Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 18. tammikuuta 2018 - Strasbourg
 Päätös olla vastustamatta täytäntöönpanotoimenpidettä: unionin rekisterin perustaminen
 Nigeria
 Ihmisoikeusaktivistien Wu Ganin, Xie Yangin, Lee Ming-chen, Tashi Wangchukin ja tiibetiläismunkki Choekyin tapaukset
 Kongon demokraattinen tasavalta
 Marrakeshin sopimus: julkaistujen teosten saatavuuden helpottaminen sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ***
 Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus *
 Nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpano jäsenvaltioissa
 Ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpano ja ammattipalvelujen sääntelyn uudistamistarve
Tekstit (237 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö