδιου του λαού του, με τη στήριξη της Ρωσίας και του Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Γούτα βρίσκεται πολιορκημένη από το συριακό καθεστώς και τους συμμάχους του επί πέντε έτη — και ότι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, σχολεία και ιατρικές εγκαταστάσεις υφίστανται αεροπορικούς βομβαρδισμούς, βολές πυροβολικού και χρήση χημικών όπλων, που έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τρομοκρατικές ομάδες στην Ανατολική Γούτα έχουν κατηγορηθεί για επίθεση με οβίδες εναντίον μη στρατιωτικών περιοχών στη Δαμασκό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Ανατολική Γούτα είναι τόσο κρίσιμη που ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών António Guterres τη χαρακτήρισε «κόλαση επί της γης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κάτοικοι της Ανατολικής Γούτας έχουν αποκοπεί από κάθε μορφή βοήθειας εξαιτίας αποκλεισμού από τις 14 Φεβρουαρίου 2018, όταν μία και μόνη εφοδιοπομπή έφτασε σε μόλις 7 200 άτομα από τα 400 000 που ζουν στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι εφοδιοπομπή του ΟΗΕ με ανθρωπιστική βοήθεια κατόρθωσε τελικά να εισέλθει στη Ντούμα στις 5 Μαρτίου 2018, φθάνοντας σε 27 500 άτομα που είχαν ανάγκη από τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συριακό καθεστώς αφαίρεσε από την πομπή κρίσιμα ιατρικά υλικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Φεβρουαρίου 2018 το ΣΑΗΕ εξέδωσε το ψήφισμα 2401 με την οποία ζητεί από όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη να διακόψουν αμέσως τις εχθροπραξίες για 30 τουλάχιστον συνεχείς ημέρες, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής, ανεμπόδιστη και αδιάλειπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και η απομάκρυνση των βαρέως ασθενών και των τραυματιών, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 2401 του ΣΑΗΕ δεν έχει εφαρμοστεί από το συριακό καθεστώς και τις ρωσικές και ιρανικές δυνάμεις, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις από τη διεθνή κοινότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός χρησιμοποιεί την «απελευθέρωση» της περιοχής ως πρόσχημα για να συνεχίσει τη στόχευση αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει ασκήσει βέτο σε 11 ψηφίσματα του ΣΑΗΕ κατά τα τελευταία έτη, μεταξύ των οποίων και μία πρόταση που αποσκοπούσε στην ανανέωση του κοινού μηχανισμού έρευνας ΗΕ-ΟΑΧΟ τον Νοέμβριο του 2017, ενώ έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον περιορισμό του περιεχομένου των ψηφισμάτων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προαναφερόμενες επιθέσεις, η χρήση της λιμοκτονίας αμάχων μέσω της πολιορκίας κατοικημένων περιοχών και οι αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, μεταξύ άλλων με στόχο τη δημογραφική αλλαγή, ως τακτική πολέμου αποτελούν σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρεμπόδιση των προσπαθειών εκκένωσης και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και ιατρικής περίθαλψης συνιστούν κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ορισμένων ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας» της Τουρκίας στην ελεγχόμενη από τους Κούρδους επαρχία Αφρίν πρόσθεσε μια νέα διάσταση στη σύγκρουση στη Συρία, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες ως προς την ανθρωπιστική κατάσταση αλλά και ως προς τον αρνητικό του αντίκτυπο στις λεπτές εσωτερικές ισορροπίες στη Συρία ή/και στις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης· τονίζει ότι, σύμφωνα με αναφορές, είναι μεγάλες οι απώλειες αμάχων, ενώ κινδυνεύει η ζωή εκατοντάδων ακόμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΠ/ΥΕ έχει εκφράσει για λογαριασμό της ΕΕ σαφώς αυτές τις ανησυχίες, ζητώντας από την Άγκυρα να σταματήσει την επίθεση και επισημαίνοντας την ανάγκη επικέντρωσης των προσπαθειών στην εξάλειψη των τρομοκρατικών οργανώσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ΟΗΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις παραβιάσεις που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Συρία από το καθεστώς Άσαντ και τους συμμάχους του και από τρομοκρατικές ομάδες περιλαμβάνονται στοχευμένες και αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αμάχων, μεταξύ άλλων με χημικά όπλα, εξωδικαστικές εκτελέσεις, βασανιστήρια και κακομεταχείριση, βίαιες εξαφανίσεις, μαζικές και αυθαίρετες συλλήψεις, συλλογικές τιμωρίες, επιθέσεις κατά ιατρικού προσωπικού και στέρηση τροφής, νερού και ιατρικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα αυτά παραμένουν μέχρι στιγμής ατιμώρητα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS/Daesh και άλλες τζιχαντιστικά κινήματα έχουν διαπράξει θηριωδίες και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, μεταξύ των οποίων αποτρόπαιες εκτελέσεις και πράξεις σεξουαλικής βίας, απαγωγές, βασανιστήρια, βίαιο προσηλυτισμό, και υποδούλωση γυναικών και κοριτσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι παιδιά στρατολογούνται και χρησιμοποιούνται σε τρομοκρατικές επιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τη χρησιμοποίηση αμάχων ως ανθρώπινων ασπίδων στις περιοχές που ελέγχονται από εξτρεμιστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις αυτές αποτελούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα κατάσταση η δημοκρατική αντιπολίτευση αποδυναμώνεται ενώ οι άμαχοι βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα σε τζιχαντιστές τρομοκράτες και ισλαμιστές φονταμενταλιστές, αφενός, και σε οπαδούς του καθεστώτος Άσαντ, αφετέρου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2018 το Συμβούλιο προσέθεσε τον Υπουργό Βιομηχανίας και τον Υπουργό Πληροφοριών της Συριακής Κυβέρνησης στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του συριακού καθεστώτος, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας και επιμέρους κρατών να μεριμνήσουν ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Συρία, μεταξύ άλλων και μέσω της εφαρμογής της αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας καθώς και του εθνικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να γίνει είτε στη βάση υφιστάμενων εθνικών και διεθνών μέσων, μεταξύ των οποίων εθνικά δικαστήρια και διεθνή δικαστήρια, είτε στο πλαίσιο ad hoc διεθνών ποινικών δικαστηρίων που δεν έχουν ακόμη συσταθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από παρόμοια προσωπική λογοδοσία, μπορεί επίσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ασκηθεί δίωξη και κατά κρατών, για παραβιάσεις υποχρεώσεων δυνάμει διεθνών συνθηκών και συμβάσεων επί των οποίων το Διεθνές Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων της Σύμβασης του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και της Σύμβασης του 1948 για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος της γενοκτονίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην επιτυχία των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται υπό την αιγίδα του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη Συρία, και οι οποίες είναι γνωστές ως «διαδικασία της Γενεύης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει τη διαδικασία αυτή, μεταξύ άλλων με τη διοργάνωση της δεύτερης διάσκεψης των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 24 και 25 Απριλίου 2018·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης δεν έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής πρόοδος για την εξεύρεση λύσης στην κρίση της Συρίας, σε συνέχεια του 9ου γύρου που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Μαΐου 2017 η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία κατέληξαν σε συμφωνία στο Καζακστάν για τη δημιουργία τεσσάρων ζωνών αποκλιμάκωσης, η οποία έκτοτε δεν έχει γίνει σεβαστή ούτε έχει προστατευθεί από τους εγγυητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συριακό Κογκρέσο Εθνικού Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στο Σότσι στις 30 Ιανουαρίου 2018, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας Συνταγματικής Επιτροπής, που δεν έχει γίνει αποδεκτή από όλα τα μέρη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Συρία και η έλλειψη συνολικής και γνήσιας πολιτικής μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς εξακολουθούν να αποτελούν προσκόμματα στην πλήρη εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία, ειδικότερα δε στην ουσιαστική βοήθεια που δύναται να προσφέρει η Ένωση για την ανοικοδόμηση της χώρας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το ξέσπασμα του πολέμου, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν κινητοποιήσει πάνω από 10,4 δισεκατομμύρια EUR για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών που προέκυψαν από τη συριακή κρίση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό στη γειτονική περιοχή, γεγονός που καθιστά την ΕΕ τον μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει στηρίξει επίσης ουσιαστικά και έχει επαινέσει τις γειτονικές χώρες που έχουν δεχθεί πρόσφυγες·

1.  καταδικάζει έντονα, για άλλη ακόμη φορά και απερίφραστα, τις φρικαλεότητες και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν κατά τη σύγκρουση και ιδίως τις πράξεις που διαπράχθηκαν από τις δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ με την υποστήριξη των Ρώσων και Ιρανών συμμάχων του, καθώς και από τις τρομοκρατικές οργανώσεις που απαριθμούνται από τον ΟΗΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τουλάχιστον 400 000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες ακόμα έχουν τραυματιστεί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς και πλήγματα πυροβολικού και άλλα στρατιωτικά μέσα στη Συρία κατά τα επτά έτη των συγκρούσεων, και ότι εκατομμύρια πολίτες έχουν εκτοπιστεί, ενώ στερείται από τους αμάχους η πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, συνθήκες υγιεινής και υγειονομική περίθαλψη λόγω των παρατεταμένων πολιορκιών πυκνοκατοικημένων περιοχών· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κλιμακούμενη βία σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως συμβαίνει στην Ανατολική Γούτα, το Αφρίν και το Ιντλίμπ·

2.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την αποτυχία των επαναλαμβανόμενων περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, και ζητεί επειγόντως να ανανεωθεί και να εντατικοποιηθεί η συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό να επιτευχθεί ειρηνική και βιώσιμη λύση στη σύγκρουση· τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα έχει παράσχει ανεπαρκή στήριξη προς τη δημοκρατική αντιπολίτευση· επιβεβαιώνει εκ νέου την πρωτοκαθεδρία της διαδικασίας της Γενεύης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και στηρίζει τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία, Staffan de Mistura, προκειμένου να επιτευχθεί μια γνήσια και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση, σύμφωνα με το ψήφισμα 2254 του ΣΑΗΕ, η οποία θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης από όλα τα μέρη στη Συρία και με την υποστήριξη βασικών διεθνών και περιφερειακών παραγόντων· υπογραμμίζει τη σημασία της εξεύρεσης πολιτικής λύσης στη σύγκρουση· διατηρεί τη δέσμευσή του υπέρ της ενότητας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Συρίας·

3.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη βία στην Ανατολική Γούτα, παρά την ομόφωνη έγκριση του ψηφίσματος 2401 του ΣΑΗΕ, και καλεί επειγόντως όλα τα μέρη, και ιδίως το καθεστώς Άσαντ, τη Ρωσία και το Ιράν, να εφαρμόσουν και να τηρούν πλήρως και επειγόντως το εν λόγω ψήφισμα, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση, ασφαλής, απρόσκοπτη και βιώσιμη παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η εκκένωση των βαριά άρρωστων και των τραυματιών, και η ανακούφιση των δεινών του συριακού λαού· υποστηρίζει πλήρως την έκκληση προς όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να παύσουν χωρίς καθυστέρηση τις εχθροπραξίες επί 30 τουλάχιστον συνεχείς ημέρες· επαναλαμβάνει την έκκληση προς όλα τα μέρη, ιδίως τις συριακές αρχές, να τηρούν την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τον πληθυσμό της Συρίας και να σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Συρία· καλεί τους εγγυητές της κατάπαυσης του πυρός στις περιοχές αποκλιμάκωσης να προχωρήσουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους με σκοπό να τερματιστεί η βία και τα εγκλήματα που διαπράττονται και να επιτραπεί και εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτές τις ζώνες· σημειώνει την απόφαση των τριών χωρών της διαδικασίας της Αστάνα να πραγματοποιήσουν νέα σύνοδο τον Απρίλιο 2018, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα της Συρίας και τα ενδεχόμενα μέτρα στην περιοχή· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιβαίνουν στις συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ (διαδικασία της Γενεύης) ή να τις υπονομεύουν·

4.  υπενθυμίζει στα καθεστώτα της Συρίας, της Ρωσίας και του Ιράν ότι είναι υπεύθυνα βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ειδεχθή εγκλήματα που εξακολουθούν να διαπράττουν στη Συρία, και ότι όσοι διαπράττουν τα εγκλήματα αυτά, είτε πρόκειται για κράτη είτε για άτομα, θα κληθούν να λογοδοτήσουν·

5.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την επανειλημμένη άσκηση βέτο από την πλευρά της Ρωσίας στο ΣΑΗΕ και για τη μη επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την ανανέωση της εντολής του κοινού μηχανισμού έρευνας ΟΑΧΟ-ΟΗΕ πριν από τη λήξη του στις 17 Νοεμβρίου 2017· θεωρεί ότι η στάση αυτή, από ένα μόνιμο μέλος του ΣΑΗΕ με ειδική ευθύνη διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, είναι επαίσχυντη· τονίζει ότι, στα μάτια του κόσμου, η παρεμπόδιση των διεθνών ερευνών αποτελεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ένδειξη ενοχής·

6.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επέμβαση της Τουρκίας σε περιοχές της Συρίας που ελέγχονται από κουρδικές δυνάμεις· εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για την κατάσταση στο Αφρίν, μεταξύ άλλων για το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων και δυνάμεων του Άσαντ ή της Ρωσίας και για την κλιμάκωση των εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να αποσύρει τα στρατεύματά της και να παίξει εποικοδομητικό ρόλο στη συριακή σύγκρουση, κάτι που εξυπηρετεί επίσης τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας· ενστερνίζεται τη θέση της ΑΠ/ΥΕ, σύμφωνα με την οποία το άνοιγμα νέων μετώπων στη Συρία δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια της Τουρκίας και προειδοποιεί για τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα· ζητεί δε τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των αμάχων, και ζητεί την κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρη την επικράτεια της Συρίας, συμπεριλαμβανομένου κατά συνέπεια του Αφρίν·

7.  βεβαιώνει εκ νέου την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Παγκόσμιου Συνασπισμού κατά του Daesh· υπογραμμίζει ότι ο Συνασπισμός και οι συμμαχικές συριακές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στην εκστρατεία για την κατανίκηση του Daesh στη Συρία· υπενθυμίζει ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση του Daesh και άλλων ομάδων που το ΣΑΗΕ αναγνωρίζει ως τρομοκρατικές πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με το διεθνές δίκαιο· καλεί τα κράτη μέλη και τους συμμάχους τους να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  ζητεί επιτακτικά, για άλλη μια φορά, ασφαλή, έγκαιρη και απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη την επικράτεια της Συρίας και χαιρετίζει το ψήφισμα 2393 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την οποία παρατάθηκε η άδεια για διασυνοριακή και διαμετωπική πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία για 12 επιπλέον μήνες (έως τις 10 Ιανουαρίου 2019)· ενθαρρύνει τον ΟΗΕ και τους εκτελεστικούς εταίρους του να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για τη διοχέτευση περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας σε δυσπρόσιτες περιοχές που τελούν υπό πολιορκία, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο τα συνοριακά σημεία διέλευσης, σύμφωνα με το ψήφισμα 2165 (2014) του ΣΑΗΕ· υποστηρίζει την έκκληση να επιταχυνθεί επειγόντως η ανθρωπιστική δράση κατά των ναρκών σε ολόκληρη τη Συρία και υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση ότι το νοσοκομειακό και ιατρικό προσωπικό προστατεύονται ρητά βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· εκφράζει δυσαρέσκεια για τις διάφορες υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και κακής συμπεριφοράς που έχουν σημειωθεί στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών παροχής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης Σύριων προσφύγων από άτομα που παραδίδουν βοήθεια για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών και γνωστών διεθνών οργανώσεων· δηλώνει εμφατικά ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει ανοχή για τέτοιες πράξεις· ζητεί επιτακτικά να διενεργηθεί εξονυχιστική έρευνα και τονίζει ότι όλοι οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν·

9.  τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανοχή ή ατιμωρησία για τα ειδεχθή εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαπράττονται εις βάρος θρησκευτικών, εθνοτικών και άλλων ομάδων και μειονοτήτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ανεξάρτητες, αμερόληπτες, ενδελεχείς και αξιόπιστες έρευνες και διώξεις των υπευθύνων και στηρίζει το έργο του Διεθνούς, Αμερόληπτου και Ανεξάρτητου Μηχανισμού (IIIM) για τα διεθνή εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας από τον Μάρτιο του 2012· σημειώνει με ικανοποίηση την απόφαση της ΕΕ να διαθέσει 1,5 εκατομμύρια EUR ως οικονομική στήριξη στον Μηχανισμό από τον δικό της μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)· τονίζει, ωστόσο, ότι θα είναι απαραίτητο να παρασχεθεί στήριξη και μετά τη λήξη του δεκαοχτάμηνου προγράμματος· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους τα κράτη μέλη και αναμένει ότι το θέμα της χρηματοδότησης του IIIM θα τεθεί και θα διευθετηθεί κατά τη δεύτερη διάσκεψη των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής»· ζητεί, περαιτέρω, να στηριχθούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι ΜΚΟ, οι οποίες συγκεντρώνουν, και συμβάλλουν στη διατήρηση, αποδεικτικών στοιχείων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου·

10.  παραμένει πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική επίλυση της σύγκρουσης ούτε βιώσιμη ειρήνη στη Συρία χωρίς λογοδοσία από όλες τις πλευρές για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν και ζητεί την υιοθέτηση μιας στρατηγικής λογοδοσίας της ΕΕ για τα αποτρόπαια εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Συρία· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την αρχή της διεθνούς δικαιοδοσίας για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας και εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έχουν λάβει ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ για τον σκοπό αυτό· χαιρετίζει επίσης πρωτοβουλίες κρατών μελών να καταστήσουν τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου αδικήματα βάσει της εθνικής νομοθεσίας τους, επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διερευνήσουν, σε στενή συνεργασία με ομόγνωμες χώρες, τη δυνατότητα συγκρότησης ενός δικαστηρίου για τα εγκλήματα πολέμου στη Συρία, εν αναμονή επιτυχούς παραπομπής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)· σημειώνει το σημαντικό έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου σημείων επαφής όσον αφορά πρόσωπα που ευθύνονται για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, και καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών να στηρίζει και να συμπεριλαμβάνει το Δίκτυο στο πλαίσιο μελλοντικών προσπαθειών σχετικά με τη λογοδοσία για τη Συρία·

11.  ζητεί από όλους να σεβαστούν τα δικαιώματα των εθνοτικών και των θρησκευτικών ομάδων και μειονοτήτων στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών και όλων των εκτοπισμένων, ώστε να συνεχίσουν να ζουν ή να επιστρέψουν στις ιστορικές και παραδοσιακές πατρίδες τους με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια, και να ασκούν στο ακέραιο και ελεύθερα τη θρησκεία τους και τις πεποιθήσεις τους, χωρίς να υπόκεινται σε κανενός είδους καταναγκασμό, βία ή διάκριση· υποστηρίζει τον διαθρησκευτικό διάλογο, για την προώθηση της αλληλοκατανόησης και την αντιμετώπιση του φονταμενταλισμού·

12.  εξακολουθεί να ανησυχεί διότι εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη της υπερασπίστριας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατόχου του Βραβείου Ζαχάρωφ Ραζάν Ζεϊτουνέχ, η οποία φέρεται να απήχθη στη Ντούμα τον Δεκέμβριο του 2013 από την ένοπλη ομάδα Τζάις αλ Ισλάμ· ζητεί να συσταθεί ενωσιακή επιχειρησιακή ομάδα για να συντονίσει και να ενισχύσει τις προσπάθειες να βρεθεί η τοποθεσία της και να διασφαλιστεί η απελευθέρωσή της·

13.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να αναζωογονήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών και να απαιτήσει πιο ενεργό ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας τις χρηματοδοτικές ικανότητες της ΕΕ και την προθυμία της να δεσμεύσει σημαντικούς πόρους στην ανασυγκρότηση της Συρίας· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να μεριμνήσει για τη στενότερη συμμετοχή και να στηρίξει ενεργά τη συριακή κοινωνία των πολιτών και όσους επιθυμούν μια δημοκρατική, πλουραλιστική και χωρίς αποκλεισμούς Συρία, στις προσπάθειές της για το μέλλον του λαού της Συρίας, αρχής γενομένης από τη δεύτερη διάσκεψη των Βρυξελλών, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου 2018· ενθαρρύνει την ΑΠ/ΥΕ να εργασθεί από κοινού με τον λαό της Συρίας για να αναπτυχθούν τοπικές στρατηγικές ανοικοδόμησης για τα διάφορα τμήματα και τις περιφέρειες της Συρίας· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής ρίψης βοήθειας και του καθορισμού ζωνών απαγόρευσης πτήσης βάσει ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή της δεύτερης διάσκεψης των Βρυξελλών που φιλοξενείται από την ΕΕ, με στόχο να εκφραστεί και να βρει πρακτική εφαρμογή η πλήρης πολιτική και οικονομική υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας προς τη διαδικασία της Γενεύης για τους Σύριους που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και τις χώρες που φιλοξενούν Σύριους πρόσφυγες· αναγνωρίζει την εντυπωσιακή αλληλεγγύη που έχουν επιδείξει η Ιορδανία, ο Λίβανος και η Τουρκία στους πρόσφυγες, και ζητεί να αυξηθεί η οικονομική ενίσχυση της ΕΕ και των κρατών μελών με στόχο την αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής τους· προειδοποιεί να μην αρχίσουν προσπάθειες ανοικοδόμησης πριν από την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας έπειτα από διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με τη συμμετοχή όλων των μερών· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να μεριμνήσει για την πληρέστερη συμπερίληψη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή τη διάσκεψη· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να παρέχεται μεγαλύτερη στήριξη σε ειρηνικές και δημοκρατικές συριακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω του Ταμείου Madad, του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη και του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου· καλεί τη διεθνή κοινότητα να εκπληρώσει τις εκκρεμείς δεσμεύσεις της για ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία και στις γειτονικές χώρες·

15.  τονίζει ότι οι προσπάθειες της ΕΕ για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και προγραμματισμού για το μέλλον της Συρίας είναι αξιέπαινες· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την στρατηγική της ΕΕ, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μην παρέχει βοήθεια για την ανοικοδόμηση της Συρίας χωρίς όρους, αλλά μόνον αφού έχει σταθερά δρομολογηθεί μια ολοκληρωμένη, γνήσια και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση, την οποία θα διαπραγματευθούν οι αντιμαχόμενοι στη Συρία με βάση το ψήφισμα 2254 του ΣΑΗΕ και το ανακοινωθέν της Γενεύης· υπογραμμίζει ότι το καθεστώς Άσαντ, η Ρωσία του Πούτιν και το Ιράν φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για τις οικονομικές συνέπειες των στρατιωτικών τους επεμβάσεων· επισημαίνει ότι οι προσπάθειες ανασυγκρότησης, με βάση μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή και την επιτυχημένη ενδυνάμωση τοπικών παραγόντων, αποκλειομένων, κατά συνέπεια, γνωστών τρομοκρατικών ομάδων, πρέπει να αξιοποιηθούν με στόχο την ειρήνη και τη λογοδοσία·

16.  καταδικάζει απερίφραστα τη χρησιμοποίηση παιδιών στη μάχη ή σε τρομοκρατικές επιθέσεις· τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προστατεύονται τα παιδιά και να δοθεί προτεραιότητα στην πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών προσφύγων σε γειτονικές χώρες, και να στηριχθεί η ψυχολογική αποκατάσταση αυτών των ψυχικά τραυματισμένων παιδιών·

17.  εκφράζει την ανησυχία του για την επιστροφή, σύμφωνα με αναφορές, 66 000 προσφύγων στη Συρία το 2017 και υπογραμμίζει την ανάγκη να τηρηθεί πλήρως η αρχή της μη επαναπροώθησης· τονίζει ότι η Συρία δεν είναι ασφαλής για επιστροφές προσφύγων και ότι η ΕΕ δεν πρέπει να στηρίξει τις εν λόγω επιστροφές· καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη της ΕΕ να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους, μεταξύ των οποίων αυτές που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, και να εξασφαλίσουν τον επιμερισμό των ευθυνών, δίνοντας τη δυνατότητα στους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες περιοχές της Συρίας να βρίσκουν προστασία πέρα από τις άμεσα γειτονικές περιοχές, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων επανεγκατάστασης και εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στις 26 Φεβρουαρίου 2018, προστέθηκαν στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του καθεστώτος της Συρίας δύο υπουργοί της Συρίας που διορίστηκαν τον Ιανουάριο του 2018 και υπέχουν ευθύνη για δράσεις καταστολής του συριακού λαού· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των ατόμων που κατονομάζονται στην απόφαση και τον περιορισμό εισδοχής προσώπων που επωφελούνται από το καθεστώς στη Συρία ή που το στηρίζουν· καταδικάζει τις πρόσφατες αναφορές για παραβιάσεις της εν λόγω απόφασης και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους, βάσει του διεθνούς δικαίου, να εξασφαλίζουν τη σύλληψη και κράτηση υπόπτων στυγερών εγκλημάτων που βρίσκονται στην επικράτειά τους· ζητεί να επιβληθούν στοχευμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και Ιρανών αξιωματούχων σε συνέχεια των στοχευμένων και εσκεμμένων ενεργειών κατά του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολική Γούτα, καθώς και στην υπόλοιπη Συρία·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στα Ηνωμένα Έθνη, στα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης της Συρίας και σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, και να μεριμνήσει επίσης για τη μετάφρασή του στα αραβικά.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0227.
(2) ΕΕ L 121 της 10.5.2011, σ. 11.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου