Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0259(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0126/2018

Внесени текстове :

A8-0126/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2018 - 6.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0094

Приети текстове
PDF 451kWORD 48k
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти ***
P8_TA(2018)0094A8-0126/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2018 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13357/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (13471/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0434/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0126/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия.

Последно осъвременяване: 3 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност