Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2618(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0187/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0187/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0106

Hyväksytyt tekstit
PDF 237kWORD 44k
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta säädöstä: Euroopan unionin tavaramerkki
P8_TA(2018)0106B8-0187/2018

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5. maaliskuuta 2018 annettua komission delegoitua asetusta (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2018)01231) (’muutettu delegoitu asetus’),

–  ottaa huomioon komission 23. maaliskuuta 2018 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan 27. maaliskuuta 2018 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisön tavaramerkistä 26. helmikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009(1), jota on muutettu yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16. joulukuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424(2) ja joka on sen jälkeen kodifioitu Euroopan unionin tavaramerkistä 14. kesäkuuta 2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001(3),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 eräiden säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18. toukokuuta 2017 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1431(4), jossa viittaukset asetukseen (EU) 2017/1001 on päivitetty,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 17. huhtikuuta 2018, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että asetus (EY) N:o 207/2009 on kodifioitu asetuksella (EU) 2017/1001,

B.  katsoo, että delegoituun asetukseen sisältyvien viittausten olisi vastattava perussäädöksen kodifioinnilla käyttöön otettua artiklojen uutta numerointia;

C.  katsoo, että Euroopan unionin tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 täydentämisestä ja komission asetusten (EY) N:o 2868/95 ja (EY) N:o 216/96 kumoamisesta 18. toukokuuta 2017 annettu delegoitu asetus (EU) 2017/1430(5) olisi sen vuoksi kumottava ja kyseisen delegoidun asetuksen säännökset olisi annettava muutetussa delegoidussa asetuksessa päivittämällä viittausten kohteeksi asetus (EU) 2017/1001;

D.  toteaa, että muutetulla delegoidulla asetuksella ei näin ollen millään tavoin muuteta delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 asiasisältöä;

E.  toteaa, että muutetun delegoidun asetuksen nopea julkaiseminen virallisessa lehdessä mahdollistaisi varhaisen soveltamispäivän ja varmistaisi muutetun delegoidun asetuksen loppusäännöksissä säädetyn siirtymäjärjestelyn toiminnan jatkuvuuden;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1.
(2)EUVL L 341, 24.12.2015, s. 21.
(3)EUVL L 154, 16.6.2017, s. 1.
(4)EUVL L 205, 8.8.2017, s. 39.
(5)EUVL L 205, 8.8.2017, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 4. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö