Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 17 januari 2018 - Straatsburg
 Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***I
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer – Eva Lindström
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer – Tony James Murphy
 Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I
 Energie-efficiëntie ***I
 Governance van de energie-unie ***I
Teksten (1041 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid