Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2618(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0187/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0187/2018

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0106

Elfogadott szövegek
PDF 121kWORD 45k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az európai uniós védjegy
P8_TA(2018)0106B8-0187/2018

Az Európai Parlament határozata az európai uniós védjegyről szóló (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és az (EU) 2017/1430 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. március 5-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2018)01231) (a továbbiakban: a módosított, felhatalmazáson alapuló rendelet),

–  tekintettel a Bizottság 2018. március 23-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Jogi Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2018. március 27-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendeletre(1), amelyet a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2424 európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) módosított, majd az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) kodifikált,

–  tekintettel az európai uniós védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2017. május 18-i (EU) 2017/1431 bizottsági végrehajtási rendeletre(4), amely naprakésszé tett hivatkozásokat tartalmaz az (EU) 2017/1001 rendeletre,

–  tekintettel a Jogi Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 105. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik franciabekezdésében említett határidőn belül – amely 2018. április 17-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel a 207/2009/EK rendeletet az (EU) 2017/1001 rendelet kodifikálta;

B.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletben szereplő hivatkozásoknak tükrözniük kell a cikkek újraszámozását, amelyre az alap-jogiaktus kodifikálása miatt került sor;

C.  mivel az európai uniós védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint a 2868/95/EK és a 216/96/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 18-i (EU) 2017/1430 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet(5) ennélfogva hatályon kívül kell helyezni és ennek a felhatalmazáson alapuló rendeletnek a rendelkezéseit az (EU) 2017/1001 rendeletre történő aktualizált hivatkozásokkal kell meghatározni a módosított, felhatalmazáson alapuló rendeletben;

D.  mivel a módosított, felhatalmazáson alapuló rendelet ennélfogva nem vonja maga után az (EU) 2017/1430 rendelet lényeges tartalmának módosítását;

E.  mivel a módosított, felhatalmazáson alapuló rendelet gyors kihirdetése a Hivatalos Lapban lehetővé tenné a mihamarabbi alkalmazást és biztosítaná a módosított, felhatalmazáson alapuló rendelet záró rendelkezéseiben meghatározott átmeneti szabályozás zökkenőmentes működését;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 78., 2009.3.24., 1. o.
(2) HL L 341, 2015.12.24., 21. o.
(3) HL L 154., 2017.6.16., 1. o.
(4) HL L 205., 2017.8.8., 39. o.
(5) HL L 205., 2017.8.8., 1. o.

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat