Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0367(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0110/2018

Ingediende teksten :

A8-0110/2018

Debatten :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Stemmingen :

PV 18/04/2018 - 12.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0108

Aangenomen teksten
PDF 111kWORD 49k
Woensdag 18 april 2018 - Straatsburg
Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië ***
P8_TA(2018)0108A8-0110/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2018 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15467/2016),

–  gezien de ontwerpkaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (09776/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 37 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 207, artikel 212, lid 1, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0327/2017),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van 18 april 2018(1) over het ontwerp van besluit,

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0110/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Australië.

(1) Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0109.

Laatst bijgewerkt op: 1 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid