Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0219(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0373/2017

Texte depuse :

A8-0373/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2018 - 6.7
CRE 17/04/2018 - 6.7

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0098

Texte adoptate
PDF 325kWORD 49k
Marţi, 17 aprilie 2018 - Strasbourg
Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene ***I
P8_TA(2018)0098A8-0373/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0481),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0307/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 iunie 2017 referitoare la finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice de la nivel european(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 7 martie 2018, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru control bugetar (A8-0373/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0274.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene
P8_TC1-COD(2017)0219

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) 2018/673.)

Ultima actualizare: 3 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate