Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0219(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0373/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0373/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0098

Elfogadott szövegek
PDF 246kWORD 43k
2018. április 17., Kedd - Strasbourg
Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása ***I
P8_TA(2018)0098A8-0373/2017
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2018. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0481),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 224. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0307/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az európai szintű politikai pártok és politikai alapítványok finanszírozásáról szóló, 2017. június 15-i állásfoglalására(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. március 7-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság módosítások formájában megfogalmazott álláspontjára (A8-0373/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0274.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. április 17-én került elfogadásra az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló (EU, Euratom) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2017)0219

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU, Euratom) 2018/673 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2018. december 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat