Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0367(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0110/2018

Внесени текстове :

A8-0110/2018

Разисквания :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0108

Приети текстове
PDF 113kWORD 48k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург
Рамково споразумение между ЕС и Австралия ***
P8_TA(2018)0108A8-0110/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15467/2016),

—  като взе предвид проекта на рамково споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна (09776/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 37 от Договора за Европейския съюз и съгласно член 207, член 212, параграф 1, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0327/2017),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 18 април 2018 г.(1) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0110/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Австралия.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0109.

Последно осъвременяване: 1 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност