Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0805(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0145/2018

Teksty złożone :

A8-0145/2018

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0107

Teksty przyjęte
PDF 316kWORD 48k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg
Termin dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich *
P8_TA(2018)0107A8-0145/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (07162/2018),

–  uwzględniając art. 11 ust. 2 akapit drugi Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich(1), na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0128/2018),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 listopada 2015 r. w sprawie reformy prawa wyborczego Unii Europejskiej(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego(3),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8-0145/2018),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  przypomina o swoim wniosku, załączonym do rezolucji Parlamentu w sprawie reformy prawa wyborczego Unii Europejskiej, o to, aby Parlament Europejski był uprawniony do ustalania terminu wyborów po konsultacjach z Radą;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie oraz, tytułem informacji, Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 1) zmienionej decyzją Rady 93/81/ Euratom, EWWiS, EWG (Dz.U. L 33 z 9.2.1993, s. 15) i decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom (Dz.U. L 283 z 21.10.2002, s. 1).
(2) Dz.U. C 366 z 27.10.2017, s. 7.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0029.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności