Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/2566(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0137/2018

Dibattiti :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Votazzjonijiet :

PV 15/03/2018 - 10.13

Testi adottati :

P8_TA(2018)0091

Testi adottati
PDF 261kWORD 51k
Il-Ħamis, 15 ta' Marzu 2018 - Strasburgu
Attakk fuq is-sistema tal-UE ta' appoġġ għall-farms skont il-PAK mill-Istati Uniti (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol)
P8_TA(2018)0091RC-B8-0137/2018

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Marzu 2018 dwar il-miżuri mill-Istati Uniti dwar l-appoġġ tal-UE għall-farms fil-qafas tal-PAK (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol) (2018/2566(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni interim meħuda mid-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti, li imponiet tariffa fuq iż-żebbuġ Spanjol wara li kkonkluda li s-sussidji li l-produtturi taż-żebbuġ irċevew fl-UE fisser li l-prodotti taż-żebbuġ jistgħu jiġu importati fl-Istati Uniti taħt il-prezz tas-suq,

–  wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni bit-titolu "Attakk tal-Istati Uniti kontra l-appoġġ agrikolu tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-PAK (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol)" (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi d-deċiżjoni li jiġu imponuti tariffi ta' persentaġġi li jvarjaw fuq il-prodotti taż-żebbuġ esportati minn kumpaniji Spanjoli hija bbażata fuq il-kunsiderazzjoni li l-appoġġ mogħti lis-settur taż-żebbuġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni (PAK) jista' jikkostitwixxi kompetizzjoni inġusta fir-rigward tal-produtturi tal-Istati Uniti;

B.  billi din id-deċiżjoni tqajjem dubji, b'mod inġust u arbitrarju, dwar il-programmi kollha tal-UE ta' appoġġ għall-agrikoltura, u dan jista' potenzjalment jaffettwa lill-benefiċjarji kollha tal-PAK;

C.  billi hemm dubji serji dwar jekk il-formula użata mill-investigaturi tal-Istati Uniti biex jikkalkulaw il-kompatibbiltà tal-marġni antidumping preliminari mar-regoli tad-WTO;

D.  billi l-Kummissjoni, f'diversi okkażjonijiet, iddikjarat li l-miżuri ta' appoġġ li kienu fil-mira tal-investigazzjonijiet dwar id-dazju kompensatorju (CVD) (inklużi l-iskema ta' pagament bażiku, il-miżuri ta' promozzjoni u l-pagamenti għal bdiewa żgħażagħ) ma jfixklux il-kummerċ;

E.  billi s-sussidji allokati mill-PAK lill-produtturi primarji taż-żebbuġ tal-mejda fi Spanja jikkwalifikaw bħala appoġġ tal-"kaxxa l-ħadra" ("green box") skont l-Anness II tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura, peress li huma diżakkoppjati mill-produzzjoni u ma jfixklux is-suq;

F.  billi l-miżuri tal-PAK taħt investigazzjoni mhumiex speċifiċi għall-prodott u għalhekk mhumiex kompensabbli skont l-Artikolu 2 tal-Ftehim tad-WTO dwar is-Sussidji u l-Miżuri Kompensatorji;

G.  billi l-investigazzjoni mnedija fil-każ taż-żebbuġ Spanjol hija waħda minn bosta investigazzjonijiet rigward id-difiża tal-kummerċ li diġà nfetħu mill-Istati Uniti;

H.  billi l-PAK ġiet ittrasformata permezz ta' diversi riformi sabiex ħafna mill-miżuri ta' appoġġ jinġiebu f'konformità mar-rekwiżiti tal-kaxxa l-ħadra tad-WTO, u attwalment hija mfassla b'tali mod li tiżgura konformità sħiħa mal-ftehimiet tad-WTO, wara li saret bidla minn sistema ta' appoġġ akkoppjata għal waħda diżakkoppjata;

I.  billi l-Istati Uniti huma wkoll utent sinifikanti tas-sussidji tal-kaxxa l-ħadra fl-agrikoltura;

J.  billi l-Istati Uniti imponiet dazji antidumping proviżorji b'medja ta' 17,13 % fuq it-tliet kumpaniji Spanjoli taħt investigazzjoni, u dazji kompensatorji b'medja ta' 4,47 % fuq kwalunkwe prodott Spanjol esportat;

K.  billi hemm riskju li l-miżuri proviżorji jiskattaw spiral ta' investigazzjonijiet ta' difiża mill-Istati Uniti u minn pajjiżi oħra dwar is-sussidji tal-kaxxa l-ħadra għal prodotti agrikoli; billi dan, fl-aħħar mill-aħħar, ser jagħmel ħsara lill-produtturi tal-UE u tal-Istati Uniti; billi din l-eskalazzjoni tqiegħed f'riskju l-ftehimiet tad-WTO, ftehimiet li ilhom stabbiliti u li ġew innegozjati b'reqqa;

L.  billi l-manifatturi Spanjoli jistgħu jitilfu s-suq tal-Istati Uniti, filwaqt li kompetituri minn pajjiżi terzi jibbenefikaw mill-vakwu fl-esportazzjoni kkawżat mid-deċiżjoni tal-Istati Uniti;

M.  billi, f'każ li dawn it-tariffi jsiru permanenti, l-impatt ekonomiku fuq is-settur taż-żebbuġ Spanjol huwa stmat li jkun bejn EUR 350 u 700 miljun matul il-ħames sa għaxar snin li ġejjin, li potenzjalment jista' jwassal għat-tmiem tal-esportazzjonijiet taż-żebbuġ misjur Spanjol;

N.  billi l-kompetittività tal-esportazzjonijiet Spanjoli, li s-sehem tagħhom mis-suq żdied b'mod progressiv fl-Istati Uniti fis-snin reċenti, hija r-riżultat tal-isforzi magħmula minn dawn il-kumpaniji biex inaqqsu l-ispejjeż permezz ta' investiment f'teknoloġija mill-aktar avvanzata u titjib fil-kwalità, u mhix konsegwenza tas-sussidji Ewropej;

O.  billi ż-żieda fl-esportazzjonijiet Spanjoli lejn l-Istati Uniti (+ 20 % mill-2013) ippermettiet il-ħolqien ta' eluf ta' impjiegi u pprovdiet solliev ekonomiku għal żoni tal-Andalusia li kienu fost l-aktar milquta mill-kriżi ekonomika;

1.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Istati Uniti jirtiraw id-deċiżjoni interim tagħhom u jistabbilixxu mill-ġdid approċċ kostruttiv b'mod reċiproku f'dan il-qasam għall-benefiċċju reċiproku tal-produtturi u tal-konsumaturi fiż-żewġ kontinenti;

2.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-konsegwenzi negattivi li l-proċedura kompensatorja tal-Istati Uniti jista' jkollha fuq il-mudell agrikolu Ewropew kollu;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-passi diplomatiċi kollha meħtieġa, kemm fil-livell bilaterali kif ukoll f'dak tad-WTO, biex tiddefendi s-sistema tagħna ta' appoġġ tal-PAK, li hija meqjusa mid-WTO bħala li ma tfixkilx il-kummerċ u li ġiet approvata taħt il-proċedura tal-kaxxa l-ħadra tad-WTO;

4.  Jitlob lill-Kummissjoni tistudja l-possibbiltà li tikkontesta kwalunkwe deċiżjoni finali tal-Istati Uniti quddiem id-WTO;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tassisti lis-settur taż-żebbuġ Spanjol u lill-Gvern ta' Spanja biex tiżgura li r-regoli tad-WTO jkunu rrispettati bis-sħiħ mill-awtoritajiet tal-Istati Uniti matul dawn l-investigazzjonijiet;

6.  Jitlob lill-Kummissjoni tagħti konsulenza ċara u appoġġ qawwi lis-settur taż-żebbuġ Spanjol, li ġie affettwat mill-investigazzjonijiet tal-Istati Uniti;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tingħaqad mal-awtoritajiet Spanjoli u mas-settur taż-żebbuġ Spanjol u tkompli taqsam l-informazzjoni kollha rilevanti mal-awtoritajiet tal-Istati Uniti sabiex tipprevjeni l-impożizzjoni ta' kwalunkwe miżura mhux ġustifikata;

8.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet tal-Istati Uniti.

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608.

Aġġornata l-aħħar: 31 ta' Ottubru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza