Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0805(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0145/2018

Předložené texty :

A8-0145/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0107

Přijaté texty
PDF 315kWORD 42k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk
Doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách *
P8_TA(2018)0107A8-0145/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (07162/2018),

–  s ohledem na čl. 11 odst. 2 druhý pododstavec Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách(1), podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0128/2018),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2015 o reformě volebního práva Evropské unie(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. února 2018 o složení Evropského parlamentu(3),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0145/2018),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  připomíná svůj návrh připojený k usnesení o reformě volebního práva Evropské unie, aby měl Evropský parlament po konzultaci s Radou pravomoc stanovit termín konání voleb;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a pro informaci Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Příloha k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976 (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1.) ve znění rozhodnutí Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS, (Úř. věst. L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).
(2) Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 7.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0029.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí