Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικά μέτρα: σύσταση ενωσιακού μητρώου
 Νιγηρία
 Υποθέσεις των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Γου Γκαν, Ξίε Γιαγκ, Λι Μινγκ-τσέ και Τάσι Γουάνγκτσουκ και του θιβετιανού μοναχού Τσόεκι
 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
 Συνθήκη του Μαρακές: διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα ***
 Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών *
 Υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη
 Εφαρμογή της οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων και η ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών
Κείμενα (405 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου