Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0805(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0145/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0145/2018

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0107

Elfogadott szövegek
PDF 120kWORD 43k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
A közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározása *
P8_TA(2018)0107A8-0145/2018

Az Európai Parlament 2018. április 18-i jogalkotási állásfoglalása a közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (07162/2018),

–  tekintettel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 11. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére(1), amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0128/2018),

–  tekintettel az európai uniós választójog reformjáról szóló, 2015. november 11-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az Európai Parlament összetételéről szóló 2018. február 7-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A8-0145/2018),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  emlékeztet az európai uniós választójog reformjáról szóló állásfoglalásához mellékelt javaslatára, miszerint a Parlament rendelkezzen hatáskörrel arra, hogy a Tanáccsal folytatott konzultációt követően kijelölje a választási időszakot;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, valamint tájékoztatás céljából a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) A 93/81/Euratom, ESZAK, EGK, tanácsi határozattal (HL L 33., 1993.2.9., 15. o.) és a 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozattal (HL L 283., 2002.10.21., 1. o.) módosított, 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz (HL L 278., 1976.10.8., 1. o.) csatolt okmány.
(2) HL C 366., 2017.10.27., 7. o.
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0029.

Utolsó frissítés: 2019. július 1.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat