Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2618(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0187/2018

Predložena besedila :

B8-0187/2018

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0106

Sprejeta besedila
PDF 241kWORD 48k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg
Nenasprotovanje izvedbenemu ukrepu: blagovna znamka Evropske unije
P8_TA(2018)0106B8-0187/2018

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 5. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije ter razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2018)01231) (v nadaljnjem besedilu: spremenjena delegirana uredba),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 23. marca 2018, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 27. marca 2018,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske skupnosti(1), ki je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli)(2) in nato kodificirana kot Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije(3),

–  ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1431 z dne 18. maja 2017 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije(4), ki vsebuje posodobljena sklicevanja na Uredbo (EU) 2017/1001,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za pravne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 105(6) Poslovnika, ki se je iztekel 17. aprila 2018,

A.  ker je bila Uredba (ES) št. 207/2009 kodificirana kot Uredba (EU) št. 2017/1001;

B.  ker morajo sklicevanja v delegirani uredbi odražati preštevilčenje členov, do katerega je prišlo zaradi kodifikacije osnovnega akta;

C.  ker je zato treba razveljaviti Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1430 z dne 18. maja 2017 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije in o razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2868/95 in (ES) št. 216/96(5), določbe navedene delegirane uredbe pa s posodobljenimi sklicevanji na Uredbo (EU) št. 2017/1001 navesti v spremenjeni delegirani uredbi;

D.  ker spremenjena delegirana uredba ne vsebuje vsebinskih sprememb Delegirane uredbe (EU) št. 2017/1430;

E.  ker bi hitra objava spremenjene delegirane uredbe v Uradnem listu omogočila zgoden datum uporabe in zagotovila neprekinjeno delovanje prehodne ureditve, določene v končnih določbah spremenjene delegirane uredbe;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 78, 24.3.2009, str. 1.
(2) UL L 341, 24.12.2015, str. 21.
(3) UL L 154, 16.6.2017, str. 1.
(4) UL L 205, 8.8.2017, str. 39.
(5) UL L 205, 8.8.2017, str. 1.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov