Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2566(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0137/2018

Debates :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Balsojumi :

PV 15/03/2018 - 10.13

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0091

Pieņemtie teksti
PDF 320kWORD 51k
Ceturtdiena, 2018. gada 15. marts - Strasbūra
ASV uzbrukums atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām)
P8_TA(2018)0091RC-B8-0137/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 15. marta rezolūcija par ASV pasākumiem attiecībā uz atbalstu, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (2018/2566(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ASV Tirdzniecības ministrijas pagaidu lēmumu, ar kuru Spānijas olīvām tiek noteikts muitas tarifs pēc tam, kad tika secināts, ka olīvu audzētājiem piešķirto Savienības subsīdiju dēļ šo produktu varētu importēt ASV par cenu, kas ir zemāka par to tirgus cenu,

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par ASV uzbrukumu atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā lēmums noteikt Spānijas olīvu ražošanas uzņēmumiem procentuāli mainīgu muitas tarifu pamatojas uz apsvērumu, ka kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) atbalsts minētajai nozarei varētu radīt negodīgas konkurences apstākļus ASV ražotājiem;

B.  tā kā ar šādu lēmumu tiek negodīgi un patvaļīgi apšaubītas visas ES lauksaimniecības atbalsta programmas kopumā un tas varētu skart visus KLP maksājumu saņēmējus;

C.  tā kā pastāv nopietnas šaubas par to, vai formula, ko ASV izmeklētāji izmanto, lai aprēķinātu sākotnējo antidempinga starpību, ir atbilstīga PTO noteikumiem;

D.  tā kā Komisija vairākos gadījumos ir apstiprinājusi, ka atbalsta pasākumi, kuri pakļauti kompensācijas maksājumu (CVD) izmeklēšanām (tostarp pamatmaksājuma shēma, noieta veicināšanas pasākumi un maksājumi jaunajiem lauksaimniekiem), nerada tirgus izkropļojumus;

E.  tā kā KLP subsīdiju piešķiršana galda olīvu primārajiem ražotājiem Spānijā ir kvalificējama kā zaļās grupas maksājumu atbalsts saskaņā ar PTO Nolīguma par lauksaimniecību II pielikumu, jo tie ir atsaistīti no ražošanas un nerada tirdzniecības izkropļojumus;

F.  tā kā izmeklēšanai pakļautie KLP pasākumi nav attiecināti uz konkrētu ražojumu un tādēļ par tiem nav paredzēta kompensācija saskaņā ar PTO Nolīguma par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem 2. pantu;

G.  tā kā izmeklēšana, kuru sāka Spānijas olīvu lietā, ir viena no daudzām tirdzniecības aizsardzības izmeklēšanām, kas jau ir uzsāktas ASV;

H.  tā kā, veicot vairākas reformas, KLP ir pārveidota tā, ka lielākā daļa tās atbalsta pasākumu ir pielāgoti PTO zaļās grupas maksājumu kritērijiem, un pēc pārejas no saistīta atbalsta sistēmas uz atsaistīta atbalsta sistēmu tagad tā pēc būtības nodrošina pilnīgu atbilstību PTO nolīgumiem;

I.  tā kā arī ASV lielā mērā izmanto zaļās grupas maksājumu subsīdijas lauksaimniecības nozarē;

J.  tā kā ASV ir noteikusi vidēji 17,13 % augstus antidempinga pagaidu maksājumus minētajiem trim izmeklēšanai pakļautajiem Spānijas uzņēmumiem un kompensācijas maksājumus — vidēji 4,47 % apmērā — visiem Spānijas eksportētājiem;

K.  tā kā pagaidu pasākumi var izraisīt ASV un citu valstu veiktu tirdzniecības aizsardzības izmeklēšanu spirālveidīgu pieaugumu saistībā ar zaļās grupas maksājumu subsīdijām lauksaimniecības produktiem; tā kā tas galu galā kaitēs ES un ASV ražotājiem; tā kā šāda situācijas saasināšanās rada risku ilgstoši spēkā esošo un sarunās rūpīgi apspriesto PTO nolīgumu turpmākai pastāvēšanai;

L.  tā kā Spānijas ražotāji varētu zaudēt ASV tirgus daļu, turpretī konkurenti no trešām valstīm varētu gūt labumu no eksporta iztrūkuma, ko radījis šāds ASV lēmums;

M.  tā kā nozarē tiek lēsts — ja šie tarifi tiks ieviesti pastāvīgi, ekonomiskā ietekme uz Spānijas olīvu ražošanas nozari nākamo piecu līdz 10 gadu laikā būs EUR 350–700 miljoni, kas galu galā varētu iznīcināt Spānijas gatavo olīvu eksporta nozari;

N.  tā kā Spānijas eksporta uzņēmumu konkurētspēja un tirgus daļa ASV pēdējos gados ir pakāpeniski pieaugusi un tas ir saistīts ar šo uzņēmumu centieniem samazināt izmaksas ar ieguldījumiem progresīvās tehnoloģijās un kvalitātes uzlabojumiem, bet nevis ar Eiropas subsīdijām;

O.  tā kā Spānijas eksports uz ASV (+ 20 % kopš 2013. gada) ir devis iespēju radīt tūkstošiem darbvietu un mazinājis ekonomisko spriedzi Andalūzijas reģiona apgabalos, kurus ekonomikas krīze bija skārusi vissmagāk,

1.  aicina ASV iestādes atsaukt savu pagaidu lēmumu un atgriezties pie savstarpēji konstruktīvas pieejas šajā jomā, kas būtu abpusēji labvēlīga ražotājiem un patērētājiem abos kontinentos;

2.  pauž nopietnas bažas par negatīvajām sekām, ko ASV kompensācijas procedūra varētu radīt Eiropas lauksaimniecības modelim kopumā;

3.  aicina Komisiju gan divpusējā, gan PTO līmenī veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu KLP atbalsta sistēmu, kura ir atzīta saskaņā ar PTO zaļās grupas maksājumu procedūru;

4.  aicina Komisiju izpētīt iespēju apstrīdēt ASV lēmumus PTO Strīdu izšķiršanas padomē;

5.  aicina Komisiju turpināt palīdzēt Spānijas lauksaimniecības nozarei un Spānijas valdībai, lai nodrošinātu, ka minēto izmeklēšanu gaitā ASV iestādes pilnībā ievēro PTO noteikumus;

6.  aicina Komisiju sniegt skaidru konsultatīvo palīdzību un spēcīgu atbalstu Spānijas olīvu ražošanas uzņēmumiem, kurus skārušas minētās ASV izmeklēšanas;

7.  aicina Komisiju apvienot spēkus ar Spānijas iestādēm un Spānijas olīvu ražošanas nozari un turpināt apmainīties ar visu attiecīgo informāciju ar ASV iestādēm, lai novērstu jebkādu nepamatotu pasākumu noteikšanu;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un ASV iestādēm.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 31. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika