Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 16. januára 2018 - Štrasburg
 Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne ***I
 Vykonávanie makroregionálnych stratégií EÚ
 Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I
 Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030
 Ženy, rovnosť medzi ženami a mužmi a klimatická spravodlivosť
Texty (540 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia