Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 18 januari 2018 - Strasbourg
 Beslut att inte invända mot en genomförandeåtgärd: upprättande av ett unionsregister
 Nigeria
 Fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk och den tibetanska munken Choekyi
 Demokratiska republiken Kongo
 Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***
 Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn *
 Genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga i medlemsstaterna
 Genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer och behovet av reformer inom yrkesmässiga tjänster
Texter (234 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy