Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0223(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0053/2018

Texte depuse :

A8-0053/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2018 - 6.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0093

Texte adoptate
PDF 316kWORD 47k
Marţi, 17 aprilie 2018 - Strasbourg
Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Republica Mauritius: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară ***
P8_TA(2018)0093A8-0053/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius (12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12476/2017),

–  având în vedere proiectul de Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius (12479/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0445/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0053/2018),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Mauritius.

Ultima actualizare: 3 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate