Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0805(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0145/2018

Texte depuse :

A8-0145/2018

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0107

Texte adoptate
PDF 239kWORD 49k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg
Stabilirea perioadei pentru alegerea pentru a noua oară a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct *
P8_TA(2018)0107A8-0145/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (07162/2018),

–  având în vedere articolul 11 alineatul (2) al doilea paragraf din Actul privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct(1), în temeiul căruia Consiliul a consultat Parlamentul (C8-0128/2018),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2015 referitoare la reforma legislației electorale a Uniunii Europene(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 7 februarie 2018 privind componența Parlamentului European(3),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0145/2018),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  reamintește propunerea anexată la Rezoluția sa referitoare la reforma legislației electorale a Uniunii Europene, ca Parlamentul European să aibă competența, după consultarea Consiliului, de a stabili perioada electorală;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului poziția Parlamentului și, spre informare, guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Anexat Deciziei Consiliului 76/787/CECO, CEE, Euratom (JO L 278, 8.10.1976, p. 1) din 20 septembrie 1976, modificată prin Decizia Consiliului 93/81/Euratom, CECO, CEE (JO L 33, 9.2.1993, p. 15) și prin Decizia Consiliului 2002/772/CE, Euratom (JO L 283, 21.10.2002, p. 1).
(2) JO C 366, 27.10.2017, p. 7.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2018)0029.

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate