Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2618(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0187/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0187/2018

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0106

Pieņemtie teksti
PDF 389kWORD 48k
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - Strasbūra
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: Eiropas Savienības preču zīme
P8_TA(2018)0106B8-0187/2018

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2018. gada 5. marta deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi un atceļ Deleģēto Regulu (ES) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2018)01231) (“grozošā deleģētā regula”),

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 23. marta vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2018. gada 27. marta vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājai,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 26. februāra Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi(1), kuru grozīja ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 16. decembra Regulu (ES) 2015/2424, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi un Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi)(2), un kuru pēc tam kodificētā versijā pieņēma kā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulu (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi(3).

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 18. maija Īstenošanas regulu (ES) 2017/1431, ar ko nosaka detalizētus noteikumus, kā īstenojamas dažas Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi normas(4), kas grozīta, atjaunojot atsauces uz Regulu (ES) 2017/1001,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 105. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2018. gada 17. aprīlī,

A.  tā kā Regula (EK) Nr. 207/2009 ir kodificēta ar Regulu (ES) Nr. 2017/1001;

B.  tā kā atsaucēs, ko satur deleģētā regula, būtu jāņem vērā to pantu jaunie numuri, kas ir lietoti kodificētajā pamataktā;

C.  tā kā 2017. gada 18. maija Deleģētā regula (ES) 2017/1430, kas papildina Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2868/95 un (EK) Nr. 216/96(5), tāpēc ir jāatceļ un tā kā grozītajā deleģētajā regulā ir jāiekļauj minētās deleģētās regulas normas, kurās ir atjauninātas atsauces uz Regulu (ES) 2017/1001;

D.  tā kā tāpēc grozošā deleģētā regulā nav saistīta ar būtisku izmaiņu izdarīšanu Deleģētajā regulā (ES) 2017/1430;

E.  tā kā deleģētās regulas ātra publicēšana Oficiālajā Vēstnesī ļautu noteikt agru piemērošanas datumu un nodrošinātu to pārejas noteikumu spēkā esamības nepārtrauktību, kas ir paredzēti grozītās deleģētās regulas noslēdzošajās normās,

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 78, 24.3.2009., 1. lpp.
(2) OV L 341, 24.12.2015., 21. lpp.
(3) OV L 154, 16.6.2017., 1. lpp.
(4) OV L 205, 8.8.2017., 39. lpp.
(5) OV L 205, 8.8.2017., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika