Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 18. siječnja 2018. - Strasbourg
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: uspostava Registra Unije
 Nigerija
 Slučajevi aktivista za ljudska prava Wua Gana, Xiea Yanga, Leea Ming-chea, Tashija Wangchuka i tibetanskog redovnika Choekyija
 Demokratska Republika Kongo
 Marakeški ugovor: olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima ***
 Nadležnost, priznavanje i izvršenje odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece *
 Provedba Inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama
 Provedba Direktive o stručnim kvalifikacijama i potreba za reformom profesionalnih usluga
Tekstovi (218 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti