Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 16 януари 2018 г. - Страсбург
 Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) ***I
 Прилагане на макрорегионалните стратегии на ЕС
 Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки ***I
 Международно управление на океаните: дневен ред за бъдещето на нашите океани в контекста на целите за устойчиво развитие за 2030 г.
 Жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата
Текстове (801 kb)
Правна информация - Политика за поверителност