Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0805(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0145/2018

Pateikti tekstai :

A8-0145/2018

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0107

Priimti tekstai
PDF 239kWORD 42k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras
Atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis *
P8_TA(2018)0107A8-0145/2018

2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis, projekto (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (07162/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise akto(1) 11 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0128/2018),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 11 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos rinkimų teisės reformos(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. vasario 7 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento sudėties(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0145/2018),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  primena savo pasiūlymą, pridėtą prie rezoliucijos dėl Europos Sąjungos rinkimų teisės reformos, pagal kurį Europos Parlamentas, pasikonsultavęs su Taryba, turi teisę nustatyti rinkimų laikotarpį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir susipažinti – Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) Priedas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 278, 1976 10 8, p. 1) su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 93/81/Euratomas, EAPB, EEB (OL L 33, 1993 2 9, p. 15) ir Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1).
(2) OL C 366, 2017 10 27, p. 7.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0029.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika